piątek, 9 września 2022

Hektary burmistrza

Pod tym linkiem możecie sprawdzić oświadczenia majątkowe, w tym oświadczenia majątkowe Arseniusza Finstera, obecnie Burmistrza Chojnic. Co też polecam uczynić tym, którzy chcą zweryfikować to co napiszę poniżej. 

Jak wynika z oświadczenia majątkowego, które Arseniusz Finster złożył 28 marca 2022 r., według jego stanu posiadania majątku, posiadał On na 31 grudnia 2021 r. 8 hektarów ziemi. Jest to oświadczenie majątkowe za 2021 r. Natomiast we wcześniejszym oświadczeniu majątkowym za 2020 r., tej ziemi Arseniusz Finster nie wykazuje, znakiem tego, nie posiadał jej wcześniej jak w 2021 r. Oznacza to, że ziemię tę musiał zakupić w 2021 r. 

W oświadczeniu majątkowym za 2021 r. Arseniusz Finster wykazał, że ponad 8 hektarów ziemi, które posiada jest warte 81 tys. złotych i są to "nieużytki, grunty rolne". Oznacza to, że metr tej ziemi, którą Finster nabył w 2021 r. kosztował go raptem 1 zł. Miejmy na uwadze to, jakie są ceny ziemi w Chojnicach i wokół Chojnic. Czy Arseniusz Finster kupił sobie ponad 8 hektarów w Czarnobylu za taką cenę? Czy to jest 8 hektarów po jakimś wysypisku śmieci? Chciałbym też, żeby Arseniusz Finster wyjaśnił chojniczanom, jak się kupuje ponad 8 hektarów ziemi (81.060 m. kw.) za 1 zł za m. kw. To może być cenna wiedza pozwalająca wielu chojniczanom na uzyskanie własnej ziemi lub choćby działki ziemi. Teraz proszę się zapytać Burmistrza, gdzie i jakim cudem zakupił on ziemię za 1 zł za metr kwadratowy, i kto mu taką ziemią w takiej cenie sprzedał? To jest pierwsze istotne pytanie. Drugie natomiast dotyczy uprawnień do nabywania hektarów ziemi rolnej przez osobę niebędącą rolnikiem. I tutaj pytanie - czy Burmistrz jest rolnikiem lub czy uzyskał uprawnienia do nabycia ziemi rolnej, jeśli tak, to proszę o odpowiedź - kiedy, gdzie i na jakich zasadach Arseniusz Finstera takie uprawnienia uzyskał? Wszystkie te pytania i odpowiedzi na nie są istotne dla przejrzystości władzy w Chojnicach i sprawa nabycia takiego areału ziemi nie jest prywatną sprawą Burmistrza Chojnic, bo nabył ją za cenę 1 zł za metr kwadratowy co nie licuje z cenami rynkowymi ziemi i winien On publicznie wyjaśnić opinii publicznej o co chodzi w tym całym zakupie, tak aby uciąć wszelkie spekulacje, których w mieście już nie brakuje. Proszę zatem, żeby Burmistrz zajął głos w sprawie i wyjaśnił opinii publicznej kwestię nabycia ziemi w takiej cenie. 

Od lat obserwuję, że chojnicka wierchuszka polityczna staje się "klasą włościan", ale nie przypuszczałem, że są też po prostu rolnikami... Obawiam się jednak, że trzeba stanąć przed próbą odpowiedzi na poważne pytanie na ile nasi samorządowcy angażują się w obrót nieruchomościami oraz na ile jest to postępowanie właściwie i nie stojące w konflikcie z wykonywanymi przez nich obowiązkami, pełnioną funkcją? 

Poniżej zamieszczam jpg stron z dwóch wskazanych oświadczeń majątkowych:


1. W oświadczeniu majątkowym za 2020 r. Arseniusz Finster nie wykazuje jeszcze 8 ha ziemi. 


2.  W oświadczeniu majątkowym za 2021 r. Arseniusz Finster wykazuje ponad 8 ha ziemi w cenie 1 zł za metr!

    

Dziś, tj. 12.09.2022 r. Arseniusz Finster na konferencji prasowej wydał sprostowanie, z którego wynika, że zamiast wpisać 8.106 m. kw. Finster wpisał 81.060 m. kw. Żałuję, że burmistrz sam nie potrafił mi  tego sprostowania przesłać wraz z podziękowaniem za to, że wskazałem błąd w Jego oświadczeniu majątkowy, który mógł być podstawą postępowania prokuratorskiego. Nie ma za co Panie burmistrzu...

Natomiast ze sprostowania wynika, że Arseniusz Finster kupił metr ziemi nie za 1 zł za m. kw., ale za 10 zł za m. kw. Nadal uważam, że to jest cena nieosiągalna dla "Kowalskiego" i chciałbym, żeby Burmistrz Miasta Chojnice postępując transparentnie wykazał chojniczanom, gdzie można zakupić tak tanio działki - jaki jest ich rzeczywisty charakter. I ciekawe, dlaczego Burmistrz kupił sobie działkę za 10 zł za m. kw. a nie np. za około 200 zł za m. kw. jak proponuje chojniczanom na tzw. "Trapezie" koło Metalowca? No cóż z całej sytuacji morał taki, że nawet "nieomylny" burmistrz popełnia najprostsze, acz poważne błędy, i wypada zapytać ile takich "omyłek" znajduje się w innych dokumentach, które podpisuje Burmistrz Chojnic, który nie potrafi sprawdzić nawet poprawności własnego oświadczenia majątkowego? Czy możemy mieć do kogoś takiego zaufanie? Czy ktoś popełniający tak proste i podstawowe błędy powinien być odpowiedzialny za budżet Chojnic? Odpowiedź nasuwa się sama...tak jak kolejne pytania o cenę 10 zł za m. kw. zakupionej przez Arseniusza Finstera ziemi. 
                    


poniedziałek, 27 czerwca 2022

Zaskarżymy uchwałę w sprawie wotum zaufania

Wkrótce wyślemy zaskarżenie do WSA w Gdańsku na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Chojnice za raport o stanie Gminy Miejskiej i działalność za 2021 r. Argumenty są przynajmniej dwa: 1. brak uzasadnienia do uchwały; 2. brak możliwości znalezienia jakichkolwiek racjonalnych podstaw udzielonego wotum zaufania. 

O sprawie będziemy informować. 


Tymczasem, zapraszam do zapoznania się z wystąpieniem Jacka Oberlanda w tej sprawie: https://chojnice.tv/wideo-7823-Konfederaci_z%C5%82o%C5%BC%C4%85_wniosek_do_WSA_w_Gda%C5%84sku_ws._uchwa%C5%82y_o_votum_zaufania

Aktualizacja:

Wysłaliśmy już zaskarżenie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Chojnice. Poniżej znajduje się treść zaskarżenia: 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

                                                                                        

 

Zaskarżenie uchwały NR XL/534/22 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 20 czerwca 2022 r.w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania

           

            Niniejszym pismem w imieniu własnym, jako obywatel Miasta Chojnice, zaskarżam uchwałę nr XL/534/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice votum zaufania. Wnosząc o unieważnienie uchwały w całości.

 

Uzasadnienie

 

            Rada Miejska w Chojnicach podejmując uchwałę nr XL/534/22 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania podjęła wskazaną uchwałę bez żadnego uzasadnienia (treść uchwały w załączniku nr 1), co stanowi naruszenie prawa i winno być podstawą do stwierdzenia nieważności tak przyjętej uchwały. Należy wskazać, że podczas omawiania raportu o stanie Gminy Miejskiej Chojnice za 2021 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach ograniczył, bez wcześniejszej zapowiedzi o takim ograniczeniu i bez podstaw prawnych, głos obywatelom zajmującym głos w debacie nt. raportu o stanie Gminy Miejskiej Chojnice za 2021 r., którzy nie mogli w określonym czasie (20 minut) przedstawić swojego stanowiska w sposób całościowy i wyczerpujący. Ponadto Burmistrz Miasta Chojnice nie omówił i nie zaprezentował zebranym raportu o stanie Gminy Miejskiej Chojnice, co winien uczynić przed rozpoczęciem debaty nt. raportu o stanie Gminy Miejskiej Chojnice. Pomimo braku rzeczywistej i otwartej debaty nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Chojnice za 2021 r. Rada Miejska podjęła głosami 13 za, 5 przeciw i 2 wstrzymującymi się, wskazaną uchwałę o wotum zaufania. Zarówno dla mieszkańców Chojnic jak i z perspektywy prawnej niemożliwe jest zrekonstruowanie prawnych i racjonalnych oraz pełnych motywów stanowiska Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania, stąd należy uznać, że uchwała ta istotnie narusza prawo i jest nieważna. Jest to tym bardziej uderzające, że w czasie prezentowania stanowiska strony społecznej częściowo przedstawiono argumenty wskazujące na brak możliwości udzielenia burmistrzowi wotum zaufania w związku z jego działalnością publiczną w 2021 r. oraz w odniesieniu do przedłożonego raportu o stanie Gminy Miejskiej Chojnice za 2021 r. w którym zabrakło podstawowych informacji o stanie miasta jak i uniemożliwiono obywatelom na podstawie tak przedłożonego raportu wysnucie jasnego i klarownego wniosku nt. sytuacji Gminy Miejskiej Chojnice. Raport ten pełny jest też błędów merytorycznych i wewnętrznych sprzeczności, jak o tym, że  jest tam między innymi koszt dotyczący przygotowania – a jest to raport za 2021 r. cateringu dla delegacji z Emsdetten (s. 86) – gdzie i kiedy ta delegacja przebywała, skoro w raporcie jasno wskazano, że takich kontaktów fizycznych w 2021 r. nie było a były tylko spotkania online (s. 87)?

Rada Miejska w podjętej uchwale o udzieleniu wotum zaufania burmistrzowi nie przedstawiła żadnego uzasadnienia tak podjętej uchwały, niemożliwe jest też zrekonstruowanie prawnych i racjonalnych oraz pełnych motywów stanowiska Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. Stąd wnoszę jak w petitum o unieważnienie w całości uchwały NR XL/534/22 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania.

