niedziela, 30 września 2012

Fakt śmieje się z Chojnic

Pomysły Finstera stają się pośmiewiskiem już nie tylko w Chojnicach! Śmieją się z nas w całej Polsce, tabloidy są przecież poczytne. W "Fakcie" opisano kuriozalny pomysł zamontowania telewizora w Parku 1000 - lecia w naszym mieście. Naprawdę warto zapoznać się z artykułem:

http://www.fakt.pl/Glupi-pomysl-urzednikow-z-Chojnic-Wladze-Chojnic-zamontowaly-w-parku-50-calowy-telewizor,artykuly,179083,1.html

piątek, 21 września 2012

Ostatni numer

Oddaliśmy do drukarni ostatni łączony numer "Słowa Młodych".

Tytuł i dotychczasowa formuła naszego wydawnictwa ulegną zmianie. Nieco więcej o zmianach w Nocie od Redakcji.

Tymczasem przedstawiam spis treści. Promocja numeru, zaraz jak świeże egzemplarze opuszczą drukarnię.

Spis treści:


Nota od Redakcji

Margaret Ohia
Wykluczenie społeczne poprzez kategoryzację rasową.
Test empiryczny na przykładzie artykułów z "The Independent" i "Gazety  Wyborczej"

Michał Januszewski
Wprowadzenie do poszukiwań informacji naukowej

Rafał Chmara
Pluralizm w ekologii

Przemysław Zientkowski
Filozofia w służbie terroru. Martina Heideggera konfidencja z narodowym socjalizmem

Joanna Siekiera
Ambasada Nowej Zelandii w Warszawie - jej rola w utrzymywaniu stosunków polsko-nowozelandzkich

Wiesława Gołuńska
Argentyńsko-brytyjski konflikt o Wyspy Falklandzkie

Michał  Soska
Twierdza Świnoujście

Marcin Adamiak
Rząd RP na wychodźstwie wobec wojny sowiecko-fińskiej

Marcin Wałdoch
Powstanie i działalność NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Gminie Chojnice we wspomnieniach Franciszka Gemby i Ignacego Guenthera

Adam Węsierski                          

Obchody Święta 3 Maja w powiecie chojnickim i tucholskim w okresie międzywojennym

Adam Węsierski                                                   

Obchody „Cudu nad Wisłą” w powiecie tucholskim w okresie międzywojennym w świetle dokumentów i relacji prasowych


Andrzej Mielke

Ideologiczne i programowe działania Gestapo i NKWD na Pomorzu w latach 1939-1947

Jarosław Wąsowicz SDB

Walka na odcinku światopoglądowym.Związek Młodzieży Polskiej w powiecie chojnickim wobec Kościoła katolickiego – wybrane przykłady

Krzysztof Szulczyk

Polska Partia Robotnicza (PPR) jako „światła przywódczyni narodu polskiego”. Powiat tucholski w rękach komunistów (1945 – 1948)

Rafał Maliszewski
Gochowie wobec religii i moralności

Andrzej Ortmann
          
Historia Modlitewnej Maryjnej Wspólnoty Męskiej w Chojnicach w zapisie kronikarskim

Dawid Prochowski

Kolej chojnicka w okresie pruskim i międzywojennym.
W 140 rocznicę utworzenia kolei w Chojnicach

Monika Pestka – Lehmann, Marcin Wałdoch
Wspomnienie o żołnierzu Straży Granicznej Inspektoratu/Obwodu Chojnice starszym przodowniku Stefanie Pestka (1897 - 1939)


Marcin Wałdoch

Obraz Żyda jako synonim agenta bolszewickiego w dokumentach instytucji bezpieczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej. Przypadek chojnicki

Wiesława Gołuńska

Z dziejów „czerwonej szkoły” dla dziewcząt w Chojnicach na tle szkolnictwa na Pomorzu Gdańskim w latach 1882-2008 część VIII

Wiesława Gołuńska

„Czerwona szkoła” dla dziewcząt na starej fotografii część IX

Eugenia Majewska
 Ballada To lubię Adama Mickiewicza, czyli poetyckie środki erotycznej perswazji
DEBIUTY

