niedziela, 26 sierpnia 2012

Oświadczenie Arcan Historii


OŚWIADCZENIE

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Arcana Historii informuję, że nie będziemy występować z zażaleniem na postanowienie Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 21 sierpnia 2012 r. o umorzeniu procesu w sprawie o zakłócanie protestu Wspólnej Ziemi i Arcan Historii w dniu 10 września 2011 r. na płycie Starego Rynku w Chojnicach. Protest dotyczył sprzeciwu tych środowisk wobec prywatyzacji Przedszkola Samorządowego nr 9.
Ponieważ  Sąd w Chojnicach nie był w stanie rozstrzygnąć sprawy o zakłócanie protestu, po sprzeciwie Arseniusza Finstera burmistrza Chojnic wobec wcześniejszego rozstrzygnięcia o ukaraniu, pozostajemy na stanowisku, zgodnie z materiałami jakimi dysponujemy, że Burmistrz w dniu 10 września 2011 r. uporczywie zakłócał organizowane przez nas zgromadzenie publiczne. Jednocześnie mając na uwadze cele Stowarzyszenia i środki jakimi dysponujemy, tak przez wzgląd na SAH jak i przez wzgląd na dobro jakie może płynąć z pracy osoby pełniącej funkcję burmistrza miasta Chojnice zadecydowaliśmy złożyć sprawę ad acta i wypowiadać się o niej z perspektywy jaką daje myślenie o historii. Niemniej pozostajemy w nadziei, że ta sprawa i nasze zdecydowane kroki w obronie praw człowieka (wolność słowa, wolność zrzeszania się i gromadzenia) zostaną przyjęte przez społeczność Chojnic z pełnym zrozumieniem, a przez burmistrza Chojnic potraktowane zostaną jako poważne ostrzeżenie przed niedemokratycznymi zakusami na przyszłość.
Jesteśmy wysoce zaniepokojeni brakiem merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie, ale tak jak wskazaliśmy – środki i siły mamy zamiar pożytkować na realizacje celów statutowych, a nie na batalie sądowe, które poprzez sztuczki prawne staną się kolejnym przyczynkiem do kpin z wymiaru sprawiedliwości RP w Chojnicach. Nie mamy też zamiaru wciągać w tego typu batalie sądowe burmistrza Chojnic, który tym samym traci i swój czas pracy i pieniądze podatników. Pragniemy wskazać, że proces został umorzony, a sprawa pozostaje bez sądowego rozstrzygnięcia.
Podkreślamy, że z całą stanowczością będziemy nadal twierdzić, że burmistrz Chojnic Arseniusz Finster dopuścił się uporczywego zakłócania legalnego zgromadzenia publicznego w dniu 10 września, co stanowi naruszenie kodeksu wykroczeń jak i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ale z pełną świadomością jako członkowie Stowarzyszenia odstajemy od dochodzenia wymierzenia kary za naruszony interes prawny SAH, licząc na zmianę postaw burmistrza Chojnic w kontaktach z naszą organizacją.
Wszystkim mieszkańcom, którzy postrzegali całość sytuacji i jej kontekst zgodnie z prawdą dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie. 
                                               Z poważaniem
                                               Marcin Wałdoch
                                               Prezes SAH