 

 

                                                                                   /Marcin Wałdoch/

 

Załączniki:

 

1)     Uchwała NR XL/534/22 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 20 czerwca 2022 r.w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania.

piątek, 24 czerwca 2022

Podstawowa zasada

Od dekad pokutuje w Chojnicach wrażenie o nieomylności burmistrza Finstera i jego jakoby specjalnych zdolnościach do operowania liczbami. Problem polegał jednak na tym, że przez lata rzadko kto i rzadko kiedy dokładnie sprawdzał to o czym Finster mówi, więcej przyjmowano na wiarę niż na rozum. Po prostu tak łatwiej, mniej wysiłku potrzeba, i żyć można spokojniej. Kiedy jednak zaczniemy sprawdzać co Finster opowiada, między innymi na sesjach i na konferencjach prasowych, kiedy zaczniemy to konfrontować z faktami i stawiać to w obliczu prawdy, zacznie się okazywać, że wiele z tych solennych zapewnień, "danych" jest tyle warte co kłamstwa Adasia Kopczyńskiego o jego wykształceniu. Burmistrz też został już wielokrotnie przyłapany na kłamstach, ale widać nadal zbyt mało razy, bo radni z jego komitetu nadal wierzą mu bezgranicznie. Dlatego sprawdzimy dokładnie wszystkie rzucane publicznie przez Finstera kwoty, Jak choćby ta o 178 mln złotych inwestycji w latach 2018-2021. Podstawowa zasada debaty publicznej z Finsterem i jego ekipą, polega zatem na tym, że każde słowo należy poddać procedurze fact-checkingowej. Tego będziemy się trzymać kurczowo. 

środa, 22 czerwca 2022

O manipulacji liczbami

 Arseniusz Finster - burmistrz Chojnic po raz kolejny próbuje mnie ośmieszyć przed opinią publiczną, wmawiają, że nie wiem o czym mówię, a być może i nie znam matematyki, bo mylę podstawowe dane - to jedna z ulubionych metod Finstera, czepianie się cyferek, aby udowodnić opinii publicznej, że tylko on jest władny i kompetentny do zarządzania Chojnicami. Niestety, prawie jak zawsze i tym razem to Finster się pomylił w swoich manipulacjach. Było tak: na sesji absolutoryjnej powiedziałem, że Chojnice mają dług na poziomie 82 mln zł (za 2021 r., bo omawiałem na sesji absolutoryjnej stan za 2021 r. wg raportu o stanie Gminy Miejskiej Chojnice). Natomiast Finster uznał, że ja przecież na proteście na polanie w Lasku Miejskim mówiłem, że Chojnice mają około 90 mln zł długu. W związku z tym wprowadzam w błąd, manipuluję, nie znam się na matematyce, itd. No i ogólnie uśmiać by się można, gdyby nie ta świadomość, że Finster robi to celowo, żeby manipulować opinią publiczną. Fakty wyglądają bowiem tak - miasto za 2021 r. miało 82 mln złotych długu, tak jak mówiłem, i Chojnice mają w 2022 r. około 90 mln zł długu (a na polanie w Lasku Miejskim nie omawiałem raportu o stanie miasta, ale mówiłem o sytuacji z roku bieżąceg), bo jak wynika z pisma z RIO w Gdańsku z 18 stycznia, Chojnice w 2022 r. osiągną dług na poziomie 88,8 mln zł! Finster więc próbuje manipulować z pełną otwartością, tylko zapomniał przy tym powiedzieć chojniczanom, że długi miasta tak galopują, że mamy de facto obecnie około 90 mln złotych długu. Do tego jeszcze proszę Państwa należałoby doliczyć zobowiązania krótko i długoterminowe miasta - których na ten moment nie znam, ale podejrzewam, że są bardzo wysokie - choć to należy zweryfikować. Arseniusz Finster to wprawny manipulant, ale jestem dobrze przygotowany na tego typu działania i radzę Finsterowi również dobrze się przygotować, bo będę metodycznie udowadniał, że "król jest nagi".


Link potwierdzający manipulacje Burmistrza opinią publiczną: https://weekendfm.pl/?n=101537&chojnice_-burmistrz_chojnic_odpowiada_na_krytyke_podczas_dyskusji_nad_raportem_o_stanie_gminy_miejskiej_chojnice_rozmowa&fbclid=IwAR0yKBxSVg7w1iZgXscqtxSok1BnBlTwEdUomHBQHBXD38wW8QO8HJ6xVG0

Pismo RIO w Gdańsku, na s. 2 informacja o stanie zadłużenia jaki będzie w 2022 r. 88,8 mln złotych! Zatem, zdecydowanie tak jak mówiłem na polanie w Lasku Miejskim podczas protestu - długi miasta to około 90 mln złotych!
poniedziałek, 20 czerwca 2022

O braku debaty na temat stanu Gminy Miejskiej Chojnice

Jesteśmy po sesji Rady Miejskiej, która była festiwalem tłumienia demokracji. Do debaty nt. raportu o stanie Gminy Miejskiej Chojnice zgłosiło się dwóch obywateli, Maciej Wróblewski i ja. 

Byliśmy zaskoczeni, kiedy poinformowano nas, że mamy jedynie 10 minut na przedstawienie naszych postulatów - tylko tyle władza lokalna znalazła czasu, żeby wysłuchać przedstawicieli społeczeństwa w sprawie oceny raportu o stanie Gminy Miejskiej Chojnice, który to jest podstawą do głosowania wotum zaufania dla burmistrza. To było urzędowe oszustwo, bowiem w informacji dla mieszkańców o możliwości wzięcia udziału w debacie żadnego limitu czasowego nie wskazano. Po moim proteście, niechętnie, burmistrz i kilkoro radnych zgodziło się przyznać nam dodatkowe 10 minut. Jest to żenująca postawa Rady Miejskiej, która do niczego nie zachęca społeczeństwa, a raczej zniechęca. Złożyłem listę z poparciem 159 osób, podpisy zbierało się dłużej niż 10 minut. Ponadto na radę nie przybyło 15 osób spoza rady, żeby tak restrykcyjnie ograniczać nam głos. Prawo w żaden sposób nie ogranicza obywatelom czasu wystąpień, ale były funkcjonariusz i partyjniak komunistyczny Szlanga, który obecnie jest Przewodniczącym Rady Miejskiej wyssał sobie z palca 10 minut i basta! Zna się na demokracji, ale leninowskiej!
Po przedstawieniu w sposób szczątkowy i fragmentaryczny mojego komentarza do raportu o stanie Gminy Miejskiej Chojnice usłyszałem na swój temat stek kłamstw, kalumnii i w sumie niewiele merytoryki na poruszone przeze mnie zagadnienia. Najbardziej zaskoczył znowu błądzący we mgle wiceburmistrz Kopczyński, który próbował mówić coś o moim "tytule naukowym". Na przyszłość, warto, żeby pan absolwent wiedział jaka jest różnica między stopniami, a tytułami naukowymi, zanim zabierze głos. Zresztą gdybym mógł, zapytałbym czy skończył już te studia o których mówił, że je ukończył przed wyborami w 2018 roku, bo o tym, że Pan Adaś kłamał w tej sprawie wie już każdy chojniczanin

Ogólnie proszę Państwa - wrażenia mizerne. Radni z ekipy burmistrza nie są zainteresowani żadnymi argumentami, jeśli tylko te argumenty stawiają w krytycznym świetle ich patrona, czyli Arseniusza Finstera oraz cały układ władzy. Sprowadza się to do tego, że gdyby tych 13 radnych, którzy dziś głosowali za wotum zaufania dla burmistrza miało by stworzyć sąd i osądzić Finstera, gdyby ten przykładowo przejechał "siostrę zakonną na pasach", to ich werdykt brzmiałby - NIEWINNY. Z taką radą Finsterowi i jego "Adasiowi" wolno w zasadzie wszystko. Radni ekipy Finstera przegłosują w zasadzie wszystko, co Finster im podłoży. W tej sytuacji jest to zaskakujące, bo raport za 2021 r. to dosłownie zbitka makulatury - taka jest jej wartość dla rzetelnej oceny pracy włodarza za poprzedni rok i formalnie nie powinien być on nawet dopuszczony do publikacji, bo przynosi wstyd miastu i jego mieszkańcom - swoim niechlujstwem, wewnętrznymi sprzecznościami jak i całościową niestarannością i brakiem struktury. Nie przeszkodziło to jednak radnym głosować za wotum zaufania dla Finstera. Obecnie mamy taką sytuację, że nawet, zdawałoby się porządni obywatele miasta, jak Bogdan Kuffel, Marek Szank, Sebastian Matthes - zatracili się chyba całkowicie w układzie, który stworzył Finster, bo nic z tego co dziś usłyszeli nie wywołało u nich odpowiedniej reakcji. Rzucanie argumentów jest wobec tej rady jak walenie grochem o ścianę. Jest to ogólnie gorsząca sytuacja. Finster i jego klika naśmiewają się z PiSu, mówią coś o bezprawiu w Polsce, itd. a sami mają prawo za przykrywkę swoich interesów politycznych, za nic więcej. Pomimo tych przykrych doświadczeń - kilka razy zostałem nazwany kłamcą, usłyszałem też różne inwektywy pod swoim adresem, deklaruję, że będę brał udział w tych debatach i w kolejnych latach. Zresztą ogromnie do tego zachęcam społeczeństwo Chojnic, bo może jeśli "ruszą doły" jak w sprawie Lasku Miejskiego, to ten beton w ratuszu naprawdę się skruszy. Choć radni Finstera są tak samo zaimpregnowani na prawdę i argumenty jak żołnierze Putina. 

