czwartek, 20 listopada 2014

Książka o chojnickiej władzy

Od jakiegoś czasu przygotowuję materiał pod opracowanie dotyczące historii politycznej, kształtowania się elit politycznych, kreowania przywództwa w przestrzeni lokalnej, zagadnień świadomości politycznej, kultury politycznej, historii gospodarczej i związanych z tymi kategoriami przekształceń w sferze publicznej w powiecie chojnickim po 1945 r. Nie znam jeszcze obecnie terminów w których oddam materiał do publikacji, ale zamiarem jest ukończenie prac w 2015 - 2016 r. Ilość zgromadzonych przeze mnie materiałów, archiwów, które kwerendowałem i literatury może gwarantować najobszerniejsze, krytyczne, studium z zakresu historii i polityki naszego powiatu po 1945 r. Takiego studium na lokalnym rynku brakuje, a obiegowe opinii przesiąknięte są błędnymi perspektywami, co urąga powadze racjonalnej postawy wobec rzeczywistości społecznej jaka otacza chojniczan i mieszkańców powiatu, którzy zasługują na dostęp do głębokiego studium w tym zakresie.

Dzięki licznym rekomendacjom, miałem dostęp do materiałów zgromadzonych w Polsce i zagranicą. Ogromny wkład w moją pracę miały też osoby, które udzielały mi bezpośrednio wywiadów, a związane były między innymi ze Służbami Bezpieczeństwa PRL. Mam nadzieję, że naświetlę społeczeństwu nieznane dotąd mechanizmy, które doprowadziły nas, miasto i powiat do miejsca w którym się obecnie znajdujemy. Nie będę zdradzał hipotezy mojej przyszłej książki, ani cząstkowych wniosków wynikających z analizy materiałów i badań w szerokiej perspektywie teorii nauk społecznych. W każdym razie będzie gorąco.

Poniżej, skan rekomendacji do badań wystawionej przez dr hab. Sławomira Cenckiewicza (autora bestsellerowych książek: Długie ramię Moskwy;Lech Wałęsa a SB; Atomowy szpieg. Ryszard Kukliński i wielu innych. Ten projekt badawczy ważne miejsce przyznaje działalności służb specjalnych, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu chojnickiego. Gwarantuję, że poznacie Państwo kulisy...chojnickiej władzy.