czwartek, 29 grudnia 2016

Na posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala w Chojnicach

Zanim odbyło się 28 grudnia posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach, to 2 grudnia 2016 r. miałem spotkanie z Dyrekcją szpitala i kierownikami niektórych szpitalnych pionów. 

2 grudnia interesowały mnie przede wszystkim: kwestia nowego rezonansu dla szpitala; telewizja szpitalna; informatyzacja systemu do obsługi szpitalnych kolejek; tzw. nadwykonania. Podczas tego spotkania zaproponowałem, aby pacjentów informować mailami i SMS o czekających ich wizytach - dla przypomnienia i uniknięcia straty miejsc w kolejce. 

Wśród tych zagadnień sprawa rezonansu, o czym powiedziałem Panu Dyrektorowi Leszkowi Bonnie, wydaje mi się być w jakiejś mierze rodzącą konflikt interesów przez wzgląd na to, że rezonans dostarcza firma w której wiceprezesem jest żona Pana Bonny. W kwestii szpitalnej telewizji na ten moment nie ma dobrych rozwiązań - odbiorniki należą do firmy zewnętrznej i ich demontaż pozbawi pacjentów możliwości oglądania telewizji. Szpital oczywiście nie ma środków na zakup we własnym zakresie 250 odbiorników TV. Wątpliwości moje budzi natomiast system pobierania opłat za telewizję w szpitalu, tę sprawę jeszcze będę się starał wyjaśnić. W mojej opinii lepiej byłoby, gdyby szpital miał swoje odbiorniki za które nie pobierałby opłat, ale skąd wziąć środki na zakup telewizorów? Informatyzacja systemu kolejek nie jest problemem, jak się okazuje, trzeba by tylko znaleźć środki na zwiększenie mocy serwerów, ogólnie rozbudowę mocy archiwizacji danych, ale jednocześnie wskazuje się, że problem kolejek tkwi poza rejestracją - tzn. za mało pieniędzy na wykonywanie zabiegów i operacji, za mało też jest po prostu lekarzy - tak zrozumiałem przekazane mi informacje. W skrócie szpital ma za mało środków. Kwestia nadwykonań została mi bliżej przedstawiona na spotkaniu 28 grudnia. Po spotkaniu 2 grudnia podjąłem działania zmierzające do uzyskania od Pana wojewody pomorskiego środków na nowy ambulans dla Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego chojnickiego szpitala. W tej sprawie pismo do wojewody pomorskiego skierowali: dyrektor szpitala, poseł na Sejm RP Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Trzymajmy kciuki za nowy ambulans dla Chojnic!

Przed spotkaniem 28 grudnia, dostałem Plan Rzeczowo - Finansowy szpitala na I półrocze 2017 r. Niestety ten plan był wybrakowany - dostałem co drugą stronę. Dopiero ok. 2,5 h przed spotkaniem otrzymałem mailowo cały plan, co pozwoliło na pobieżną analizę. Podczas głosowania nad tym planem w ramach Rady Społecznej (Uchwała nr 6/2016), wstrzymałem się od głosu. 

Interesowały mnie takie zagadnienia jak:

1. Koszty pracy lekarza w trakcie świątecznej opieki zdrowotnej.
2. Brak wykazania składników kosztów "Pozostałych" na kwotę 200 tys. zł. 
3. Koszty środków czystości 270 tys. na I półrocze 2017 wobec negatywnych wypowiedzi medialnych o stanie czystości w szpitalu.
4. Liczba lekarzy, którzy będąc zatrudnionymi na umowę o pracę posiada jednocześnie kontrakty ze szpitalem.
5. Koszty mieszkania służbowego.
6. Renty i odszkodowania z tytułu błędów lekarskich.
7. Nagrody jubileuszowe dla pracowników za I półrocze ćwierć miliona (tego pytania nie zdążyłem już zadać).
8. Kwestia likwidacji dyspozytorni w Chojnicach.
9. Kwestia opłaty 7 tys. za wykonanie bilansu szpitala. 
10. Czy szpital zamierza wystąpić o zwolnienie od podatku od nieruchomości do Burmistrza Miasta Chojnice (310 tys. rocznie)?
11. Czy szpital ponosi opłaty za zanieczyszczenia środowiska przez spalarnię szpitalną?
12. Czy prawdą są informacje o projekcie likwidacji kuchni szpitalnej?
13. Kwestie kolejek do poradni specjalistycznych.
14. Średnie zarobki lekarzy specjalistów w chojnickim szpitalu.

W ramach wolnych wniosków wystąpiłem z wnioskiem o zwrócenie się dyrekcji szpitala do Burmistrza Miasta Chojnice o umorzenie podatku od nieruchomości dla szpitala w związku z ciężką sytuacją materialną chojnickiej jednostki lecznictwa. 


Odpowiedzi na moje pytania i zapis posiedzenia Rady Społecznej, będzie w całości dostępny dzięki Chojnice.tv. Zaraz kiedy pojawi się w sieci ten zapis, to zamieszczę go także na moim blogu, tam znajdziecie Państwo pełne odpowiedzi na moje pytania oraz dużo dodatkowych informacji od Dyrekcji i członków Rady oraz pracowników szpitala. 


Materiały video z posiedzenia Rady Społecznej:

http://www.chojnice.tv/wideo-2933-Szpital_w_czerwcu_2017_rozpocznie_rozbudow%C4%99_Oddzia%C5%82u_Ratunkowego

http://www.chojnice.tv/wideo-2932-Ordynator_K.Winiarek_-_%60Na_ortopedii_nie_brakuje_lekarzy%60