Mam też poczucie po tej sesji Rady Miejskiej, że w sposób znaczący naruszyła ona moje poczucie godności osobistej. Dlaczego? Otóż wyobraźcie sobie Państwo sytuację w której lekarz byłby zmuszony ustąpić nad łożem chorego miejsce bioenergoterapeucie i byłby do tego zmuszony siłą i wyzwiskami. Lekarz wiedziałby, że w wyniku tego przymusu chory albo umrze, albo jeszcze bardziej będzie cierpiał. Podobnie było ze mną, jestem politologiem, wiem świadomie do czego prowadzi taki styl rządzenia jaki uprawia Finster i wiem, że to jest katastroficzne dla miasta i jego mieszkańców, ale "specjaliści" od demokracji jak Szlanga uniemożliwili mi postawienie publicznie diagnozy obecnej sytuacji. I paradoksalnie, dla poszanowania instytucji publicznych, musiałem się na ten krzywdzący przymus zgodzić. Jest to oczywiste nadużycie lokalnej władzy, przekroczenie uprawnień i wolna interpretacja prawa przez byłego komunistę, ale tak właśnie działa chojnicki układ. Atmosfera na sesji była też daleka od kulturalnej, chamskie zachowania włodarzy - pokrzykujących, rozmawiających w czasie gdy obywatele prezentowali swoje stanowisko i oczywiście szydzący, prawie ze wszystkiego. Do tego radni, którzy wyszli z Sali Obrad podczas społecznych wystąpień - jak Andrzej Gąsiorowski, czy grzebiący w telefonach lub rozmawiający z innymi radnymi jak radny Kowalik. Ogólna buta i arogancja, która przerasta wysokość ratuszowej wieży. Nie wiem też jak możemy się w Chojnicach godzić na to, żeby pracami rady kierował stary komunista i zasłużony PZPRowiec, który był funkcjonariuszem ORMO? Tego nie jestem już w stanie w ogóle zrozumieć. 

Poniżej przedstawiam całość mojego wystąpienia i zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z nim (oczywiście przedstawiłem w rzeczywistości niewielką jego część): 

Szanowni Państwo,

Wysoka Rado,

Panie Burmistrzu i zgromadzeni gości,

 

W tym roku ukazał się kolejny raport o stanie Gminy Miejskiej Chojnice. Jest to już czwarty raport o stanie Gminy Miejskiej Chojnice. Pierwszy taki raport ukazał się w 2019 r. Żaden z raportów nie wywołał szerszej debaty opinii publicznej, choć każdy z nich powinien.

Jak wskazał w piśmie do mnie w 2019 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga, w odpowiedzi na moją petycję o uregulowanie przez Radę Miejską struktury i treści raportu o stanie Gminy Miejskiej, i tutaj cytuję: „raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego”. Tego powinien dotyczyć raport. Raport ten jest też podstawą do głosowania wotum zaufania dla burmistrza, dlatego powinien zostać przedyskutowany w sposób bardzo szczegółowy i rozważny. Wiele gmin w Polsce i innych jednostek samorządu terytorialnego skorzystało z tej możliwości, określenia struktury i zasada szczegółowych dla raportów o stanie gminy, ale Rada Miejska Chojnic tego wyzwania nie podjęła i uważam to za przyczynę powstawania kolejnych bardzo sformalizowanych i bezrefleksyjnych raportów o stanie Gminy Chojnice. Jest to też skutek zależności politycznej wobec burmistrza, który w sposób poza kuluarowy jest w stanie narzucać radnym swoją wolę. Stąd Rada Miejska nie wykorzystuje prawidłowo przynależnych jej instrumentów, stanowiących szeroki wachlarz kontroli nad organem wykonawczym Gminy Miejskiej Chojnice, a przecież należyta kontrola władzy wykonawczej jest jednym z fundamentów demokratycznego państwa prawa.

            Występuję tutaj w imieniu mieszkańców naszego Miasta, którzy jak ja mają krytyczną ocenę sytuacji miasta. Tę możliwość obywatele mogą też zawdzięczać ustawodawcy, który tak znowelizował prawo, aby pobudzić społeczności lokalne do szerszej partycypacji obywatelskiej. Zapytać jedynie można, dlaczego jedynie Marcin Wałdoch zdecydował się na zabranie głosu w trakcie tak ważkiej debaty nt. raportu o stanie Gminy Miejskiej Chojnice, nad którym debata – prawdziwa, krytyczna i rzetelna dyskusja o sprawach miasta, powinna dopiero prowadzić do rzetelnej oceny organu wykonawczego za jego działania w 2021 roku. Jest na to zapewne kilka odpowiedzi, ale konstatacja stanu rzeczy i wniosek jaki się nasuwa po wieloletniej obserwacji i analizie naszego miasta jest taka, że łatwo mieszkańcom jest w sposób krytyczny wypowiadać się o władzach państwa polskiego o politykach, bo mają ku temu możliwość w państwie demokratycznym, którego swobodami możemy się cieszyć, ale na szczeblu lokalnym nie ma już takiej demokracji, żeby w sposób otwarty i publiczny wyjść z krytyką spraw, które uwierają w codziennym życiu, a są efektem złego zarządzania miastem przez burmistrza naszego miasta. Obywatele po prostu boją się mówić co myślą o lokalnych włodarzach, gdyż ci skutecznie rugują opozycję i demokrację, nastając na wolność słowa i dążąc do pełnej kontroli przekazu lokalnego w lokalnych przestrzeniach medialnych. Dlatego jeśli sami nie weźmiemy spraw lokalnych w swoje ręce, nikt za nas tego nie uczyni, ani CBA, ani CBŚ, ani inne służby. Nie są one odpowiedzialne za budowę lokalnych demokracji i dobrobytu lokalnych społeczności, te sprawy w wielkiej mierze państwo polskie pozostawiło lokalnym wspólnotom, a te z kolei w obliczu bardzo szerokiej gamy uprawnień i przewlekłego rządzenia samorządami stały się zakładnikami swoich włodarzy. Ci, aby uciszyć głos krytyki są w stanie porwać się na wiele niecnych zachowań, nie licujących z powagą pełnionego urzędu i wymierzonych personalnie w przeciwników politycznych, czego nie oddają sformalizowane raporty o stanie gminy x czy y. Również organ wykonawczy gminy Chojnice, którym obecnie jest burmistrz Arseniusz Finster pod płaszczykiem pozorów nie waha się nigdy z wysłaniem fałszywych oskarżeń wobec swoich oponentów politycznych lub tylko krytyków jego działań do pracodawców takich obywateli, co zresztą i uczynił wobec mnie wysyłają list na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 7 lutego 2022 r., dając przykład jak bardzo szanuje wolność słowa i jak bardzo rozumie mechanizmy demokracji, rzucając fałszywe oskarżenia. Problemem więc zasadniczy odnoszący się do Waszego raportu o stanie miasta jest taki, że nie uwzględnia on faktu, że warunkiem sine quo non pełnienia dalszej władzy przez burmistrza Finstera jest absolutny brak poszanowania dla lokalnej demokracji, co burmistrz dosadnie wyraził ostatnio mówiąc o tym, że „ i tysiąc protestujących nie zrobi na nim wrażenia”, kiedy chodziło o zapowiedzi oporu społecznego wobec planowanej, przez niego chyba tylko samego i tajemniczego inwestora (nie pierwszego zresztą u Arseniusza Finstera, bo kiedyś Finster promował sprzedaż części ZZO, to również mówił o tajemniczym inwestorze z helikoptera), inwestycji w lasku miejskim. Mamy więc w ten sposób tezę pierwszą, która sprowadza się do tego twierdzenia, że w Chojnicach nie ma demokracji lokalnej, bo przewlekle pełniący władzę burmistrza zapomniał o poszanowaniu zasad demokracji, w tym przede wszystkim pluralizmu poglądów i myśli oraz swobody ich wyrażania. I już to jest według strony społecznej wystarczający argument za wstrzymaniem się od głosu lub głosem przeciw udzieleniu votum zaufania dla burmistrza. Czy może nie jest tak, że mamy problem z inwestorami w Chojnicach, bo mamy takiego a nie innego burmistrza? Czy tutaj nie chodzi o problem jawności i transparentności władz miejskich, a właśnie braku transparentności i jawności boją się prawdziwi i poważni inwestorzy, którzy nie chcą inwestować w miejsca w których nie panują jasne i przejrzyste zasady?

            Raport o stanie Gminy Miejskiej Chojnice choć zawierający liczne dane, nie pozwala przeciętnemu obywatelowi na wyciągnięcie jasnego wniosku o tym, czy w mieście dzieje się dobrze czy raczej jest taka, że potrzebne są zmiany, a być może i szybkie i radykalne zmiany, które uchronią lokalną wspólnotę przed negatywnymi konsekwencjami obranych polityk i nieodpowiednim stylem zarządzania miastem. Zarzut więc jest taki, że raport jest tak napisany, aby nie można było w sposób jasny i klarowny określić, czy w ostatnim roku władza działała dobrze czy działała raczej źle. A pamiętajmy, że ten instrument kontroli – czyli raport o stanie gminy został wdrożony dla podniesienia poziomu przejrzystości działań władzy – więc ten cel raportu w Chojnicach nie został dotąd spełniony, a przedstawiciele władzy lokalnej nie byli przychylni wobec petycji obywatelskiej poruszającej zagadnienia struktury i przejrzystości raportu za 2018 rok, ale od tamtego czasu nic nie uczynili w tej sprawie. Być może właśnie dlatego, że w chojniczanach brak jest wiary i nadziei na realne zmiany i możliwość wpływu na otaczającą ich rzeczywistość, nikt dotąd nie brał udziału w tej debacie. Raport przecież powinien umożliwić uczciwą i dogłębną ocenę działań władzy wykonawczej w ostatnim roku. Powinien być to dokument, który zapewni, że poddamy wspólnie refleksji sprawy naszej lokalnej wspólnoty i zastanowimy się nad tymi wszystkimi wyzwaniami, jakie niesie przed sobą niezwykle dynamicznie rozwijająca się sytuacja. Wasz raport jest bardziej formą podsumowania działalności burmistrza i szeroko rozumianej władzy miejskiej, aniżeli rzeczywistym raportem o stanie Gminy Miejskiej Chojnice. W żadnym miejscu tego raportu władze miejskie nie wykraczają poza ustawowe minimum i nie wykazują woli nawiązania ze społeczeństwem dialogu o sprawach miasta i jego mieszkańców. W Chojnicach debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Chojnice była dotąd „sejmem niemym” i z tą praktyką mieszkańcy Chojnic pragną skończyć.

