piątek, 16 marca 2012

Bij kto w Boga wierzy

Niedawno powołana Rada Strategii ma przewodniczącego w osobie pana Antoniego Szlangi, który w latach PRL-u był między innymi starszym instruktorem (ideologicznym?) przy Komitecie Miejskim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Człowiek bez należytego wykształcenia, komunistyczny instruktor zajmujący się rekrutacją osób z zakładów pracy do zajęć na WUML-u, zawzięty komunista, ostatni naczelnik miasta Chojnice, który chciał nam zafundować w Chojnicach Telewizję Moskiewską, jeden z filarów finsteryzmu w Chojnicach, został przewodniczącym ciała, które ma opracować Strategię! dla miasta na lata 2012 - 2020 (mamy rok 2012, nie wiem czy da się coś budować w czasie przeszłym i nie wiem, dlaczego taktykę polityczną nazywa się strategią)?

W wyborach na przewodniczącego Rady stanąłem w szranki z Panem Szlangą. Otrzymałem 11 głosów, wobec 34 jakie otrzymał Pan Szlanga. Jednak trzeba brać pod wzgląd to, kto znajdował się na sali, kto zasiada w Radzie...W większości są to ludzie związani z obozem Arseniusza Finstera. 11 głosów to i tak sukces, to 25% ogółu głosów jakie na nas padły i 33% tego co otrzymał Pan Szlanga. Cieszę się, że mogłem stanąć do tych wyborów z Panem Szlangą, nic przyjemniejszego...

Wróćmy jednak do naszego bohatera, bo dla mnie śmiesznym jest, że człowiek zajmujący się aktywnie propagowaniem ideologii komunistycznej, agitator partyjny PZPR, będzie stał na czele Rady Strategii (o moich refleksjach na temat samej Rady też napiszę słów kilka).

Oto kilka "perełek" z życia publicznego Antoniego Szlangi w latach 80-tych:

I tak na przykład w dniu 14 listopada 1980 r. na Posiedzeniu Plenaranym Komitetu Miejskiego PZPR w Chojnicach (więc w gorącym okresie, dwa miesiące po zarejestrowaniu NSZZ "Solidarność") Towarzysz Antoni Szlanga referując spotkanie władz miasta z uczestnikami związku zawodowego "Solidarność" zacytował dla podsumowania atmosfery (po stronie związkowej) zdanie z "Tygodnika Kujawy", mówiąc "bij kto w Boga wierzy". 
Z dokumentów dotyczących tego posiedzenia KM PZPR wynika, że działacze PZPR byli znieszmaczeni tym, że związkowcy chcieli się dowiedzieć: kto z pracowników Komitetu Miejskiego w ostatnim dziesięcioleciu otrzymał talon na samochód; kto z rodziny Towarzysza Dończyka [zastępca I Sekretarza-przyp. M.W.] obsadził najwyższe stanowiska w mieście; kto zarządził wyciąganie konsekwencji wobec "partyjnych" za udział w procesji Bożego Ciała; o sprawy Spółdzielni Mieszkaniowej i przydziału mieszkań; zaopatrzenia rynku; kosztów utrzymania Centrum Sportowego; budowy Centrum Kultury w Chojnicach - kto imiennie ponosi winę za podjęcie tej inwestycji; kryterium kierowania dzieci do żłobków i przedszkoli; gdzie zaopatruję się kierownicy i dyrektorzy zakładów w mięso; działki pod budowę kościołów.

Takie kwestie ze strony związków zawodowych spotkały się z konkluzją Towarzysza Szlangi pod tytułem "bij kto w Boga wierzy", takie pytania były traktowane jako atak na władzę. Czy arogancja władzy jest dziś mniejsza?

Na spotkaniu z "Solidarnością" Towarzysz Szlanga był w towarzystwie Towarzysza Sekretarza Polasika - sekretarza miejskiego PZPR[spotkanie miało miejsce w nieistniejącym klubie "Medyk"]. Ich postawę związkowcy określili jako pouczającą i jałową. Słowa sekretarzy PZPR o woli współpracy związkowcy potraktowali jako frazesy bez pokrycia, w wyniku tego podczas spotkania przegłosowano votum nieufności tak dla sekretarza Polasika jak i dla jego zastępcy. Określając ich postawę i deklaracje jako "niewiarygodne". Przekazano też dokumentację ze spotkania do wyższych szczebli PZPR.

Niby inny system, a zachowania znacząco podobne...czy na lata 2012 - 2020 Pan Szlanga (Towarzysz Szlanga) znajdzie w sobie tyle ideologicznego zacięcia aby wskazać nam odpowiednią, jedynie słuszną postawę i drogę? Wydaje się, że jego obecny mecenas (bo zamienili się rolami) Finster zachowuje odpowiednią linię ideologiczną...i może liczyć na pomoc w realizacji zadań jakie przyświecały internacjonalistycznej rewolucji proletariackiej...

Więcej ciekawostek wkrótce...

TEKST NA PODSTAWIE: dokumentów KM PZPR w Chojnicach.