wtorek, 1 listopada 2016

Chojnice w programie Mieszkanie Plus

W najbliższym czasie złożę do władz Chojnic wniosek o rozważenie możliwości przystąpienia Chojnic do programu Mieszkanie Plus, który jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego. 

Władze miasta będą mogły wskazać grunt pod budowę mieszkań w programie, a mieszkańcy otrzymają szansę na mieszkania czynszowe, gdzie opłaty za metr będą wynosić od 10 do 20 zł. 

Kluczowym elementem programu jest wykorzystanie gruntów publicznych pod budownictwo mieszkaniowe. Celem programu jest zwiększenie w Polsce średniej liczby mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców. W Polsce ta średnia wynosi 363 mieszkania na 1000 obywateli. 

Natomiast w Chojnicach liczba mieszkań na 1000 mieszkańców była jeszcze niższa, jak średnia w Polsce i wynosiła zaledwie 319 mieszkań za 2010 r. 

Dlatego proponuję, aby władze Miasta wystąpiły do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z wnioskiem o przystąpienie Chojnic do Narodowego Programu Mieszkaniowego w programie Mieszkanie Plus.  W tym względzie warto też wskazać, że miasto może przekazać teren pod budowę z własności miejskich pod budowę tych mieszkań.

Myślę, że w związku z taką okazją, jaka się nadarza, aby zwiększyć liczbę mieszkań w Chojnicach nie warto władzom Miasta zwlekać z podjęciem decyzji.