            Już na pierwszy rzut oka widać, że chojnicki raport zdominowała „fetyszyzacja ilościowa”, to znaczy, liczby, liczby i jeszcze raz liczby, co ma tworzyć wrażenie u odbiory obiektywnego przedstawiania danych o sytuacji miasta, ale fakty są takie, że prawda o stanie miasta leży między liczbami.

            I tak w dziale „Podstawowe informacje dotyczące Gminy” zaprezentowana dane o urodzeniach w Chojnicach – 370 za rok 2021  i o zgonach w mieście 397, jasnym więc jest, że należałoby bić na alarm i poinformować czytelnika, że mamy w Chojnicach kryzys demograficzny, bo więcej ludzi umiera niż się rodzi. Jest to o tyle ważne, że w naszym regionie, to jest w regionie Kaszub Południowych, ale szerzej Pomorza Gdańskiego demografia nie jest w kryzysie, a wręcz przeciwnie jest w rozkwicie i wiele gmin regionu cieszy się dodatnim przyrostem naturalnym. Chojnice nie tylko już wyludniają się w wyniku procesów migracyjnych (czemu zaprzeczyć próbowali swego czasu w swoim bardzo naciąganym artykule panowie Zientkowski i Finster w „Zeszytach Chojnickich”), ale i po prostu w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego. Pomimo tak tragicznego położenia i wyludniających się Chojnic w raporcie o stanie Gminy Miejskiej Chojnice nie ma nawet odrębnego działu i miejsca na omówienie demografii miasta – więc władze miejskie, a szczególnie w tej sytuacji organ wykonawczy – burmistrz – przemilczają przed mieszkańcami i radnymi fakt istnienia bardzo poważnego problemu, który określić należy jako upadek demograficzny. Jak więc rzetelnie i uczciwie ocenić władze miasta bez podjęcia perspektywy demograficznej? Warto więc odnieść to do finansów i wskazać, że największym źródłem wpływu do budżetu Miasta Chojnice jest wpływ z tytuły podatku od osób fizycznych – a nie z tytułu sprzedaży ziemi np. tajemniczym inwestorom. Dlatego miasto winno wreszcie zadbać o mieszkańców, a ma ku temu instrumenty w różnych obszarach, których nie może wykorzystać i zagospodarować, bo znalazło się nie tylko na krawędzi upadku demograficznego, ale i na krawędzi bankructwa, bo jest niebezpiecznie zadłużone, a długi zaciąga w imieniu mieszkańców nie kto inny jak organ wykonawczy – czyli burmistrza Miasta Chojnice. Miasto według raportu ma obecnie około 36900 mieszkańców, ale nie odpowiada to stanowi faktycznemu, bo już analiza danych z tzw. „podatku śmieciowego” prowadzi nas do konstatacji, że tych mieszkańców może być o 3-4 tysiące mniej. Oznacza to, że miasto Chojnice z wybijającego się demograficznie ośrodka jeszcze dwie dekady temu, miasta wychodzącego ponad 40 tys. mieszkańców, schodzi w kierunku miasta trzydziestotysięcznego, oznacza to, że realnie tracimy około 20% ludności w ciągu dwóch dekad i na ten temat nie ma ani jednego słowa w raporcie o stanie gminy miejskiej Chojnice. A powtarzam, region Chojnic staje się coraz bardziej ludny.

            Tak istotny aspekt życia miasta, jak polityka przestrzenna schowany jest w raporcie o stanie gminy miejskiej Chojnice w podstawowych informacjach na temat gminy, kiedy podobnie jak demografia miasta – zasługuje na zupełnie oddzielny rozdział i krytyczny komentarz władz miasta. Uważam, że nie bez powodu, bo o sprawach zagospodarowania przestrzeni, władze lokalne chciałby decydować po cichu, wychodząc z założenia, że ewentualne korzyści gospodarcze i finansowe z założenia przeważają swoją wartością nad korzyściami społecznymi wynikającymi z konsultowania czegokolwiek z mieszkańcami. Podkreślę realnego konsultowania, bowiem rozpisywanie konsultacji na tematy społeczne w Chojnicach w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, uniemożliwia faktyczny udział obywateli w takich konsultacjach. Władze miejskie wskazują, że mamy w Chojnicach korzystną sytuację związaną z uproszczeniem procedur administracyjnych związanych z zagospodarowaniem przestrzeni i według władz, to ma zachęcać inwestorów, ale fakty z życia miasta wskazują, że potrzebne jest akurat w tym względzie więcej kontroli, niekoniecznie administracyjnej, ale na pewno obywatelskiej i miasto powinno pobudzać obywateli do udziału w życiu społecznym miasta, a tego nie czyni. Niestety władze miejskie nie działają inkluzywnie, a gdyby tak było nie mielibyśmy wielu korzystnie położonych terenów w mieście, ale zupełnie niewykorzystanych – jak teren po byłej Chojnickiej Fabryce Mebli, który obecnie na rynku wtórnym za ponad 20 milionów próbował sprzedać prywatny inwestor, któremu Arseniusz Finster umarzał podatki na kilkaset tysięcy złotych, a teraz mamy w tym miejscu krajobraz księżycowy. Podejmowanie jakichkolwiek uchwał w sprawie zagospodarowania przestrzeni publicznej powinno być konsultowane zarówno z mieszkańcami całego miasta, jak i szczególnie z mieszkańcami obszaru na którego zostanie wykonana inwestycja – czy mieszkańców się ktoś pyta, czy życzą sobie kolejnych szeregów deweloperskich lub wielkich marketów w sąsiedztwie swoich domostw? Czy w Chojnicach jest jeszcze w ogóle jakieś koncepcyjne podejście do przestrzeni publicznej, skoro w zasadzie w wielu dzielnicach dochodzi do pomieszania stref i funkcji mieszkalnych z usługowymi i produkcyjnymi, na co pozwala miasto, a co zaniża jakość życia na terenie miasta?

            Cały rozdział 2 raportu o stanie gminy miejskiej Chojnice nie odpowiada w swej treści tytułowi rozdziału, który brzmi: realizacja polityk, programów oraz strategii. Bowiem w rozdziale tym nie ma nic o realizacji tych polityk, jest tylko sucha wyliczanka uchwał podjętych przez Radę Miejską, a rzutujących na kierunki obranych polityk. Nie ma nic o ich realizacji, problemach, wyzwaniach, a tym bardziej o planach. Np. o planach przeciwdziałania wyludniania się miasta. Należy uznać, że już sam ten rozdział i jego niekompetentne napisanie są wystarczającym dowodem za dyskwalifikacją całego raportu – bowiem właśnie z tego, z realizacji polityk w określonych sektorach winien się w raporcie rozliczyć organ wykonawczy, czego nie uczynił.

            Rozdział 3, Finanse miasta Chojnice, to dział skonstruowany w miarę przejrzyście, jednak bez żadnych komentarzy wyjaśniających, co ma tworzyć wrażenie bardzo dobrej sytuacji finansowej, kiedy de facto jest ona dla chojniczan bardzo ciężka i przykra w perspektywie. Sytuacja wyglądała tak, że na koniec 2021 r. mieliśmy ponad 82 mln zł samych tylko kredytów i pożyczek! Było to łącznie 9 kredytów, z czego, i tutaj uwaga proszę Państwa, 8 kredytów na spłatę kredytów nie znajdujących pokrycie w dochodach na dany rok. Ostatni z tych kredytów miasto przestanie płacić, jeśli będzie nasze miasto jeszcze na to stać w 2036 roku! Brakuje też informacji o tym, co zdaje się jest przecież specjalnością włodarza, czyli o sytuacji na chojnickim rynku pracy, podane informacje są ledwie zdawkowe i nie można z nich wyciągnąć żadnych wniosków o chojnickim rynku pracy. W raporcie nie ma też informacji o mniejszościach narodowych i etnicznych żyjących na terenie Chojnic, jak sobie radzą? Z jakimi problemami się zmagają? Jak się integrują ze społeczeństwem Chojnic – nic o tym nie wiemy, a obcokrajowców jest coraz więcej i widzi to każdy mieszkaniec.

            W dziale, poręczenia, miasto informuje, że udzieliło poręczenia dla ZZO Nowy Dwór, na koniec 2021 r. było to ponad 7 mln zł. Jest to poważna sprawa, obrazująca działalność władz miasta, bowiem należy wskazać na kontrowersje związane z odwołaniem byłej prezes Pani Perlickiej i krytycznymi wypowiedziami wobec funkcjonowania spółki od pozostałych wspólników, zdaje się, że tylko burmistrz Chojnic opowiadał się za pozostaniem pani Perlickiej na stanowisku, a kiedy została z niego usunięta, tylko burmistrz Chojnic zdecydował się podjąć dodatkowe ryzyko – wykraczające dodatkowo ponad tę kwotę 7 mln złotych, bo przyjął panią Perlicką w Urzędzie Miejskim. Trzeba wskazać, że do dziś ZZO Nowy Dwór, którego miasto jest udziałowcem nie upubliczniło dokumentów – protokołów Rady Nadzorczej ZZO Nowy Dwór, a burmistrz publicznie kłamał na temat tego w jaki sposób ZZO prowadziło sponsoring wobec organizacji pozarządowych działających na terenie gmin wspólników ZZO. Społeczeństwo zaś nigdy nie poznało prawdy o tym, co działo się w ZZO Nowy Dwór i jest to zarzut nie tylko do burmistrza Chojnic, ale i do innych samorządów – udziałowców w ZZO, choć Chojnice są tym udziałowcem największym i powinny być w jak największym stopniu zainteresowane przejrzystością w spółkach z udziałem kapitału miejskiego. Tutaj potrzebne jest jakaś rzetelna i logiczna argumentacja ze strony burmistrza, bo sytuacja wygląda niestety tak, jakby burmistrz przyznawał swoim ludziom z układu politycznego, albo tym, którzy się do tego układu afiliują stanowiska za poparcie, albo za milczenie i chcielibyśmy jako mieszkańcy mieć pewność, że burmistrz traktuje sprawy publiczne z odpowiednią powagą.

