czwartek, 16 lutego 2017

Czy będę burmistrzem Chojnic?

Falstart ma to do siebie, że uniemożliwia rywalizację na z góry określonych zasadach. Tak też i dziś, według mnie, poseł Aleksander Mrówczyński i Bartosz Bluma, więc podobnie jak ja, członkowie PiS dokonali medialnego falstartu ogłaszając prawdopodobieństwo (graniczące z ledwo ukrywaną pewnością) startu Bartosza Blumy z PiS na stanowiska burmistrza Chojnic. Tworząc tym samym poprzez media politykę faktów dokonanych.

Może to budować takie wrażenie, jakoby w PiS kandydatem był jedynie Bartosz Bluma. Być może tak rzeczywiście jest? Chyba jednak, nie do końca jest to prawda. Jestem członkiem PiS i rozważam możliwość startu w wyborach w 2018 r., właśnie na stanowisko burmistrza Chojnic. Oczywistym staje się w takiej sytuacji, że protegowany posła Mrówczyńskiego, czyli Bartek Bluma staje się moim wewnątrzpartyjnym konkurentem do bycia "kandydatem na kandydata" - jak to podkreślił Aleksander Mrówczyński. Warto jednak zdać sobie sprawę z tego, że jeśli podejmę decyzję o starcie, to tym razem nie powstrzymają mnie przed realizacją zamiaru żadne koterie partyjne, ani aparatczycy żadnego szczebla. 

Rzeczywiście, poważnie rozważam możliwość ubiegania się o kandydowanie na burmistrza Chojnic. I nie jest to moje pierwsze podejście. W 2010 r. ustąpiłem Marcinowi Wencie, w 2014 r. kandydatem był Mariusz Brunka, który wygrał ze mną prawybory w PChS dosłownie 1 głosem. Myślę, że w 2018 r. nic mnie nie zatrzyma przed podjęciem próby generalnej. 

Dotąd nie komentowałem możliwości startu, nie ujawniałem własnych planów, bo nie widziałem ani takiej potrzeby, ani też ku temu warunków. Jesteśmy w dość niejasnym okresie, zapowiadanych zmian ordynacji wyborczej, i za dość nierozsądne uznaję wyrażanie teraz 100% woli startu. 

Tym samym składam taką deklarację publicznie, że po upublicznieniu przez inicjatorów projektu zmiany ordynacji wyborczej, jak też po rozmowach w PiS z moimi kolegami, którzy zaskakują mnie swoimi medialnymi deklaracjami, niejako wykluczającymi mnie z gry przedwyborczej, złożę jasną deklarację co do mojego startu na fotel Burmistrza Miasta Chojnice. 

Inwigilacja chojnickich środowisk prawicowych

Służba Bezpieczeństwa nie spoczęła na laurach po zniesieniu stanu wojennego. Od 1984 r. nasiliły się w Chojnicach działania przeciwko opozycji demokratycznej skupionej szczególnie w środowiskach przykościelnych. Pomimo tego, że system przechodził powolną agonię, a po dojściu do władzy Gorbaczowa w ZSRS wiadomo było, że zmiany polityczne są nieuchronne, to tajna policja w PRL nie ustawała w pracach wobec "wrogów ustroju".

Wkrótce zaprezentuję w kilku publikacach rozproszonych działalność funkcjonariuszy SB z Chojnic w okresie 1983-1989, ze szczególnym naciskiem na ukazanie walki z Kościołem katolickim i wiernymi Kościoła w Chojnicach. Ukazane zostaną sylwetki Tajnych Współpracowników, którzy odpłatnie przekazywali informacje o chojnickich księżach i pomagali w pracy na rzecz dyskredytacji środowisk katolickich, na ich skłócanie i wzniecanie waśni o przysłowiową pietruszkę. Gdy pracuję nad tymi materiałami, mam nieodparte wrażenie, że źródła słynnego dzielenia się przez pączkowanie na prawicy są częstokroć inspirowane nie przez same te środowiska, ale przez umiejętne wykorzystywanie przez wrogów narodu polskiego faktu silnego przywiązania prawicowców do określonych wartości politycznych. 

Informacje, które TW działający wokół Kościoła katolickiego w Chojnicach, to byli przez lata zaufani współpracownicy, niczego nie podejrzewających, chojnickich księży. Informacje ujawniane SB przez TW, czasami byly trywialne, ale częstokroć skandalizujące i uderzające w obraz jedności Kościoła katolickiego, co umiejętnie wykorzystywano w walce reżimu ze środowiskami prawicowymi o poparcie i rząd dusz w Polsce. 

Wiele tych zjawisk, które charakteryzuje, to zjawiska znane na poziomie ogólnokrajowym, ale o większości zdarzeń w Chojnicach nie mieliśmy dotąd zielonego pojęcia...Dlatego jest to, według mnie, zagadnienie godne szerszego opracowania. 

Będę informował, gdzie i w jakiej formie, ukażą się wyniki moich badań w tym zakresie.