czwartek, 6 marca 2014

Skarga na burmistrza Finstera

Rada Miejska w Chojnicach
Stary Rynek 1
89-600 ChojniceSkarga na działanie burmistrza miasta Chojnice

Działając w oparciu o Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego wnosimy skargę na działanie burmistrza Chojnic Arseniusza Finstera w związku z publicznym głoszeniem przez niego nieprawdy, m.in. podczas sesji Rady Miejskiej Chojnic, nt. poziomu dofinansowania, o które ubiegało się Miasto Chojnice w związku z planowaną budową Chojnickiego Centrum Kultury Balturium (chodzi o aplikowanie do Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” z Mechanizmu Funkcjonowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014).

Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster manipulując faktami podczas posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2014 roku godził w interes społeczny mieszkańców miasta Chojnice.Uzasadnienie skargi

Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster w dniu 27 stycznia 2014 roku informował radnych miejskich:

Poziom dofinansowania wkładem własnym, dostaliśmy zero punktów, gdzie my wnioskowaliśmy o 60%, czyli inni byli tak silni, że wnioskowali o 50, 40, czy 30 tylko po to, żeby dostać pieniądze. Tutaj z tego powodu się nie możemy odwołać, bo tak się ułożył konkurs”.
           
            W naszej opinii burmistrz Chojnic manipulował opinią radnych oraz miejską opinią publiczną, gdyż miasto wnioskowało o 85% dofinansowania w omawianym wniosku. Wynika to jasno z dokumentów Urzędu Miejskiego. Takie działanie (manipulacja) naraża władze Chojnic, wykonawczą jak i uchwałodawczą, na znaczący spadek zaufania ze strony mieszkańców. Ponadto ukazuje niebezpieczne zjawisko manipulowania przez burmistrza Chojnic informacjami przekazywanymi radnym, którzy zgodnie ze swymi kompetencjami oceniają jego pracę oraz którzy wyznaczają dla niego zadania. Zachowanie burmistrza w konsekwencji naraża na szwank interes społeczny, który polega na należytej i rzetelnej pracy zarówno urzędników, jak i radnych miejskich, którzy bazować powinni na prawdziwych informacjach.


Podsumowując, należy stwierdzić, że burmistrz Arseniusz Finster posługując się manipulacjami werbalnymi próbował wpłynąć na opinię radnych i opinię społeczną, godząc w sposób rażący w interes społeczny. Praktyka taka może prowadzić w przyszłości, a być może już nie raz doprowadziła w przeszłości, do podejmowania przez Radę Miejską uchwał w oparciu o zmanipulowane dane przekazywane przez burmistrza Chojnic, które przez radnych były odbierane jako prawdziwa wiedza, co w konsekwencji może znacząco godzić w interes społeczny.Violetta Kasprzak
przewodnicząca PChS

Biznesowa porażka Chojnic

Prestiżowa uczelnia jaką jest Szkoła Główna Handlowa bada corocznie w ramach projektu "Gmina na Piątkę" jakość obsługi potencjalnych inwestorów przez urzędy gminne.

W zeszłym roku burmistrz Finster chwalił się, że Chojnice zajęły 38 miejsce na liście. W tym roku wynik jest porażający, miejsce na liście rankingu SGH Chojnic...455...

Jak w zderzeniu z tymi wynikami wygląda powołanie "pełnomocnika ds. outsourcingu" piszę tutaj o Panu Marciszku, czy też o zaprzęgnięciu do współpracy "marketingowca ds. promocji chojnickich kupców"? 

W urzędzie nie odpowiedziano na kilkanaście mailów w języku polskim i kilkanaście w języku angielskim. Spodziewam się, że maile "od potencjalnych inwestorów" trafiają po prostu do spamu. 

Tylko jak w świetle takiej polityki urzędu wyglądają sprawy rynku pracy w Chojnicach. Być może Urząd przez ostatni rok nie odpowiadał w ogóle na zapytania inwestorów? Bo na to wskazuje mi ten ranking. Głowę zawodową pod topór powinien za ten stan rzeczy położyć dyrektor Urzędu Miejskiego. To się oczywiście nie stanie i wszyscy zapewne wykpią się ze sprawy. 

Dobrze, że nadchodzą wybory! Zmienimy to miasto na lepsze!