Ania Krauza
Oddziaływanie choroby nowotworowej jednego z członków rodziny na system rodzinny. Propozycja systemowego ujęcia pajdocentrycznego

RECENZJE/OMÓWIENIA

Eugenia Majewska
Refleksja nad „Refleksją…”. Słów kilka o książce Janusza Michała Różańskiego

Mariusz Brunka
Lokalne uwagi na tle nieco szerszej historii (zarys recenzji Dziejów Chojnic, 2010)

Krzysztof Szulczyk

Recenzja książki Adama Węsierskiego Obchody świąt i rocznic narodowych w powiecie tucholskim w latach 1920 – 1939

ESEJE

Jakub Woziński
Libertarianin w krainie Liliputów

piątek, 14 września 2012

Institut fur Sozialforschung


Polecam:  http://www.ifs.uni-frankfurt.de/

Fot. Przed Instytutem Badań Społecznych we Frankfurcie nad Menem. Stoję przy biurku Theodora W. Adorno.

Myśl krytyczna jest bardzo inspirująca, ale jej negacja kryje w sobie coś ożywczego :) Dziś Instytutowi przewodzi prof. Axel Honneth, ale główny paradygmat badawczy został zachowany. Paradoksik ma w nim swoje miejsce.

wtorek, 11 września 2012

Wzorce Finstera cz. II

Jakiś czas temu na blogu zaprezentowałem z grubsza sylwetkę opiekuna naukowego Pana Arseniusza Finstera. Tenże okazał się być takim pomorskim Jerzym Urbanem, a może i czymś więcej.

Dzięki uprzejmości jednego z kolegów otrzymałem dodatkowe materiały, którymi się z Państwem podzielę, dotyczą one osoby o której, przypomnę, Arseniusz Finster, pisał :


"Dziękuję mojemu opiekunowi naukowemu prof. dr hab. Włodzimierzowi Deludze - za wzorce i wiedzę". 

Stąd tytuł drugiego już posta  - "Wzorce Finstera". Oto jakie one są, według wycinków prasowych z lat świetności "wzoru Finstera", czyli Pana Delugi:

[...]Nowy rok kształcenia ideologicznego otworzył dyrektor dr Włodzimierz Deluga, witając licznie zebranych pracowników politycznych aparatu partyjnego, sekretarzy komitetów terenowych, aktyw partyjny, młodzieżowy, kadrę dydaktyczną szkoły[...]. Na spotkaniu mowa była o sposobach umacniania tożsamości ideologicznej członków PZPR. 

"Głos Pomorza", 1988 - 10 - 07

[...]Zabiegaliśmy o to, by wyposażyć słuchaczy w wiedzę teoretyczną jak i praktyczną, by okazać jak powinna funkcjonować POP, jaka jest rola członka partii w środowisku, w jaki sposób prowadzić walkę z przeciwnikiem politycznym i ideologicznym - stwierdził dyrektor szkoły dr Włodzimierz Deluga. 

"Głos Pomorza", 1987 - 06 - 11


Za to w 1989 roku Włodziemierz Deluga, mistrz burmistrza Finstera, przedstawiał zakres przedmiotów jakich nauczano w szkole partyjnej: 

Do programów kursów wprowadzono w bieżącym roku cykle z zakresu psychologii i socjologii pracy, socjotechniki kierowania, teorii i praktyki argumentacji, teorii i praktyki organizacji i zarządzania. 

"Głos Pomorza", 3-4 czerwca, 1989
Artykuł poniżej jest bardzo interesujący, pokazuje w sumie to jak Pan Deluga krytykował centralizm PZPR-u, to jakoś ponad czasowe uwagi i nie tylko odnoszące się do PZPR.Mam nadzieję, ze dzięki takiemu przybliżeniu ideologicznych mądrości mistrza Pana Finstera lepiej zrozumiemy zachowania i działania naszego burmistrza...

czwartek, 6 września 2012

Pracowniku!Bądź kowalikiem swojego losu...