            Przerażającym faktem powinny być dla chojniczan dopłaty dla spółek miejskich, trzeba dodać, że bezzwrotne – dla MZK w kwocie 6 mln na pokrycie kosztów przewozów pasażerskich; dla Centrum Park Chojnice na bieżącą działalność w kwocie ponad 1,3 mln złotych – a przecież burmistrz, dzwonił nawet do mnie osobiście, żeby wyjaśnić, że Pani Prezes Parku Wodnego otrzymała w zeszłym roku nagrodę za bardzo dobre wyniki finansowe basenu – dodajmy, że przez długi okres zamkniętego w czasie pandemii. Zarówno MZK jak i chojnicki basen potrzebują nowych wizji – albo rozwoju, albo sprzedaży, trwanie w sytuacji w której spółki te generują wielomilionowe obciążenia dla budżetu miejskiego jest rażącym zaniedbaniem ze strony władz miejskich.

            Dalej władze miejskie informują, o czym było i w mediach lokalnych, że wniosły wkład w postaci 233 tys. zł na objęcie udziałów w spółce InnoBaltica, ogólnie jednak zaangażowanie miasta w ten projekt sięgnie prawdopodobnie kilku mln złotych do 2028 r.  – jest to wydatek zupełnie zbędny i zupełnie niczym nieuzasadniony. Spółka ta w żaden sposób nie zagwarantuje usług, które będą zabezpieczały czy zwiększały udział mieszkańców w transporcie zbiorowym – natomiast o czym już dziś Państwa tutaj zapewniam – udział miasta w tej spółce, to będą niekończące się wydatki dla budżetu miejskiego.  Zresztą podobnie niczym nieuzasadnionych wydatków miasto ponosi więcej, na przykład poprzez współpracę z rzekomym doradcą ds. inwestycji drogowych Robertem Marszełkiem, któremu miasto wypłaca tysiące złotych miesięcznie, ale kiedy pytamy czy inwestycje drogowe były z nin w mieście konsultowane, czy konsultowano z Robertem Marszałkiem np. kwestię wprowadzenia równorzędnych skrzyżowań – to dowiadujemy się, że nie. Robert Marszałek w niczym takim nie brał nigdy udziału. Stąd pojawia się uzasadnione pytanie, czy miasto opłaca synekury, a jeśli opłaca, to dlaczego władze miejskie nie pomagają biznesowo swoim znajomym z własnych – prywatnych pieniędzy?

            W dziale raportu pt. Pomoc społeczna, znowu jest wiele liczb, ale brakuje jakiejkolwiek próby wskazania przyczyn wzrostu lub spadku udzielonej pomocy społecznej, brakuje jakiejkolwiek diagnozy stanu społeczności miejskiej, nie wspominając o tym, że miasto nie wykorzystuje wielu instrumentów, które posiada w zakresie pomocy społecznej. Np. miasto mogłoby wprowadzić program becikowy lub mogłoby wypracować jakieś inne, nowe metody zachęcające do osiedlania się w Chojnicach do mieszkania w mieście. Miasto wykazuje co prawda na piśmie działalność w tzw. polityce senioralnej – a problem starzenia się społeczeństwa jest istotny, bo już ponad 22% chojniczan jest w wieku poprodukcyjnym, ale niestety nie ma w tej mierze żadnej przyjętej spójnej strategii ani polityki. Dodam, że składałem w poprzednich już latach petycję o powołanie rady seniorów, ale pomysł został odrzucony. Jakie racje za tym przemawiają i dlaczego w ostatnim roku nie podjęto żadnych kroków dla poprawy położenia seniorów w mieście? O skuteczności miejskich programów mogą świadczyć, ulubione przez władze miejskie liczby – z programu dedykowanego dla seniorów w czasie pandemii – „wspieraj seniora” skorzystało 5 starszych chojniczan. Natomiast do systemu teleopieki domowej przystąpiło zaledwie 8 osób.  W opracowaniu brakuje choćby prostych wykresów wskazujących z jakimi tendencjami mamy do czynienia.

            Pomimo tego, że w raporcie nie ma miejsca, choćby na krótką analizę sytuacji demograficznej, to jest od 19 do 26 strony cała wyliczanka związana z pomocą społeczną i problemami alkoholowymi.

            Miasto przeznacza kilkaset tysięcy złotych na program in vitro, ale nie ma żadnego programu, który zachęcałby do macierzyństwa, żadnej formy becikowego, lokalnego 500 plus lub innych programów, na które prawo zezwala, ale budżet jak widać nie pozwala.

            W dziale raportu pt. sport i rekreacja, nie ma choćby jednego krytycznego zdania o jakości współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, a przecież wszyscy wiemy, że ta współpraca pewnie w 90% sprowadza się do współpracy ratusza z MKS Chojniczanka. W raporcie wspomina się, że z takimi organizacjami konsultowano zmiany w prawie miejscowym – chciałbym się dowiedzieć od władz miasta jakie zmiany konsultowano i z jakimi organizacjami pozarządowymi, bo stronie społecznej o tym nic nie wiadomo. (s. 27). Przypomnę zatem, że do dziś mechanizm dystrybucji środków z tzw. grantów dla organizacji pozarządowych jest mechanizmem chybionym i zmusza on organizacje pozarządowe do aplikowania o wydumane kwoty, co robi każda z organizacji, licząc, że w efekcie otrzyma może 10-30% wnioskowanej kwoty, co pozwoli pokryć koszty planowanych działań. Miasto w tej mierze od dekad nie wypracowało żadnego przejrzystego algorytmu, przede wszystkim brak tutaj równowagi w przeznaczaniu pieniędzy na sport i na kulturę, kultura bowiem jest całkowicie zepchnięta na finansowy margines, bo lwia część środków trafia na sport a szczególnie do MKS Chojniczanka. Nobla, proszę państwa, można przyznać temu, kto wskaże, jakie realne pożytki dla miasta w wymiarze społecznym i gospodarczym płyną z milionów wydanych przez Miasto Chojnice, a tym samym chojniczan na MKS Chojniczankę. Takich danych nikt nie jest w stanie przedstawić, bo ich nie ma i nie będzie. Takiego realnego wpływu z faktu tego, że drużynę pokaże się w telewizji na gospodarkę lokalną po prostu nie ma. Jest wiele innych znanych w Polsce miejsc i miejscowości, co nijak przekłada się na ich kondycję ekonomiczną i próba promowania innych twierdzeń na ten temat jest zwykłą ekwilibrystyką. Należy sobie powiedzieć jasno, Chojniczanka to dla chojniczan przede wszystkim koszt, i te koszty miasto posiadające prawie 100 mln zł długu, powinno ograniczać, a jednak je zwiększa, ale nie tam gdzie powinno, tylko tam, gdzie nie powinno. Fakt pochłaniania środków na organizację pozarządowe, z puli ponad 3 mln złotych rocznie przede wszystkim przez organizacje sportowe i zupełne niedofinansowanie organizacji działających w obszarze kultury jest w raporcie przemilczane, brakuje nawet zwykłego porównania tych wydatków, co pozwoliłoby się mieszkańcom zorientować w skali dysproporcji i oczywiście uczyniono to celowo, aby uniknąć jak to lubi się tutaj mówić „zbędnych dyskusji poza komisjami”, a najlepiej po prostu „zbędnych dyskusji”. Te przytoczone fakty, wskazują, że cała treść raportu jest jawną manipulacją  opinią publiczną i nie powinna zostać w tej postaci w ogóle przyjęta przez Państwa Radnych i Radne. Tych dyskusji jednak powinno być więcej, bo jak finansowany jest sport, że wielokrotny mistrz Polski w boksie i bokser zawodowy otrzymuje stypendium w kwocie 1.000 złotych, a nowi zawodnicy bez specjalnych osiągnieć, ale z klubu, który ma polityczne wsparcie burmistrza otrzymują 1.500 złotych? Problemem jest to, że każde działanie i finansowanie w mieście jest głęboko upolitycznione i traktowane nie jako własność wspólnoty, tylko jako własność ekipy włodarzy samorządowych, którzy zabezpieczają sobie środkami publicznymi wpływy polityczne w określonych środowiskach – nie trzeba być bystrzakiem, żeby to zrozumieć – prawdopodobnie w Chojnicach wie to każdy mieszkaniec, ale boi się o tym mówić i nie chce o tym mówić, bo nie wierzy w najmniejsze szanse na zmianę.

            Ciekawe jest też to, że w raporcie o stanie gminy jest informacja o tym, że Miasto Chojnice prowadzi między innymi przedszkole i jest to rzeczywiście prawda, ale czy organ wykonawczy gminy, burmistrz Chojnic kiedykolwiek się z Państwem i społeczeństwem Chojnic rozliczył z procesu prywatyzacji wcześniej funkcjonujących przedszkoli samorządowych? Przecież pamiętacie Państwo jak promowano ideę przedszkoli prywatnych. Ile więc kosztowały Miasto Chojnice procesy z właścicielami przedszkoli o skalę dopłat? Ile Miasto Chojnice kosztowało otwarcie nowych placówek samorządowych, bo okazało się, że takie muszą istnieć, bo inaczej nie da się prawidłowo naliczać dopłat, czyli cały proces likwidacji samorządowych placówek był zupełnie chybiony i być może właśnie w tym raporcie za 2021 r. powinna się znaleźć o tym pełna informacja i wyjaśnienie tej sytuacji mieszkańcom Chojnic, którzy tyle przeszli w związku z pomysłami forsowanymi przez burmistrza Arseniusza Finstera. Jakie były dla miasta koszty tych wszystkich procesów sądowych wokół prywatyzacji samorządowych przedszkoli, tylko po to, żeby ponownie za miliony otwierać nowe przedszkola?

            W całym raporcie, poza liczbami, brakuje szczerej prawdy nt. funkcjonowania miasta. Wszystko co mogłoby wywołać dyskusję – bardzo potrzebną temu miastu – zostało po prostu przemilczane, zamianipulowane i schowane w gąszczu statystyki.

