sobota, 18 czerwca 2011

Finsteryzm

W historii nie brak przykładów jednostek, które w ramach prawem określonych, potrafiły szerszemu społeczeństwu narzucić precedensowy styl rządzenia. W prostej linii prowadzący do autorytaryzmu. Mozna przywołać: hitleryzm, stalinizm, mussolinizm, frankizm, thatcheryzm, naseryzm, i można by tak było wymienić dziesiątki przypadków. Co je łączy?

Wydaje się, ze wiele do powiedzenia w tym względzie ma przede wszystkim kategoryzacja zachowań osób, które mogą być twórcami "systemowego precedensu", narzucając innym swoją wolę i wizję, znając jedną prawdę i kazdego kto ją neguje rozpoznając jako wroga, którego nalezy permanentnie niszczyć. Zresztą potrzeba wroga jest kluczowa dla takich osobowości (autorytarnych) jak wymienione.

Oto kategorie, poprzez które mozna rozpoznać osobowości autorytarne (w wymiarze psychicznym - behawioralnym):

Podejrzliwość - fakty, które w sposób oczywisty przeczą wizji świata osoby dotkniętej autorytaryzmem, świadczą tylko o przebiegłości i złych zamiarach wrogów! Sam kategoryzuje ludzi w ujęciu bipolarnym - dobry/zły, przyjaciel/wróg. W rozumowaniu pozbawiony krytycyzmu, a ogólnie widoczna logika postepowania i wypowiedzi jest zwykle zbudowna na fałszywej percepcji rzeczywistość. Stąd opierając się na fałszywych przesłankach nigdy nie dochodzi do prawdziwych wniosków.

Mania wielkości - aroganckie przekonanie o własnej wielkości prowadzi do mitologizacji dokonań, mitomanii z jednoczesnym utrzymywaniem poglądu o swej centralnej roli w społeczności/społeczeństwie. Ciągłe skupianie się na sobie, porównywanie pracy i osiągnięć innych z wyimaginowanym obrazem swej osoby prowadzi do ponizania każdego z porównanych. Wódz w takim wypadku moze być jeden, stąd na piedestale społecznym nie ma miejsca dla innych osób. Ta okupacja pantałyku władzy, to tylko wstęp do okupacji ludzkich zachowań, działań społecznych.

Inwigilacja - posługiwanie się legalnymi i nie legalnymi środkami pozyskiwania danych o wrogach - realnych politycznych i nierealnych - urojonych. Momentem zainteresowania się daną osobą, środowiskiem jest moment w którym wierne społeczeństwo, poddani, własna kohorta, odwrócą zwrok od kierunku wyznaczanego przez Wodza i na chwilę spojrzą w stronę alternatywy. To ten impuls zmusza autorytarne jednostki do natychmiastowego działania - zbierania wszelkich możliwych danych i rozpoczęcia rozporządzania nimi w sferze publicznej bez zgody osób stajacych sie poszkodowanymi. Inwigilowani zwykle decydują się na wycofanie z zycia publicznego czy nawet zawodowego po otrzymaniu kilku dyskursywnych ostrzezeń w mniej lub bardziej zaowolowanej formie. Jest to narzędzie kontroli społecznej, różniące się tym od typowych dyktatur, ze zamiast systemowej i skoordynowaje kontroli, informację pozyskuje się poprzez sieć uzalezeń i interpersonalnych zobowiązań finansowych.


Wrogość - ogólnie wrogie nastawienie do swiata, brak poczucia humoru. Niezwykła wrazliwość na oznaki lekceważenia, kłótliwość, spiętość, nastawienie obronna - atak.


Lęk przed obcym autorytetem - nie toleruje się poddania zewnętrznym autorytetom, które wcześniej nie złożą laudacji pod jego adresem, dopiero wtedy jest w stanie uznać ich rolę i znaczenie. W strachu przed utratą kontroli nad sytuacją, nad inicjatywą wobec ciągłego procesu zmiany, unika osób charyzmatycznych i szczerych. Woli raczej mówić o sobie i swych dokonaniach, anizeli o sprawach realnych - nauce, kulturze, etc. Wszystko to, aby podtrzymywać misternie wypracowany, w swym umyśle, obraz autorytetu swej osoby.


Projekcja - ciągłe przypisywanie swoich cech negatywnych osobom trzecim, najczęściej wrogom. Poprzez pojęcia takie jak "tchórz", "zero", "klaun", "suchy korzeń" prowadzi dyskursywną obronę tozsamości, tak aby ciągle utrwalać się w przekonaniu o wyzszości swej osoby, która nie posiada wypartych dyskursywnie wad. Jest to czysto autystyczna interpretacja rzeczywistości.


Myślenie życzeniowe - własne przekonanie o wyjątkowości prowadzą na manowce głownie w świecie polityki. Jednak destrukcja i katastrofa dotyka nie tylko autorytarną osobę, która świata poza sobą nie dostrzega, a tylko go intepretuje, ale też cały świat właśnie, którym zarządza. W duzej mierze jest to efekt myślenia zyczeniowego według, którego ludzie muszą sie zachowywać w kazdej sferze zgodnie z wizją autorytrnej jednostki, dlatego taka jednostka manipuluje, a pozbawiona empatii nie zastanawia się nad konsekwencjami jednostkowymi i społecznymi swych manipulacji. W wypadku sprzeciwu wobec swych działań - kiedy nie jest traktowana w specjalny i ogólnie respektowany sposób reaguje często mściwą furią.


Narcyzm - w dość specyficznej formie. Oto, osoba publiczna, autorytarna, wysuwa narcystyczne roszczenia praw, co prowadzi do roczarowania spowodowanego niezaspokojeniem nienasyconych narcystycznych potrzeb stąd wybuch narcystycznego gniewu, który niszczy wszystko - często w ramach prawa, ale poza kulturowo przyjętą formą przyzwoitości.


Poniewaz, za duzo byłoby na jeden wpis, finsteryzm w ujęciu społeczno - politycznym ukazę w kolejnych wpisach podejmujac jednocześnie próbę określenia płaszczyzny ideologicznej ugrupowania A. Finstera z Chojnic.