Ostatnimi czasy coraz głośniej o sprawie domniemanego mobbingu w szkole, Gimnazjum nr 1 w Chojnicach.
Według osób, które informowały burmistrza Chojnic o sprawie, mobbingu miała się dopuścić dyrektorka szkoły Pani Małgorzata Henszke wobec swojej zastępczyni Pani Alicji Kreft, oraz wobec kolejnej osoby, nauczycielki, Pani Marzenny Osowickiej.

Właśnie poinformowanie o sprawie burmistrza Finstera, na piśmie przez nauczycielki 17 miesięcy temu stało się chyba powodem całego zamieszania. Bo burmistrz w ciągu półtorej roku nie zdobył się na odpowiedź i ustosunkowanie do sprawy. Zrobił to zaledwie niedawno wobec nauczycielek, ale jednocześnie okazało się, że ich pismo przekazał wiele miesięcy temu Pani Henszke, aby ta miała doń wgląd...

Całe zamieszanie, przypominam, dotyczy mobbingu. Pan Finster jest burmistrzem, a jednocześnie osobą, która była liderem KWW Arseniusza Finstera w ostatnich wyborach samorządowych. Z jego list do Rady Miejskiej wszedł Pan Stanisław Kowalik. Pan Kowalik jest związkowcem z "Solidarności". Obecnie jest emerytem, ale nadal - za rok 2011 - pobierał wynagrodzenie z Mostostalu, bo jak wiadomo walczy o prawa pracownicze...co też potwierdza ostatni z nim wywiad w "Magazynie Solidarności", nr 6/(560) z czerwca tego roku.
                                       
           Fot. 1. Wywiad przeprowadzony ze Stanisławem Kowalikiem w "Magazynie Solidarności". 


W tym wywiadzie Pan Kowalik wskazuje, że dziś pracownicy na co dzień doświadczają mobbingu, a zjawisko to ma znamiona powszechności. Co Pan Kowalik ma do powiedzenia w sprawie reakcji burmistrza Finstera na pisma Pań nauczycielek? Co ma do powiedzenia na umywanie rąk przez burmistrza?Czy tutaj nie widzi problemu? Czy tutaj nie powinien interweniować? Czy mobbing ma różne definicje w różnych przypadkach, czy zastraszanie, oskarżenia, szykanowanie oznaczają to samo w dwóch różnych zakładach, czy nie?

Panie Kowalik, co ma Pan do powiedzenia w sprawie działań "swojego wodza"? 
Co w sprawie procedur badania czy w placówce oświatowej wystąpił mobbing?
Czy w ogóle zainteresował się Pan sprawą?

Czy Państwo uważacie, tak jak i i ja, sprawę za co najmniej dwuznaczną? Wypowiadać się w mediach związkowych jako obrońca praw pracownicznych i nie podejmować działań na rzecz ich obrony w swoim mieście, to się da jeszcze jakoś pogodzić? Czy ta "związkowość" to tylko kwestia politycznej koniunktury? Brak działania przeczy słowom wyrażonym dla "Magazynu Solidarności". Niestety.

Pewnie gdyby to co działo się w Gimnazjum nr 1, miałoby miejsce w Mostostalu to Pan Kowalik podjąłby interwencję?Ale dlaczego nie podjął jej teraz? Jest przecież nie tylko szefem Związku w chojnickim zakładzie, ale też, obecnie, radnym miejskim. To chyba obliguje do przyjmowania pewnych postaw? Niekoniecznie konformistycznych?

Pytań jest wiele, a radni, związkowcy nabrali wody w usta, natomiast wydaje mi się, że w tej samej wodzie mył już ręce burmistrz Finster...


niedziela, 2 września 2012

Stefan Pestka bohater ziemi chojnickiej

W dniu 1 września wybuchła II Wojna Światowa. Podaje się różne godziny wybuchu wojny, co oczywiście ma znaczenie symboliczne, bo mieszkańcy każdego miejsca w Polsce chcieliby być tymi, którzy mieszkają na ziemi uświęconej bohaterską krwią jej obrońców. 