            W raporcie rozliczono ChCK i Miejska Bibliotekę Publiczną, ale nie ma w żadnym miejscu w raporcie żadnych informacji o Galerii Jutrzenki-Trzebiatowskiego i jej funkcjonowaniu, a przecież jej utrzymanie roczne kosztuje, jak się orientujemy ponad 100 tys. złotych. Jest tylko informacja o promocji tej galerii przez ChCK, ale z podanych danych ciężko wyciągnąć jakiekolwiek jednoznaczne wnioski.

Burmistrz nie informuje w raporcie o stanie Gminy Miejskiej Chojnice o sesji specjalnej, która odbyła się w Sali Obrad Rady Miejskiej w czasie pandemii, a która odbyła się fizycznie z radnymi z gminy Siennicy Różanej. Mniej więcej w tym samym czasie państwo radni nie mogliście się tutaj spotkać, bo rzekomo przeszkadzały w tym burmistrzowi przepisy covidowe. Burmistrz uroczyście podjął radnych z Siennicy Różanej w jednym celu – przekonania ich o konieczność otwarcia w Siennicy Różanej podobnej galerii dla Jutrzenki-Trzebiatowskiego jak w Chojnicach. Radni nie dali się przekonać, takiej galerii jak u nas Jutrzenka-Trzebiatowski nie będzie miał w Siennicy Różanej. Dlaczego? Bo uznano, że gminy nie stać na to, aby tworzyć pojedynczemu artyście galerię za ciężkie pieniądze, kiedy jest tylu utalentowanych lokalnych artystów, u nas na te racje nikt nie zwracał uwagi, a za galerię chojniczanie płacą do dziś. Z tego aspektu swojej działalności – czyli promocji Jutrzenki Trzebiatowskiego z wykorzystaniem mienia publicznego, włodarz również nie rozlicza się w raporcie o stanie gminy.

            Wobec wskazanych w waszym raporcie – podsumowaniu danych nt. programu tzw. czystego powietrza i stop smog, trzeba zauważyć, że miasto nie robi literalnie nic dla podnoszenia wiedzy mieszkańców o negatywnych skutkach spalania śmieci w piecach domowych, a niestety jest to nawet obecnie odczuwalne na wszystkich osiedlach domów jednorodzinnych, gdzie mieszkańcy oszczędzając prąd, kiedy grzeją wodę spalają śmieci czym dramatycznie zatruwają środowisko. Ten proceder należy powstrzymać wszelkimi środkami.

            W dziale ochrona zieleni brakuje zupełnie rozliczenia się z usuwania drzew i zieleni w miejscach takich jak Plac Niepodległości. Miasto powinno wyjaśnić takie zdarzenia, a włodarz szczególną do tego okazję ma właśnie w raporcie o stanie gminy miejskiej. Przy tym wydano na zagospodarowanie tej przestrzeni 500 tys. złotych, jak wynika z omawianego „raportu”. Takie absurdy naprawdę ciężko jest zrozumieć chojniczanom.

            Zdziwienie budzi natomiast to, że miasto nadal nie zmienia swojego podejścia do transportu w mieście. Choć miasto staje się zatłoczone, to zamiast promować inne środki transportu – np. publicznego lub indywidualnego – rowery, to ciągle myśli się przez pryzmat betonowania kolejnych miejsc na parkingi i oczywiście ściągania opłat od parkujących mieszkańców. Kiedy włodarz skończy z praktyką dalszego i niepohamowanego procesu betonowania przestrzeni publicznej? Kiedy miasto zacznie promować odejście od transportu samochodowego w ruchu miejskim? Dlaczego w tym względzie, a to przecież też źródło zanieczyszczeń – spaliny samochodowe, nie zrobiono w 2021 r. właściwie nic.

            Dlaczego zadecydowano o bardzo fatalnej koncepcji wprowadzenia skrzyżowań równorzędnych w mieście? Komu ma służyć takie rozwiązanie? Dlaczego w tym względzie władze miejskie nie podjęły szerokich konsultacji społecznych?

            Jeśli przejdziemy do działu Sprawy obywatelskie, to wykazano się w tym rocznym podsumowaniu rzeczywiście odrobiną szczerości, przyznając, że miasto nie wdrożyło budżetu obywatelskiego. Jak wiemy chojnickim budżetem obywatelskim miał się zająć wiceburmistrz, uznać więc można, że zadania nie wykonał. W raporcie nad którym trwa tutaj dyskusja, stwierdzono, że budżetu obywatelskiego nie ma, bo zawieszony został przez wzgląd na pandemię, ale to nieprawda. Według strony społecznej miasto nie posiada po prostu żadnej koncepcji chojnickiego budżetu obywatelskiego, ani też żadnych środków na ten cel. Dlatego tego budżetu nie ma, a nie dlatego, że była pandemia. COVID-19 nie przeszkodził we wdrażaniu budżetów obywatelskich w wielu innych miastach naszego regionu, nawet w miastach mniejszych od Chojnic, choćby takich jak Czersk, gdzie budżet obywatelski funkcjonuje i już na rok bieżący wynosi około 740 tys. zł. U nas nadal o budżecie obywatelskim nic nie słychać. W tym dziale nie ma nic o tym w jaki sposób miasto radziło sobie z konsultacjami społecznymi, a wiemy choćby z przykładu forsowania tzw. zachodniego obejścia Chojnic i manipulowania przez włodarza wynikami badań z UAM, że tych realnych konsultacji i wsłuchania się w głos mieszkańców naprawdę zabrakło. Włodarz nastawia się tylko i wyłącznie na forsowanie swoich koncepcji, co stoi całkowicie w sprzeczności z ideą partycypacji obywatelskiej w procesie planowania przestrzennego.

            W dziale rozwój naukowy: pisze się o jakimś rozwoju naukowym, ale jest to de facto aktywność miasta, którą raczej należy uznać za działania w obrębie popularyzacji wiedzy, ewentualnie działań na rzecz rozwoju kultury, ale na pewno nie rozwoju naukowego. Bo jeśli rozwoju naukowego, to należy zapytać się, czyjego rozwoju naukowego? Czy zaproszenie kogoś z referatem, to jest rozwój naukowy? Wątpię. Jest to zapewne upowszechnianie wiedzy. Warto byłoby, aby władze stosowały pojęcia adekwatne do podejmowanych działań, bo nieodpowiednie pojęciowanie, powoduje brak możliwości obiektywnego odbioru raportu. Tutaj zaznaczyć trzeba, że miasto zaangażowało się o czym już w 2021 r. było w mediach w obchody jubileuszu Johana Daniela Titiusa i chciałoby uhonorować takim medalem ludzi nauki wywodzących się z Chojnic, albo badających to co chojnickie. Zaiste, zamysł zacny, ale wykonanie jak zawsze mierne, bo znowu będzie to instrument politycznej promocji lub ostracyzmu wobec określonych osób i środowisk. Dlatego lepiej byłoby, aby najpierw miasto zajęło się zadaniami ustawowymi wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym, a potem może po należytym wykonaniu minimum ustawowego, władze mogłyby się zajmować wyższymi celami. Niestety brak umiejętności wykonania raportu o stanie gminy miejskiej Chojnice jest już wystarczającym zaniedbaniem, które dyskwalifikuje aktywność miejskich urzędników w kierunku „nauki i naukowości”. Naukę proszę zostawić naukowcom, a nie urzędnikom, nie urzędowi miejskiemu, który do nauki i jej krzewienia nie został powołany.

            W dziale dotyczącym Straży Miejskiej, nie ma nic o obiecanym kilka lat temu chojniczanom przez Arseniusza Finstera referendum w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej. Czy to oznacza, że w 2021 r. włodarz gminy – organ wykonawczy – nadal nie podjął żadnych działań aby wywiązać się ze słowa danego obywatelom?

            Jest też w raporcie dział o Wydziale Zarządzania Kryzysowego, ale jakoś nie ma tam odpowiedzi na to, czy organ wykonawczy gminy miejskiej łamał prawo w okresie pandemii nie stosując się do obostrzeń antycovidowych czy tego nie robił? A padło publicznie pytanie, czy Arseniusz Finster był uznany winnym łamania prawa w związku z nienoszeniem maseczki ochronnej w obiekcie handlowym? Warto więc dziś zapytać – czy Arseniusz Finster był w takiej sprawie pociągnięty do odpowiedzialności czy nie? Wiadomo przecież, że włodarz zatroskany o bezpieczeństwo ludności skierował donos na jedną z chojnickich lekarek, która miała nieco odmienne zdanie o przebiegu pandemii i głosiła je publicznie.

            W dziale promocja miasta Chojnice – chciałbym wskazać, że są informacje, które tylko potwierdzają brak jakiejkolwiek strategii miasta – jest tam między innymi koszt dotyczący przygotowania – pamiętajmy jest to raport za 2021 r. cateringu dla delegacji z Emsdetten (s. 86) – gdzie i kiedy ta delegacja przebywała, skoro w raporcie jasno wskazano, że takich kontaktów fizycznych w 2021 r. nie było a były tylko spotkania online (s. 87)?  I taki jest ten cały raport, wodolejstwo z wewnętrznymi sprzecznościami. Przy tej okazji należy zapytać, jakie są realne pożytki ze współpracy z zagranicznymi samorządami?

            Ponad 117 tys. złotych przekazano do Promocji Regionu Chojnickiego na bieżącą działalność, ale na co właściwie przekazano te pieniądze? Na tak postawione pytanie nie ma odpowiedzi w tym raporcie. Podobnie jak nie ma żadnych informacji o planach działań Promocji Regionu Chojnickiego, jego celach, itd. Natomiast oczywistym jest, że podmiot ten powinien zostać zlikwidowany a jego zdania i tak w sposób bardziej profesjonalny będą realizowały podmioty zewnętrzne.

