sobota, 8 stycznia 2011

Nowe "Słowo Młodych"

Dla podgrzania apetytów, dla złapania orientacji w zawartości, prezentuję jak niżej spis artykułów (i ich autorów) jakie ukażą się w najbliższym wydaniu "Słowa Młodych" (numer 14-15), biuletynie Stowarzyszenia Arcana Historii.

SPIS

Spójna Unia Europejska jako gracz światowy,
Michał Wilczewski

Ewolucja w podejściu Chin do propagandowej roli sportu,
Jarosław Grochowski

Nadzwyczajna sesja Zgromadzenia Ogólnego Ligii Narodów,
Marcin Adamiak

Dyskurs władzy wokół Osiedla Polskich Dzieci w Pahiatua,
Marcin Wałdoch

Idea „Paktu Wschodniego”. Geneza, główne założenia i postulaty.
Stanowisko Marszałka Józefa Piłsudskiego wobec tej koncepcji
,
Piotr Stanisławski

Argentyńsko – brytyjski konflikt o Wyspy Falklandzkie,
Wiesława Gołuńska

Film jako czynnik kształtujący prawdę polityczną,
Grzegorz Krasinkiewicz

Teoria reprodukcji Pierre’a Bourdieu,
Iwona Kortas

Antypedagogika, postpedagogika, amication –
radykalizm Schoenebecka
Oskar Szwabowski

Filozofia w służbie terroru. Nietzsche a nazizm – przyczynek
do ideologicznego nadużycia
,
Przemysław Zientkowski

DZIAŁ DS. ARCAN HISTORII
Regulacja ustroju wewnętrznego gminy Chojnice. Stan na rok 2003,
Andrzej Mielke

Sztandar 1 batalionu strzelców z Chojnic,
Marcin Wałdoch

Strajk w Wytwórni Konstrukcji Stalowych Mostostal
(25-30.08.1980) geneza, przebieg i skutki
,
Izabela Mazanowska

Ksiądz Alfons Schletz. Kosznajder i nauczyciel wiary,
Michał Januszewski

Zajście antyżydowskie w Czersku w roku 1924,
Mirosław Rekowski

Chojnicka prasa niemieckojęzyczna w okresie pruskim i międzywojennym,
Dawid Prochowski

„Czerwona szkoła” dla dziewcząt na starej fotografii, część VIII,
Wiesława Gołuńska

Z dziejów „czerwonej szkoły” dla dziewcząt w Chojnicach na tle szkolnictwa
na Pomorzu Gdańskim w latach 1882 – 2008, część VII
,
Wiesława Gołuńska

Krzyże, figury i kapliczki przydrożne w Dekanacie Chojnickim,
Andrzej Ortmann

Obchody Święta Niepodległości w powiecie chojnickim i tucholskim
w okresie międzywojennym
,
Adam Węsierski

„To ci co piszą i czytają polskie książki, są najgorszym rozsadnikiem
polskiej zarazy” – perypetie polskiej biblioteki w Śliwicach z cenzurą
pruską w drugiej połowie XIX wieku
,
Adam Węsierski

Z dziennika legionisty: „Moje ciekawe fakty życiowe i niczem
Niewytłumaczone”. Karol Fleck 1923 – 1935 Sen (kubek
),
Jacek Wałdoch

Mord chojnicki i jego reperkusje wydawnicze,
Dawid Prochowski

RECENZJE/OMÓWIENIA

Marcin Wałdoch:

Helmut Walser Smith: The Butcher’s Tale: Murder and Anti – Semitism in a German Town

Dawid Prochowski:

Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego. Ludzie ziemi chojnickiej, TOM III,
wybór i opracowanie Jacek Knopek

Marcin Wałdoch:

Andrzej Ortmann: Przydrożne znaki pobożności ludowej

Chojnickie społeczeństwo spektaklu

Pozwolę sobie na nieco akademickie ujęcie ostatnich zdarzeń :)
W "Le Monde" z 19 IX 1987 znajdziemy fragment, doskonale ilustrujący to czym jest społeczństwo spektaklu:
To, ze współeczesne społeczeństwo jest społeczeństwem spektaklu - to rzecz wiadoma. Niebawem uwagę będą przyciągać Ci, którzy nie chcą zwracać niczyjej uwagi. Trudno zliczyć książki opisujące owo zjawisko, charakteryzujące państwa uprzemysłowione, ale nie oszczędzające nawet krajów zacofanych. Warto jednak odnotować zabawny paradoks - autorzy analizują to zjawisko, po to aby nad nim ubolewać, sami jednak muszą się ugiąć przed spektaklem jeśli pragną zdobyć posłuch.
Krytyka klutury występuje tylko w języku sprzeczności jako zunifikowania krytyka:obejmuje zarówno całą kulturę - zarówno jej wiedzę jak i społeczeństwo, a ponadto nie daje się oderwać od krytyki władzy (i jej spektaklu). To właśnie ta ujednolicona krytyka teoretyczna wychodzi na spotkanie zjednoczonej praktyce społecznej i praktyce sprawowania władzy (G. Debord, 2009).
Kto jest rezyserem spektaklu w Chojnicach - społeczeństwo czy jednostka?