czwartek, 23 maja 2013

O sowieckim szpiegu w Chojnicach

Przyjemnie mi jest poinformować, że moja praca pod tytułem:

Historyczna Analiza Dyskursu jako narzędzie badań politologicznych. Szpiegostwo podkomisarza Józefa Maculewicza z Inspektoratu Celnego w Chojnicach w dokumentach instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego Drugiej Rzeczypospolitej (1924 - 1925)

Uzyskała pozytywne recenzje wydawnicze i można się jej spodziewać na rynku wydawniczym w ciągu najbliższych miesięcy. 

W książce tej opisuję sprawę szpiegostwa wojskowego o którą oskarżono chojnickiego strażnika celnego podkom. Józefa Maculewicza w 1924 roku. Chojnicki funkcjonariusz służb granicznych działał jako agent współpracujący tak ze służbami wywiadowczymi sowieckimi (niemieckimi odsprzedawał to co wcześniej przekazał Sowietom). Do tego był wciągnięty w całą intrygę przez polskie służby...Sprawa jest opisana przeze mnie na podstawie analizy tysięcy dokumentów, z kilku archiwów, której dokonałem w ciągu ostatnich trzech lat. Dotąd nie była poruszona w literaturze, a o samej aferze szpiegowskiej wzmiankowano dosłownie w trzech książkach - co w sumie przełożyło się na trzy zdania :) Miło mi więc było pracować nad tym pionierskim dziełkiem. 

W materiale tym podjąłem też zagadnienie dość problematycznego rozgraniczenia pomiędzy naukami politycznymi, a historią. Wynikiem tej refleksji jest moja autorska propozycja zastosowania Historycznej Analizy Dyskursu w ramach nauk o polityce, której użycie doprowadziło do zaskakujących wniosków...

Czytelnik znajdzie w tej pozycji zbiór wybranych przeze mnie materiałów źródłowych, który to stanowi ok. 30% objętości pracy liczącej sobie w maszynopisie ok. 300 stron. Są też zdjęcia i schematy, tabele i inne pomocne w rozpoznaniu sprawy Maculewicza materiały. 

Już dziś zalecam zapisać sobie tę pozycję na listę zakupów :)