            Dramatyczne jest to, że włodarz uzależnił finanse miejskie od awansu Chojniczanki do I ligi, szczególnie inwestując miliony złotych w murawę podgrzewaną, ale w sytuacji kiedy tylko hazardzista mógłby postawić na wejście MKS do I ligi. Takie sytuacje są ostrzeżeniem dla chojniczan, że włodarz nie gospodaruje środkami publicznymi w sposób racjonalny – ale ulega grupom nacisku i ich irracjonalnym celom, i temu także sprzeciwia się strona społeczna, aby włodarz stawiał jakiekolwiek kwoty na wygrane zespołu piłkarskiego z puli publicznej. W raporcie brakuje też szerszych informacji o współpracy Miasta z MKS Chojniczanka, szczególnie w wymiarze finansowym, a ten aspekt byłby jednym z ważniejszych elementów otwartej i szczerej debaty o raporcie o stanie Gminy Miejskiej Chojnice. Strona społeczna nie zgadza się bowiem na wypłacanie piłkarzom chojniczanki, w większości spoza Chojnic, wielotysięcznych stypendiów każdego miesiąca. Jest to po prostu trwonienie środków publicznych.

            Burmistrz uzależnił to jak będzie wyglądało miasto od woli inwestorów, a to miasto powinno inwestorom wskazywać miejsca inwestycji, nie odwrotnie. Czy miasto szuka w jakikolwiek sposób inwestorów? Czy biernie na nich czeka i gdy się jakiś pojawi, to wtedy cieszą się niczym z daru niebios i są im zupełnie ulegli, odsuwając sprawy mieszkańców i sprawy społeczne na margines. Byle tylko postawić to hospicjum czy hotel, albo jakiś market, nieważne jak i nieważne gdzie.

W tym raporcie nie ma nic na temat kondycji spółek miejskich, a jak można przedstawiać kondycję miasta bez przedstawienia w raporcie o stanie gminy miejskiej Chojnice bez przedstawienia kondycji spółek za 2021 r. przecież to jest własność miejska. O tym aspekcie życia miasta nie wiemy z tego raportu nic. Taki element raportu o stanie Gminy Miejskiej, czyli też raport o stanie spółek miejskich – ich kondycji, problemach, planach i wyzwaniach – powinien być integralnym elementem raportu i nie ma możliwości, aby radni głosowali nad obecnie przedłożonym raportem o stanie Gminy Miejskiej Chojnice, skoro nie ma w nim tak podstawowych informacji dla podejmowania decyzji o wotum zaufania dla burmistrza, bez tej elementarnej wiedzy co dzieje się z majątkiem publicznym w spółkach miejskich. A jak jest w spółkach miejskich? MZK – proszę może wyjść na miasto i zapytać mieszkańców co myślą o tym przedsiębiorstwie i kursach autobusów, wszystko to jest źle zaplanowane, nielogiczne i nie znajduje to żadnej akceptacji ze strony chojniczan. MZK powinien odciążać od ruchu samochodowego, powinien tworzyć alternatywną sieć komunikacji do komunikacji samochodowej dla tych, którzy chcą się poruszać po mieście, ale tego nie robi. Za to wydatkowano dziesiątki tysięcy złotych na każdy nowy przystanek autobusowy. To jest naprawdę tworzenie absurdu, za absurdem.  

Podobnie w raporcie o stanie gminy miejskiej Chojnice nie ma żadnych informacji, a przede wszystkim żadnych istotnych informacji o jednostkach pomocniczych gminy miejskiej Chojnice, czyli o samorządach osiedlowych. Takie pojęcie jak samorząd osiedlowy w ogóle nie występuje w raporcie, a przecież burmistrz samorządy osiedlowe traktuje jako listek figowy swoich decyzji, jako pas transmisyjny swojej władzy i jako argument o rozkwicie chojnickiej demokracji. Chcielibyśmy się dowiedzieć z takiego raportu w jakiej kondycji są samorządy osiedlowe, ilu mieszkańców przychodzi na spotkanie, jak się angażują w życie miasta, jakie są problemy, wyzwania i plany chojnickich samorządów osiedlowych, niczego z tych rzeczy w raporcie nie znajdujemy. Jakie władze miejskie mają koncepcję na samorządy osiedlowe i ich rozwój?

 

W 2021 r. trwały już prace nad strategią rozwoju Chojnic, ale w raporcie nie znajdujemy na ten temat żadnego omówienia prac, wskazania jak przebiegły konsultacje, jakie są kierunki strategii co wynika z dotychczasowych prac, jakie były ich koszty, jakie będą spodziewane wyniki. Naprawdę nic istotnego w tym zakresie się nie dowiadujemy. Powstaje tak ważny dokument dla przyszłości miasta, a uznać można, że obywatele są wyłączeni zarówno z procesu jego powstawania, jak i właściwie wykluczeni są z kontroli nad przebiegiem prac nad strategią dla miasta.

W raporcie zdawkowo potraktowano informacje nt. prac na dworcu, żadnych szerszych informacji o tej inwestycji, a tym bardziej brakuje w tym względzie jakiegoś podsumowania władz miejskich – wskazania stanu prac, określenia ich progresu,. Czy w 2021 r. nic się tam nie działo? Nawet już strona dworzeckolejowy.miastochojnice.pl po prostu nie działa. Czy miasto podjęło jakiekolwiek działania w 2021 r. które zmierzają do polepszenia skomunikowania Chojnic z dużymi miastami Polski poprzez środki transportu publicznego, bo w raporcie nic nie ma o takich konkretnych działaniach.

Jest i w tym podsumowaniu o aplikacji Chojnice Go! Jest to, trzeba przyznać, kolejny niewypał. Mamy w Chojnicahc ponad 30 tys. mieszkańców, pewnie i jeszcze więcej smartfonów, a pobrań? Nieco ponad 1 tysiąc i Zero informacji o samorządzie – tylko wymienieni radni, nie ma informacji o komisjach.

Właśnie od strony społecznej mamy bardzo ważny postulat w związku z dzisiejszą debatą, aby władze miasta w przyszłości w raporcie przedstawiały polityczny wymiar rady – czyli nie tylko z jakiego klubu są radni, ale też jak wygląda układ polityczny w poszczególnych komisjach, bo cisną się pytania o to Dlaczego ktoś z opozycji nie jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej? Dlaczego opozycja nie posiada swojego wiceprzewodniczącego rady? Czyżby dlatego, że burmistrz boi się demokracji?

Jest w raporcie o miastach partnerskich, więc można ponownie zapytać, dlaczego z Mozyrem nie zerwano umowy partnerskiej, tylko ją zawieszono, skoro powszechnie wiadomo, że spod Mozyra wystrzeliwano rakiety balistyczne na bezbronne cele na Ukrainie, co jest po prostu zbrodnią. Zapewne, nie należy winić mieszkańców Mozyra, ale Białorusini stali się biernymi współpracownikami machiny wojennej Putina i to należałoby napiętnować.

W raporcie brak też informacji w jaki sposób burmistrz odniósł się do kłamstw wiceburmistrza nt. jego wykształcenia, które obecny wiceburmistrz wygłosił w przestrzeni publicznej w trakcie kampanii wyborczej 2018 r. jeśli będziemy przechodzili obojętnie wobec takich skandali, to nasza wspólnota nie ma przed sobą świetlanej przyszłości. Strona społeczna oczekiwała i oczekuje zwolnienia obecnego wiceburmistrza z zajmowanego stanowiska.

Nie znajdujemy też w raporcie żadnych informacji nt. sprzedaży działek na tzw. osiedlu trapezowym, sprzedaży ziemi publicznej przez miasta na działki za horrendalną cenę około 200 zł za metr kwadratowy, jakby miasto było prywatnym podmiotem obrotu ziemią, a nie gminą z określonymi zadaniami publicznymi. Żadnego rozliczenia z tych działań również  nie znaleźliśmy w raporcie.

Ostatnio coraz bardziej gorącym i palącym problemem są skrzyżowania równorzędne w Chojnicach, ktoś podjął tak niefortunną decyzję, żeby uszczęśliwić mieszkańców takim układem pierwszeństwa na drogach osiedlowych i już mamy niespotykaną we wcześniejszych latach liczbę kolizji drogowych na osiedlach. Tego wcześniej nie było. Dlaczego miasto podjęlo tak niefortunną decyzję, ile kosztowało jej wdrożenie i kto za nią odpowie?

Chcielibyśmy się też dowiedzieć, jak to jest, że miasto posiada 162 tys. na rozbudowę monitoringu miejskiego, ale nie posiada np. kilku tysięcy złotych na podwyższenie ogrodzeń przy chojnickich Orlikach, tak, żeby do mieszkańców nie wpadały piłki na posesję? Komu i do czego jest potrzebny ten monitoring za 162 tys? Czy to znowu inwestycja w stadion chojniczanki?

Wreszcie chcielibyśmy się dowiedzieć z raportu, a się tego dowiedzieć nie sposób, jak przebiega współpraca z innymi samorządami w Polsce, z gminami, powiatami i województwami, co w tym zakresie osiągnięto, jakie będą wspólne programy, plany, szczególnie w odniesieniu do kwestii ochrony środowiska i dróg lokalnych.

Jednym z bardziej oburzających lokalną opinię publiczną spraw były podwyżki dla samorządowców w 2021 r. W okresie, gdy wszyscy zmagamy się z tragiczną sytuacją finansową i ciężką gospodarczą, z szalejącą inflacją, burmistrz otrzymał prawie 100% podwyżki wynagrodzenia, a radni 43% podwyżki diet. Dlaczego o tym aspekcie nie ma nic w przedstawionym raporcie o stanie Gminy Miejsko Wiejskiej? Czy takie elementy nie wymagają wyjaśnienia dla przeciętnego mieszkańca Chojnic?

Tutaj chciałbym dodać, że głosowanie nad wotum zaufania jest konsekwencją oceny przez radę raportu o stanie Gminy Miejskiej Chojnice, ta ocena raportu musi być negatywna, bo ten raport nie spełnia podstawowych wymogów. Jak wynika z przepisu art. 28 aa ust. 9 zdanie pierwsze u.s.g., „Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania”. 

 

Proszę więc o niepodejmowanie dziś uchwały o wotum zaufania dla burmistrza. Burmistrz na zaufanie nie zasłużył swoją działalnością, ani zachowaniem, ani postawami w 2021 roku, a raport o stanie Gminy Miejskiej Chojnice, który został przedłożony, nie spełnia podstawowych wymogów rzetelności i przejrzystości, które powinny były kierować twórcami raportu, tak aby jasno i klarownie rozliczyć działalność włodarza za 2021 r. Na koniec dodam, smutną konstatację, że rzetelny raport o stanie Gminy Miejskiej Chojnice nie mógł powstać, bo gdyby powstałby stałby się podstawą do organizacji referendum o odwołanie z funkcji burmistrza Chojnice i włodarz doskonale o tym wie.

