sobota, 16 grudnia 2017

Demiurg Chojnic

Ostatnio napisałem, że na kanwie wprowadzenia stanu wojennego ułożono już przyszłe stosunki gospodarcze i polityczne w Polsce, również w Chojnicach. Taką opinię - w odniesieniu do sceny ogólnopaństwowej wydaje się podzielać redaktor Gadowski, który wskazuje, że wojsko organizowało wszystko i wzięło wszystko, później naciskało na powołanie WSI i zabezpieczenie reform gospodarczych i politycznych zgodnie z rozpisanym lata wcześniej scenariuszem. Dlatego uważam, że rzeczywistym "demiurgiem Chojnic" przed długie lata był, albo i nadal nim jest osoba, która od stanu wojennego trzyma w ręce wszystkie sznurki w Chojnicach. Oznacza to, że to co widzimy na scenie politycznej, to zaledwie gra aktorów, przykrywająca rzeczywistą grę interesów i przepływ kapitału na ziemi chojnickiej. Tym żwawiej zabieram się do prac nad opracowywaniem materiałów o stanie wojennym na ziemi chojnickiej.