czwartek, 18 stycznia 2018

W samorządach spore zmiany

Nie wiem czy Czytelnicy zaobserwowali zmiany w prawie, ale zgodnie z Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. zmianie ulegają niektóre ustawy, mające wpływ na udział obywateli w życiu publicznym. 

Podsumowując, zmianie uległy, takie kwestie jak:

- transmisje z rad są obowiązkowe; radni będą mogli kontrolować pracę urzędu; przewodniczący rady będzie pełnił również zwierzchność służbową nad urzędnikami urzędów gmin; określono wreszcie w jakim trybie można składać interpelacje obywatelskie na radach; wskazano proces inicjatywy uchwałodawczej; doprecyzowano budżety obywatelskie (nie mniej niż 0,5% budżetu i głosowanie bezpośrednie - co wyklucza dotychczasową w Chojnicach formułę). Do tego będą raportu o stanie gminy. Ważne jest też to, że głosowania będą imienne, koniec więc z sytuacją w której ciężko było określić, kto na co głosował.

Ogólnie zmiany oceniam pozytywnie, nieco mnie przerażają progi inicjatyw uchwałodawczych, ale kierunek dokonanych nowelizacji jest bardzo korzystny. 

Polecam lekturze treść ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/130