poniedziałek, 14 marca 2016

Centrum kabareton

W dniu 2 marca 2016 r. zadałem pytanie o informację publiczną Centrum Park Chojnice Sp. z o. o., następującej treści:

Korzystając z zapisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej, składam zapytanie o:

- kopię sprawozdania finansowego Centrum Park Chojnice Sp. z o. o. za okres 01.01.-31.12.2008, który wykonała firma Biuro Rachunkowe Zbigniewa Śpica z Chojnic.

Dziś uzyskałem na to pytanie następującą odpowiedź pod tytułem: "nawiązanie dot. 2016-03-02 godz 00:21"

Działając w imieniu Zarządu przekazuję informację, że materiały o które się wnioskuję  jak w temacie - nie istnieją.


--
Zarząd Centrum Park Chojnice Sp. z o.o.
ul. Huberta Wagnera 1
89-600 Chojnice


tel. kontaktowy: +48 52 39 66 444Niewiele rozumiem z tego co pisze się do mnie w odpowiedzi na zapytania o informację publiczną ze spółki, której jednoosobowym zgromadzeniem właścicieli jest Arseniusz Finster Burmistrz Miasta Chojnice, ale wnioskuję, że żądanego dokumentu spółka nie posiada, choć o tym dokumencie wspomina w swoim Protokole kontroli po przeprowadzeniu kontroli doraźnej Andrzej Janiak - Główny Specjalista Wydziału Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Kto więc posiada owe sprawozdanie finansowe? 


Wygasić Palucha

W związku z tym, że Mariusz Paluch złożył dwa różniące się od siebie oświadczenia majątkowe, które wypełnił i złożył w te same dni, to wysłałem dziś wniosek do wojewody pomorskiego o wygaszenie mandatu radnego powiatowego. Otóż w sytuacji w której radny składa oświadczenie majątkowe w którym poświadcza nieprawdę, to wojewoda uruchamia procedurę wygaszenia mandatu radnego niezależnie od postępowania organów ścigania. Wojewoda musi tylko dowiedzieć się o takiej sytuacji, a że na radę powiatu w tym względzie nie można liczyć, to byłem zmuszony wysłać taki wniosek samodzielnie. 

"Czas Chojnic" informował, że przedmiotem mojego zgłoszenia do Prokuratury Rejonowej w sprawie Palucha była kwestia 10 tys. zł, które według jednego z oświadczeń Mariusz Paluch zgromadził, ale według drugieg oświadczenia majątkoweg z tego samego dnia, nie miał ich już. To nieprawda, przedmiotem mojego zgłoszenia do Prokuratury Rejonowej był fakt tego, że w mojej opinii Mariusz Paluch zataił w jednym z oświadczeń majątkowych fakt zasiadania i zarobkowania z tego tytułu w Radzie Nadzorczej Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Konarzynach.