niedziela, 20 października 2013

Rynek (nie)publiczny

W centrum Chojnic na Starym Rynku postawiono dość kuriozalny "obiekt".


Z artykułu dowiedzieć się można więcej o sprawie tablic informacyjnych jakie zostały zainstalowane na Starym Rynku w Chojnicach. Przede wszystkim zasponsorowała je Lokalna Grupa Rybackiej "Morenka". 

I tutaj pytanie, czy każde stowarzyszenie dostanie prawo, aby w przestrzeni publicznej miasta instalować prezentacje związane z jego działalnością jako stałe elementy tej przestrzeni? 

Nasuwa się też szereg kolejnych pytań: 

- dlaczego tablic nie ustwiono gdzieś na deptaku między klombami kwiatów?
- dlaczego forma architektoniczna tablic nie nawiązuje do małej architektury Starego Rynku?
- po co nam na Starym Rynku w Chojnicach eksponowanie mapy powiatu kościerskiego?
- dlaczego inicjatywa prywatna jest akceptowalna przez władze, kiedy chodzi o przestrzeń publiczną, bez konsultacji z mieszkańcami?
- ile LGR będzie płaciło miastu za miejsce na promocję swojej działalności?
- przerażające jest to, że jak się dowiaduję z mediów to dopiero początek podobnych działań LGR na terenie miasta...


Będę namawiał koleżanki i kolegów z PChS-u do zajęcia oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Rozporządzenie przestrzenią publiczną to dość poważna sprawa dla lokalnej społeczności.

Bohaterom Gwałtu i Mordu ZSRR


piątek, 11 października 2013

Przestrzeń konfliktu

Zwykło się przyjmować w dyskursie publicznym w Chojnicach tezę o wrogości obozów Finster - PChS. 

Takie ujmowanie sprawy z jednej strony odmawia opozycji prawa do głosu, w drugiej tworzy ramę pojęciową w którą wpisana jest ta teza o wrogości. Ludzie z PChS - to "wrogowie publiczni". Arseniusz Finster jawi się jako jedyny racjonalny gracz na scenie politycznej z monopolem na mądrość. Oczywiście jest to na rękę burmistrzowi, który nie chce poważnego traktowania jakiejkolwiek formy alternetywy.

Stąd często wytyka PChS-owi, że "oni nic nie zrobili dla ludzi", "to są politycy", "to nie jest stowarzyszenie", "nikogo nie reprezentują". W konsekwencji mają to być ludzie bez głosu. 

Osiągnięciem człowieka współczesnego, naszej cywilizacji jest możliwość prowadzenie sporów bez przelewu krwi i sekowania przeciwników. W sposób wysoce ucywilizowany możemy zbudować przestrzeń konfliktu w której jednak będą utrzymywane kanały komunikowania pozwalające na kreację różnych stanowisk - przeciwnych sobie. I nie chodzi tutaj o wartościowanie któregokolwiek środowiska, ale po prostu o powszechną zgodę na budowanie alternatywy, czyli w zakresie naszej abstrakcyjnej przestrzeni konfliktu płaszczyzny z którą będzie się mogła utożsamić część wyborców. Najgorszym co mogłoby spotkać Chojnice, jest taka sytuacja w której nie powstaną żadne alternatywne środowiska, koncepcje itd. 

Dlaczego jest tak niska frekwencja wyborcza? Prawdopodobnie duży wpływ na to ma brak możliwości identyfikowania się części wyborców z politycznymi reprezentantami ich poglądów na "świat". 

Dajmy więc sobie przede wszystkim prawo do polityczności rozumianej jako przestrzeń konfliktu, który jednak nie ma doprowadzać do wrogości, a po prostu do kreowania przeciwnych stanowisk w sferze publicznej. 

Przecież wiadomo nie od dziś, że PChS ma zupełnie inne poglądy od burmistrza Finstera i jego klubu radnych, na gospodarkę, na finanse, na rozwój miasta, na partycypację obywateli w rządzeniu. Dlatego się różnimy. Burmistrz być może jest świadom,że wzrost społecznego zainteresowania naszymi koncepcjami może doprowadzić do spadku poparcia dla Jego pomysłów. Jednak taka jest właśnie polityka kreuje się przestrzeń idei z którą idzie się po władzę lub za którą się "politycznie ginie". To jest wymiar fair play w polityce. Tego fair play w Chojnicach nie ma na razie, bo Arseniusz Finster skutecznie blokuje nam przestrzeń komunikacji z obywatelami, co więcej odmawia nam dyskursywnie prawa do kreowania alternatywy. W tym mieście ma być jedna wizja. Nigdy się na to nie zgodzimy. Obywatele muszą mieć realne możliwości wyboru, i dodam więcej ten wybór nie musi się ograniczać do dwóch obozów PChS-Finster. Im więcej sprzecznych pomysłów, środowisk i koncepcji tym zdrowiej dla lokalnej demokracji.