czwartek, 6 czerwca 2019

Lewy czerwcowy

Uraz. 

Tak mógłbym streścić moje wrażenia wobec obchodów jakie zorganizowali lokalni samorządowcy wobec czerwca 89. 

Nie dość, że organizatorami byli ci, którzy na plecach komunistów doszli do władzy, to jeszcze obchody miały iście polityczny wymiar, bo poza jednostkami nie zaproszono żadnych środowisk przeciwnych na linii politycznej obecnej władzy, ale jednak będących zwolennikami zmian czerwca 89. 

Sprawę odbieram wręcz osobiście, poświęciłem bowiem nie mało czasu, bo ok. 2 lat, na napisanie książki Chojnicki czerwiec '89. Jakoś nikt wcześniej, ani Miasto, ani ci mecenasi miejscy sztuki, nauki i kultury, tematyki tej nie podejmowali. Niestety, jako persona non grata, nie otrzymałem nawet zwyczajnego zaproszenia na imprezę upamiętniającą te wydarzenia. Co przyznam traktuję jako poważny afront. Poza tym, drobnym faktem, władze nie zaprosiły też nikogo z ludzi czerwca 89, ani z "Solidarności" okresu 1980-1981, kto jest krytyczny wobec lokalnej władzy, co też uwłacza idei przemian, które się dokonały w Polsce w ostatnich trzech dekadach. 

Warto może wspomnieć, że moja książka znajduje się nawet na stronach Archiwum Przełomu - jedynej instytucji poświęconej transformacji ustrojowej, która dokonywała się w latach 1989-1991. Dla lokalnych włodarzy nie ma to znaczenia, bo wygrywają uprzedzenia przed merytorycznymi przesłankami i rzeczywistą pracą. Podsumować można to tak - środowisko nasze dostało "lewego czerwcowego" 5 czerwca 2019 r.  od lokalnej władzy. 

Wszystkim, którzy jeszcze nie poznali arcan wydarzeń z czerwca 89 na ziemi chojnickiej polecam elektroniczną wersję mojej książki: https://www.academia.edu/33703837/Chojnicki_czerwiec_89._Studium_lokalne_fali_uderzeniowej_procesu_demokratyzacji_M._Wa%C5%82doch_Chojnice_2017_ss._182

Książka ta 8 czerwca będzie dostępna, w wersji drukowanej, w czasie obchodów realizowanych przez Związek Solidarności Polskich Kombatantów w Chojnicach. Zapraszamy tego dnia na godz. 11.00 do Chojnickiego Centrum Kultury.