piątek, 21 kwietnia 2017

Konflikt interesów?

Czym jest konflikt interesów? 

Konflikt interesów narasta, kiedy dochodzi do zaburzenia równowagi, między innymi - konkurencji w ekonomii, lub rywalizacji w polityce. Do zaburzenia tej równowagi dochodzi w procesie łamania ustalonych reguł gry, bazujących zarówno na aspektach prawnych danych okoliczności, jak i częściej na kwestiach etycznych i moralnych. I tak też może dojść do konfliktu interesów w relacjach między ludźmi, kiedy konkurujemy o rzadkie dobra, ale wykorzystujemy do osiągnięcia celu niedozwolone narzędzia do których inni w określonym czasie nie mają dostępu. 

Wracam do tematu Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach. Będę twierdził, z uporem, że wokół szpitala dochodzi do poważnego konfliktu interesów, bowiem dyrektor szpitala podpisuje umowy, np. z firmą NOBO na rezonans, a we władzach tej firmy zasiada żona Leszka Bonny, czyli dyrektora szpitala. Czy to nie jest konflikt interesów? No, bądźmy poważni. 

Poza tym, złożyłem zapytanie do władz szpitala, czy dyrekcja podejmowała jakiekolwiek umowy z następującymi podmiotami od 2010 r. We władzach, czy uprawniona do reprezentacji tych podmiotów występuje w KRS żona Leszka Bonny, jeśli szpital utrzymuje relacje gospodarcze z tymi podmiotami, a tego poza jednym podmiotem, dotąd, nie ustaliłem, to uważam, że Leszek Bonna powinien sam odejść z zajmowanego stanowiska. Chociaż dla mnie sprawa rezonansu jest wystarczającym czynnikiem rzutującym na obraz Pana Dyrektora: 

ABA - MED Spółka Z O. O. (KRS 0000417977)

"OPTIMA" Spółka z o. o. (KRS 0000299032)

BONAMED Spółka z o. o. KRS 0000403882

Fundacja Jarcerwo (KRS 0000377551)

"NOBO" Spółka z o. o. (KRS 0000292908)

"ALTE" Spółka z o. o. (KRS 00001790948)

PALIUM (KRS 0000241457)

BONA DEA Spółka z o. o. (KRS 0000219948)

Obraz bezmyślności

7 lat temu pisałem o problemie organizacji ruchu koło McDonald's w Chojnicach. Niestety, ale nikt nie podjął dalej tej sprawy. Pomimo, że upubliczniłem zdjęcia i opisałem problem. Dziś o problemie donosi Radio Weekend, a burmistrz Finster przyznaje, że trzeba pomyśleć nad zmianą organizacji ruchu. Taki jest właśnie obraz zarządzania Miastem. Wszystko na ostatnią chwilę, post factum i w sytuacji płonącego domu - wszyscy wołają Dom Płonie! 

Władzom Miasta zalecam dokładną lekturę mojego bloga, bo po raz kolejny, okazało się, że podejmuję nie tylko tematy polityczne, ale i ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców.


Relacja Radio Weekend: http://weekendfm.pl/?n=65014&