czwartek, 15 stycznia 2015

Obywatelska Inicjatywa Obronna w Chojnicach

W związku z wzrastającym zagrożeniem w naszym rejonie Europy, zadecydowaliśmy w Arcanach podjąć próbę stworzenia inicjatywy jakiegoś typu jednostek obrony terytorialnej w ramach, które umożliwia prawo.

W celu przybliżenia możliwości i barier wynikających z takich działań zaprosiłem w imieniu Arcan Historii do Chojnic dr hab. Romualda Szeremietiewa, który kieruje Biurem Inicjatyw Obronnych przy Akademii Obrony Narodowej. Jeśli Pan Profesor skorzysta z tego zaproszenia, będziemy próbowali zaszczepić ideę stworzenia jakiejś formy i struktury dla jednostek obrony terytorialnej.

Przypomnę tylko, że na Ukrainie trwa niewypowiedziana wojna rosyjsko - ukraińska, państwa bałtyckie wydają obywatelom od listopada zeszłego roku instrukcje na czas wojny i okupacji rosyjskiej. Wojska FR gromadzą się u granic Ukrainy oraz u granic Polski w Obwodzie Kaliningradzkim. Narasta też napięcie ekonomiczne między krajami Zachodu, a FR. To wszystko może, choć nie musi, ale może zapowiadać zbliżający się konflikt w Europie. Biorąc pod wzgląd relatywnie mała wielkość polskiej armii powinniśmy podejmować działania, które mogą przyczynić się do wzrostu potencjału obronnego Polski. Chociaż naprawdę nie wyobrażam sobie jakimi narzędziami możemy stawić czoła dziesiątkom tysięcy czołgów i setkom tysięcy żołnierzy, nie wspominając o ewentualności użycia broni atomowej. Pamiętać jednak należy o słowach Sun - Zi, bo mówiąc o niepodległości Polski płyniemy na tej samej łodzi:

Dobra armia powinna przypominać zwinnego węża, który uderza ogonem, gdy zaatakowano jego głowę, głową – gdy zaatakowano ogon, oraz zarówno głową, jak i ogonem, gdy uderzono go w środek. Czy armia może być zwinna jak wąż? Może. Nawet ludzie, którzy się nie lubią, pomagają sobie w kłopotach, gdy płyną na tej samej łodzi.