piątek, 21 września 2012

Ostatni numer

Oddaliśmy do drukarni ostatni łączony numer "Słowa Młodych".

Tytuł i dotychczasowa formuła naszego wydawnictwa ulegną zmianie. Nieco więcej o zmianach w Nocie od Redakcji.

Tymczasem przedstawiam spis treści. Promocja numeru, zaraz jak świeże egzemplarze opuszczą drukarnię.

Spis treści:


Nota od Redakcji

Margaret Ohia
Wykluczenie społeczne poprzez kategoryzację rasową.
Test empiryczny na przykładzie artykułów z "The Independent" i "Gazety  Wyborczej"

Michał Januszewski
Wprowadzenie do poszukiwań informacji naukowej

Rafał Chmara
Pluralizm w ekologii

Przemysław Zientkowski
Filozofia w służbie terroru. Martina Heideggera konfidencja z narodowym socjalizmem

Joanna Siekiera
Ambasada Nowej Zelandii w Warszawie - jej rola w utrzymywaniu stosunków polsko-nowozelandzkich

Wiesława Gołuńska
Argentyńsko-brytyjski konflikt o Wyspy Falklandzkie

Michał  Soska
Twierdza Świnoujście

Marcin Adamiak
Rząd RP na wychodźstwie wobec wojny sowiecko-fińskiej

Marcin Wałdoch
Powstanie i działalność NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Gminie Chojnice we wspomnieniach Franciszka Gemby i Ignacego Guenthera

Adam Węsierski                          

Obchody Święta 3 Maja w powiecie chojnickim i tucholskim w okresie międzywojennym

Adam Węsierski                                                   

Obchody „Cudu nad Wisłą” w powiecie tucholskim w okresie międzywojennym w świetle dokumentów i relacji prasowych


Andrzej Mielke

Ideologiczne i programowe działania Gestapo i NKWD na Pomorzu w latach 1939-1947

Jarosław Wąsowicz SDB

Walka na odcinku światopoglądowym.Związek Młodzieży Polskiej w powiecie chojnickim wobec Kościoła katolickiego – wybrane przykłady

Krzysztof Szulczyk

Polska Partia Robotnicza (PPR) jako „światła przywódczyni narodu polskiego”. Powiat tucholski w rękach komunistów (1945 – 1948)

Rafał Maliszewski
Gochowie wobec religii i moralności

Andrzej Ortmann
          
Historia Modlitewnej Maryjnej Wspólnoty Męskiej w Chojnicach w zapisie kronikarskim

Dawid Prochowski

Kolej chojnicka w okresie pruskim i międzywojennym.
W 140 rocznicę utworzenia kolei w Chojnicach

Monika Pestka – Lehmann, Marcin Wałdoch
Wspomnienie o żołnierzu Straży Granicznej Inspektoratu/Obwodu Chojnice starszym przodowniku Stefanie Pestka (1897 - 1939)


Marcin Wałdoch

Obraz Żyda jako synonim agenta bolszewickiego w dokumentach instytucji bezpieczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej. Przypadek chojnicki

Wiesława Gołuńska

Z dziejów „czerwonej szkoły” dla dziewcząt w Chojnicach na tle szkolnictwa na Pomorzu Gdańskim w latach 1882-2008 część VIII

Wiesława Gołuńska

„Czerwona szkoła” dla dziewcząt na starej fotografii część IX

Eugenia Majewska
 Ballada To lubię Adama Mickiewicza, czyli poetyckie środki erotycznej perswazji
DEBIUTY

Ania Krauza
Oddziaływanie choroby nowotworowej jednego z członków rodziny na system rodzinny. Propozycja systemowego ujęcia pajdocentrycznego

RECENZJE/OMÓWIENIA

Eugenia Majewska
Refleksja nad „Refleksją…”. Słów kilka o książce Janusza Michała Różańskiego

Mariusz Brunka
Lokalne uwagi na tle nieco szerszej historii (zarys recenzji Dziejów Chojnic, 2010)

Krzysztof Szulczyk

Recenzja książki Adama Węsierskiego Obchody świąt i rocznic narodowych w powiecie tucholskim w latach 1920 – 1939

ESEJE

Jakub Woziński
Libertarianin w krainie Liliputów