 


niedziela, 12 czerwca 2022

Wokół protestu w obronie polany w Lasku Miejskim

Jesteśmy po bardzo udanym "spacerze na polanę w Lasku Miejskim", który w zasadzie był protestem społecznym przeciwko degradacji i zabudowie tego miejsca. W proteście wzięło udział około 120-150 osób, które wyraziły swój pogląd na projekt uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach, która zmieni przeznaczenie tego terenu i umożliwi inwestycję "tajemniczemu inwestorowi", ukrywanemu zresztą przed opinią publiczną przez Arseniusza Finstera. 

W trakcie naszego spotkania padło kilka inicjatyw. Przede wszystkim Chojnicki Alarm dla Klimatu nadal zbiera podpisy pod petycją w sprawie Lasku Miejskiego. Ponadto, Krzysztof Haliżak wyszedł z propozycję inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zablokowania możliwości inwestycji w Lasku Miejskim na cele hotelarskie, szpitalne lub inne - zbieramy podopisy w tej sprawie. Zbieraliśmy też podpisy pod listą poparcia dla mojego uczestnictwa w debacie wokół raportu o stanie Gminy Miejskiej Chojnice. Debata ta odbędzie się 20 czerwca 2022 r. Gdyby ktoś chciał mi się jeszcze na liście podpisać, zapraszam do kontaktu. 

Z mojego punktu widzenia w czasie tej debaty najważniejsza była żywiołowość i spontaniczność wypowiedzi mieszkańców - okazało się, że "wśród zwykłych obywateli" miasta mamy grupę osób, które bardzo interesują się sprawami miejskimi oraz stanem naszej przyrody. Wszyscy byli zgodni co do tego, że mamy w mieście deficyt terenów zielonych, a ewentualna zabudowa polany w Lasku Miejskim będzie kolejnym ciosem wymierzonym w środowisko. 

Poniżej przedstawiam linki do relacji prasowych z wydarzenia, całość protestu na stronie chojnice.tv: 

https://czas.tygodnik.pl/pl/11_wiadomosci/13215_spacer-w-obronie-lasku-miejskiego-foto.html?fbclid=IwAR2k-IugGl9Hbdk1yjXU7MXvdOhLNj8x5xPd-ZydDQQnFGOgZLLE9aUE_Z0

https://chojnice24.pl/artykul/36905/chca-by-polana-pozostala-polana/#comments

https://weekendfm.pl/?n=101370&chojnice_-nie_pozwolimy_sobie_odebrac_tej_przestrzeni_to_zielone_pluca_chojnic_duze_zainteresowanie_chojniczan_wczorajszym_spacerem_spolecznym_dla_lasku

https://chojnice.tv/wideo-7756-Spacerowali_w_obronie_polany_w_Lasku_Miejskim

https://www.zawszepomorze.pl/mieszkancy-chojnic-kontra-burmistrz-chojniczanie-nie-chca-sprzedazy-polany-pod-budowe-obiektu


poniedziałek, 30 maja 2022

Lasek Miejski idzie pod młotek?

Mamy w Chojnicach nową Kontrowersję. Chodzi o zapowiadany projekt uchwały w sprawie zagospodarowania części Lasku Miejskiego, gdzie znajduje się boisko-polana. 

Dla wielu chojniczan jest to nie do pomyślenia, żeby miasto sprzedało na jakąś formę działalności gospodarczej tak piękny i zielony teren. Argumenty Arseniusza Finstera to jak zwykle słowna ekwilibrystyka i nic nie znaczący słowotok, a kto w szuka w tych wypowiedziach sensu i logiki równie dobrze może szukać go w każdej innej katastrofie. 

To co mówi burmistrz naszego miasta jest zatrważające. Przyznał bowiem, że teren ten był nieuczęszczany przez chojniczan, w domyśle - leży odłogiem. I to fakt, trzeba przyznać, że 20-30 lat temu to boisko tętniło jakimś cyklicznym życiem. Były tam różne zawody, pikniki, itd. Obecnie jest polana z nikłą funkcją sportową. Warto jednak zapytać, kto do tego doprowadził? Mieszkańcy, czy lokalna władza z Finsterem na czele? W czyjej gestii jest dbałość o ten teren? Zaniedbania władzy są przedstawiane jako argument za zbyciem tak wartościowej działki na rzecz jakiegoś, śmiem przypuszczać już wiadomego, inwestora (zresztą Finster przyznał dla "Czasu Chojnic", że jakiś inwestor jest, ale nie jest to rodzina Bonnów. Tym bardziej powinien ujawnić najpierw, kto stał się inispiracją tych zapowiadanych zmian w prawie. Ukrywanie personaliów tego inwestora przez Finstera wygląda bardzo brzydko. Czyżby radni znowu mieli na gwizdek burmistrza podejmować decyzję w ciemno?). I tutaj powstaje pytanie - czy w Chojnicach prawo miejscowe jest pisane pod dyktando lokalnych bieznesmenów, deweloperów i lokalnego układu? 

Władzie miejskie w sprawie Lasku Miejskiego nie zaproponowały żadnych konsultacji społecznych - bo nie można za nie uznać debaty zero-jedynkowej o tym, czy ten teren teraz nagle zbyć i zezwolić na jego adaptację pod jakiś hotel, hospicjum czy dom spokojnej starości. Miasto przede wszystkim powinno przedstawić alternatywne pomysły na zagospodarowanie tego terenu, a nie robi tego. Ponadto, wielce niepokojące jest zachowanie burmistrza, który publicznie, z tego co mi wiadomo nie ujawnił rzeczywistych motywów prowadzących do zmiany przeznaczenia tego terenu. Jeśli był ktoś kto Finstera poprosił o takie działanie, to dla przejrzystości należało najpierw poinformować opinię publiczną, kto i w jakim celu chce tam inwestować i pod kogo się to prawo układa. Uważam, że tego powinniśmy wymagać od władz miejskich. Na razie jest to forsowanie pewnych założeń sprzyjających lokalnemu układowi władzy, forsowanie, które dobrze znamy z innych działań ratusza. 

W sprawie oburzające jest też wykorzystanie przez Finstera "zgody na sprzedaż boiska w Lasku Miejskim" przez Zarząd Osiedla Słoneczne. Po pierwsze żaden zarząd, żadnego osiedla nie posiada uprawnień do podejmowania takich decyzji, nie leży to bowiem w kompetencji chojnickich jednostek pomocniczych samorządu. I Finster podnosząc ten argument manipuluje opinią publiczną. Ponadto, do decyzji o zbyciu takiego terenu nie byłoby też uprawnione Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Słoneczne, bo takie ciało również nie posiada kompetencji do zbycia takiej nieruchomości. Zgoda zarządu osiedla w tak ważkiej sprawie nic nie znaczy, również dlatego, że teren ten pełni swoje funkcje nie tylko wobec mieszkańców osiedla ale jest integralną częścią kompleksu Lasku Miejskiego, który pełni funkcje rekreacyjną wobec wszystkich mieszkańców Chojnic, a nie tylko mieszkańców wskazanego przez Finstera osiedla. To co robi Finster obecnie można byłoby przyrównać do sytuacji w której zarząd osiedla Śródmieście w Chojnicach zdecydowałby o zbyciu płyty Starego Rynku dla inwestora, który wybuduje tam kurzą fermę. Byłoby to równie kuriozalne, jak to co Finster robi obecnie. 

Nastąpiła więc chwila w której bez względu na nasze sympatie i antypatie do rządzących miastem, powinniśmy zewrzeć szyki i wyrazić swój zdecydowany protest wobec planów zmiany przeznaczenia dla tej części Lasku Miejskiego z jasnym domaganiem się wskazania celu społecznego, któremu może służyć ta przestrzeń. Bardzo zaniedbana i zapomniana przez nasze władze. W Lasku Miejskim, mówiąc literalnie można się dosłownie zabić o sprzęty za które odpowiedzialne jest Miasto, bo nikt chyba nie dokonuje przeglądu połamanych ławek, przeszkód terenowych - służących do biegów przełajowych, i innych instalacji. Tego władze miejskie nie miały czasu, energii ani woli dopilnować. W Chojnicach brakuje zieleni, osiedla pozbawione są praktycznie parków i innych zielonych miejsc, a jedno z ostatnich zielonych miejsc Chojnic staje się łupem drapieżnego biznesu, któremu tak powolny zdaje się być Burmistrz Chojnic. Jeśli Arseniusz Finster chce realizować cele biznesowe, a nie społeczne, to powinien założyć firmę i porzucić swoją misję samorządową, bo ta rozmija się z celami, którym powinien służyć, a te cele to przede wszystkim cele społeczne i dbanie o dobrostan chojniczan. Wszystkich chojniczan jako społeczności, a nie wybranej grupy.  

Poniżej zamieszczam zdjęcia z Lasku Miejskiego - z tej części, która ma iść pod młotek (a może siekierę) wraz z projektem uchwały RM Chojnice dla tego terenu. 

Wszystkim, głęboko zainteresowanym tematem, proponuję lekturę czterech ustaw: o samorządzie gminnym, o stowarzyszeniach, ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a szczególnie ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030800717/T/D20030717L.pdf . W kontekście tych aktów prawnych, uważam, że istnieją poważne wątpliwości natury prawnej wobec działań podejmowanych obecnie przez ratusz. 


Zamieszczam link do petycji przygotowanej przez Chojnicki Alarm dla Klimatu a skierowanej do Burmistrza Miasta Chojnice: https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_zachowania_lasku_miejskiego_oraz_odstpienia_od_jego_sprzeday_i_wszelkich_w_nim_dziaa_inwestycyjnych_-_w_sprawie_projektu_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego?uv=43512672&utm_source=whatsapp&fbclid=IwAR3Cw8l51-qFWxJ3N0nmCUnLq_XFaOTiL1Y4lWuu0yIZk2UJovmUe0OzXyM .