poniedziałek, 10 czerwca 2013

Promocja "Słowa Młodych"

Dobre wieści.

Wreszcie ukazał się ,ostatni, numer "Słowa Młodych". Prezentuje się doskonale. Ma imponującą zawartość, i niecodzienną jak na lokalne wydawnictwa objętość.

Czytelnik znajdzie w nim 30 artykułów, przede wszystkim z zakresu historii lokalnej. Nie brak jednak studiów nad dyskursem, czy zagadnień historycznych, ale osadzonych w szerszym kontekście. 

Autorzy przygotowali naprawdę doskonały materiał. 

Krótko streszczę, co w środku. Z historii lokalnej, są artykuły o powstaniu NSZZ RI "Solidarność" w gminie Chojnice, o obchodach 3 maja w powiecie chojnickim w okresie międzywojennym, o ideologicznym i programowym działaniu Gestapo i NKWD na ziemi chojnickiej, o Związku Młodzieży Polskiej wobec Kościoła katolickiego w powiecie chojnickim, i początkach Polskiej Partii Robotniczej jako" światłej przywódczyni narodów" w powiecie tucholskim, o Gochach ich religii i moralności, o kolei chojnickiej, o walkach Straży Granicznej w 1939 roku, o Żydach w dokumentach instytucji bezpieczeństwa z Chojnic w okresie międzywojennym, o "czerwonej szkole" w Chojnicach i na koniec...recenzja znanej w Chojnicach książki - czyli "Dziejów Chojnic". 

Promocja będzie miała miejsce w Chojnicach, 21 czerwca o godzinie 18.00. Prawdopodobnie we Wszechnicy Chojnickiej, cena 1 egzemplarza "Słowa Młodych" wyniesie 25 zł, co stanowi częściowy tylko koszt wydania 1 egzemplarza. Gdyż jeden egzemplarz kosztował nas ok. 34 zł netto. Jednak dzięki uprzejmości przyjaciół SAH, SM nie musi kosztować 50 zł! 

Już dziś serdecznie proszę o rezerwację terminu na 21 czerwca. Promocję poprowadzi Pan Mariusz Brunka, kanclerz PWSH "Pomerania" w Chojnicach.

UWAGA: Promocja  odbędzie się 21 czerwca o godzinie 18.00 we Wszechnicy Chojnickiej w Chojnicach, przy ulicy Wysokiej 3 (stary szpital), w sali konferencyjnej. 

Oto spis treści:

Margaret Ohia
Wykluczenie społeczne poprzez kategoryzację rasową. Test empiryczny na przykładzie artykułów z „The Independent” i „Gazety Wyborczej” ..............................7
Michał Januszewski
Wprowadzenie do poszukiwań informacji naukowej ..............................................19
Rafał Chmara
Pluralizm w ekologii .....................................................................................................29
Przemysław Zientkowski
Filozofia w służbie terroru. Martina Heideggera konfidencja z narodowym socjalizmem ............................................................................................................................35
Joanna Siekiera
Ambasada Nowej Zelandii w Warszawie – jej rola w utrzymywaniu stosunków pol-
sko-nowozelandzkich .............................................................................................41
Wiesława Gołuńska
Argentyńsko-brytyjski konflikt o Wyspy Falklandzkie ...........................................47
Michał Soska
Twierdza Świnoujście ...................................................................................................55
SPIS TREŚCI
4 Słowo Młodych
Marcin Adamiak
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej na wychodźstwie wobec wojny sowiecko-fińskiej ......87
opr. Marcin Wałdoch
Powstanie i działalność NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Gminie
Chojnice we wspomnieniach Franciszka Gemby i Ignacego Guenthera ........99
Adam Węsierski
Obchody Święta 3 Maja w powiecie chojnickim i tucholskim w okresie międzywojennym
....................................................................................................................113
Adam Węsierski
Obchody Cudu nad Wisłą w powiecie tucholskim w okresie międzywojennym,
w świetle dokumentów i relacji prasowych .............................................................147
Andrzej Mielke
Ideologiczne i programowe działania Gestapo i NKWD na Pomorzu Gdańskim
w latach 1939-1947 ........................................................................................................159
Jarosław Wąsowicz SDB
Walka na odcinku światopoglądowym. Związek Młodzieży Polskiej w powiecie
chojnickim wobec kościoła katolickiego – wybrane przykłady ............................173
Krzysztof Szulczyk
Polska Partia Robotnicza jako „światła przywódczyni narodu polskiego”. Powiat
tucholski w rękach komunistów (1945‒1948) ........................................................183
Rafał Maliszewski
Gochowie wobec religii i moralności .......................................................................201
Andrzej Ortmann
Historia modlitewnej maryjnej wspólnoty męskiej w Chojnicach w zapisie kronikarskim
........................................................................................................................217
Dawid Prochowski
Kolej chojnicka w okresie pruskim i międzywojennym. W 140 rocznicę utworzenia
kolei w Chojnicach ...............................................................................................235
Monika Pestka-Lehmann, Marcin Wałdoch
Wspomnienie o starszym przodowniku Stefanie Pestce (1897-1939) – żołnierzu
Straży Granicznej Inspektoratu/Obwodu Chojnice ...............................................247
Słowo Młodych 5
Marcin Wałdoch
Obraz Żyda jako synonim agenta bolszewickiego w dokumentach instytucji bezpieczeństwa
Drugiej Rzeczpospolitej. Przypadek chojnicki .................................255
Wiesława Gołuńska
Z dziejów „czerwonej szkoły” dla dziewcząt w Chojnicach na tle szkolnictwa na
Pomorzu Gdańskim w latach 1882-2008. Część VIII ...............................................261
Wiesława Gołuńska
„Czerwona szkoła” dla dziewcząt na starej fotografii. Część IX: Źródła historyczne ikonograficzne
......................................................................................................................271
Eugenia Majewska
Ballada „To lubię” Adama Mickiewicza, czyli poetyckie środki erotycznej perswazji ...275
Anna Krauza
Oddziaływanie choroby nowotworowej jednego z członków rodziny na system
rodzinny. Propozycja systemowego ujęcia pajdocentrycznego ........................281
Eugenia Majewska
Refleksja nad „Refleksją…”. Słów kilka o książce Janusza Michała Różańskiego ....293
Mariusz Brunka
Lokalne uwagi na tle nieco szerszej historii (zarys recenzji „Dziejów Chojnic”, 2010) ...303
Krzysztof Szulczyk
Recenzja książki Adama Węsierskiego „Obchody świąt i rocznic narodowych
w powiecie tucholskim w latach 1920‒1939” ................................................................309
Jakub Woziński
Libertarianin w krainie Liliputów ...................................................................................313
Anna Parzontka-Lipinska
Romowie – wybrane aspekty trudnego sąsiedztwa ................................................317
Adrian Jeleniewski
Moja tożsamość pedagogiczna .....................................................................321
Noty o autorach ......................................................................................................................334
Skorowidz ................................................................................................................................337
NOTA O AUTORACH