wtorek, 8 marca 2016

Kauzyperdzi 2

Dziś otrzymałem z Policji korespondencję, która potwierdza moje wcześniejsze słowa. Twierdziłem, że w 2015 r. nie spełniłem wymaganego 30 dniowego terminu zgłoszenia Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Chojnicach, który odbył się 1 marca 2015 r. Podobnie też w 2016 r. z dokumentami ruszyłem około dwóch tygodni przed planowanym na 5 marca 2016 r. W zeszłym roku, ani Policja, ani starosta nie odmówili Arcanom Historii prawa do marszu. Pomimo przyjęcia przeze mnie takiej samej procedury, jak w 2016 r., w tym roku ze starostwa przyszła odmowa, a starosta wskazuje Komendę Wojewódzką Policji, jako podmiot, który sprawę umorzył, bo nie spełniłem 30 dniowego terminu składania dokumentacji przed dniem w którym stowarzyszenie miało wykorzystać drogi publiczne w sposób szczególny. Dlaczego więc w 2015 r. Arcana Historii dostały zgodę zarówno z Policji, jak i ze Starostwa Powiatowego oraz z Miasta Chojnice?

W kontekście tego zdarzenia, widać jak na dłoni, że prawo traktowane jest przez instytucje publiczne instrumentalnie, a 30 dniowy termin wymagany Prawem drogowym, to tylko "zasłona dymna", według mnie politycznych motywacji odmowy Arcanom Historii organizacji Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to ewidentnie wynik złej woli politycznej władz lokalnych.

Oto dokument z Policji:


BIP w Centrum bez aktualizacji

W związku z tym, że Centrum Park Chojnice Sp. z o. o. prowadzi w mojej opinii Biuletyn Informacji Publicznej naruszając obowiązujące w tym zakresie prawo, wezwałem dziś Starostę Chojnickiego do usunięcia praktyk naruszających prawo.

Treść mojej skargi do Starosty Chojnickiego znajduje się poniżej:


                                                           SKARGA
WEZWANIE DO PODJĘCIA DZIAŁANIA – ZOBOWIĄZANIE DO PODJĘCIA KROKÓW  W CELU USUNIĘCIA NARUSZANIA PRAWA I UWZGLĘDNIENIA SKARGI

            Panie Starosto!

            Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 2001 r. w artykule 3 zawiera zapis, którym ustawodawca obliguje do udzielania informacji publicznej, przyznaje tym samym obywatelom prawo do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej od instytucji publicznych, bądź instytucji korzystających ze środków publicznych.  Natomiast artykuł 9 wskazanej ustawy w całości ukazuje obowiązek prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej i bieżącego aktualizowania zawartych w nim informacji przez instytucje publiczne, celem udostępnienia zasobów informacji . Brak dostępu do informacji postrzega się w rozwiniętym społeczeństwie informacyjnym, jako znak możliwości zaistnienia korupcji i przeczy idei przejrzystości w dysponowaniu środkami publicznymi.
            Tymczasem w instytucji publicznej, jaką jest Centrum Park Chojnice Sp. z o. o. ul. Huberta Wagnera  1, 89-600 Chojnice nie prowadzi się BIP (adres: http://bip.parkwodny.chojnice.pl/) w sposób zgodny z Ustawą o dostępie do informacji publicznej w tym znaczeniu, że:
- BIP Centrum Park Chojnice Sp. z o. o. nie publikuje informacji o aktualnych przetargach i konkurach/zamówieniach/rekrutacjach oraz ich wynikach
- BIP Centrum Park Chojnice Sp. z o. o. nie publikuje informacji o wszystkich swych przetargach/konkursach/zamówieniach z przeszłości, co powinno znaleźć się na stronie BIP, są tam zaledwie wybiórcze informacje z lat 2009, 2010, 2011 i 2013, kiedy spółka istnieje od 2002 r.
- BIP Centrum Park Chojnice Sp. z o. o. nie publikuje rejestru umów cywilno-prawnych
            W związku z powyższym, wnoszę jak na wstępie o usunięcie praktyk naruszających prawo w Centrum Park Chojnice Sp. z o .o.  w tym względzie bowiem Pan Starostwa posiada odpowiednie uprawnienia. Niebywałym jest to, że spośród 14 lat działalności spółki na jej stronie BIP znajdują się niepełne dane z zaledwie czterech lat jej działalności. Od 3 lat nie ma żadnej nowej informacji, a Dziennik Zmian w BIP Centrum Park Chojnice Sp. z o. o., wykazuje, że jedyne akcje jakie podjęto na stronie, dotyczyły zmian w strukturze strony i zmian redakcyjnych i zapadały w miesiącach październik-grudzień 2015 r. Nic nie działo się według Dziennika Zmian na stronie BIP, ani wcześniej, ani później. Jednak z mediów wiadomo, że Centrum Park Chojnice Sp. z o. o. prowadzi szeroką i żywą działalność z wykorzystaniem środków publicznych.


                                                                                  Marcin Wałdoch