Możemy być dumni, bo to właśnie w Chojnicach żołnierze 1 batalionu strzelców stawili czoło Niemcom jako  pierwsi w Polsce. O 4.23 wjechał niemiecki pociąg pancerny na stację kolejową Chojnice, a z niego wysypał się pluton Wehrmachtu, który opanował stację kolejową. Epizod ten jest doskonale znany polskiej historiografii, ale podawana jest nieprawidłowa godzina wjazdu pociągu na stację. To jest mainstream naszej zbiorowej pamięci. Warto więc zaglądać na inne odcinki obrony Zgrupowania Chojnice. Prowadząc kwerendy w dokumentach związanych z polskim wrześniem na ziemi chojnickiej, natknąłem się na informacje o bohaterskiej obronie...mostku na rzeczce Kamionka przez żołnierzy Straży Granicznej w miejscowości Zamarte na południe od Chojnic.

Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że dowódcą obrony był Stefan Pestka, skąd zaskoczenie? Stefan Pestka był bratem mojego dziadka Alfonsa Pestki. Wiedziałem od dziecka, że rodzina walczyła na frontach walki o niepodległość w XX wieku począwszy od wojny z bolszewią poprzez 1939 do 1945. Niespodziewałem się tylko, że Stefan Pestka miał za sobą tak piękną kartę i bohaterską obronę.

Stefan Pestka od 1936 roku jako starszy przodownik Straży Granicznej był dowódcą placówki SG w Kamionce koło Zamartego, choć w SG (wcześniej Straż Celna) służył od początku jej istnienia.
W ostatnich dniach sierpnia 1939 roku, Stefan Pestka pożegnał się ze swoją rodziną, która powróciła do Czyczków (Czyczkowych?) koło Brus. Było to ich ostatnie pożegnanie...

Fot. 1. Starszy przodownik Straży Granicznej Stefan Pestka.

W dniu 1 września Stefan Pestka i 6 innych pograniczników, którymi dowodził brało udział w potyczce z oddziałami Wehrmachtu nacierającymi od strony klasztoru w Zamartem na szosę do Chojnic poprzez mostek na Kamionce. Tam też w bohaterskiej obronie, wcześniej odmawiając sugerowanego odwrotu, zginął podczas wymiany ognia Stefan Pestka oraz 4 jego kompanów. Ciała mojego wujka nigdy nie odnaleziono. Wspomnienie o Nim znajduje się na jednym z nagrobków rodzinnych na cmentarzu w we wsi Zamarte. Jego bracia walczyli między innymi w Powstaniu Warszawskim 44'.

Więcej szczegółów o bohaterskiej obronie i sylwetce Stefana Pestki w najbliższym numerze "Słowa Młodych".

sobota, 1 września 2012

Czas ustąpić

Pan Arseniusz Finster, po raz pierwszy od lat wzbudził we mnie autentyczne współczucie ukierunowane na Niego jako człowieka, ale i naturalne obrzydzenie wobec metod jakimi się posługuje.

Arseniusz Finster oskarżył Jacka Studzińskiego, przewodniczącego PChS o głoszenie nieprawdy. Więcej tutaj: http://chojnice24.pl/artykul/13661/przeterminowana-informacja/

Okazało się jednak, że to sam Pan Finster manipuluje faktami i doprowadza do sytuacji w której można pokusić się o podsumowanie, iż cel uświęca środki. Jaki to cel? Arseniusz Finster od lat próbuje starej taktyki okrążania przeciwnika, oponenta politycznego, a potem powolnego dobijania go. Co wykazał z pełnym pietyzmem w przypadku wielu osób ze sceny politycznej. Tak też chyba miał zamiar zrobić z Jackiem Studzińskim. Niestety zaplanowana dyskretydatacja nie udała się.

W komentarzach pod artykułem na ch24.pl zauważyłem ciekawy wpis:

~Mieszkaniec

Po takim "oswiadczeniu" burmistrza nalezy sie bardzo zastanowic nad rzetelnoscia stanowczych oswiadczen burmistrza w innych kwestiach.
31 Sierpnia 2012, godzina 18:01

W tym przypadku pewnością staje się, że byliśmy wielokrotnie wprowadzani, umyślnie, w błąd. Moje zaufanie do burmistrza, do jego słów i działań, było bliskie zero, ale sam wiedziałem, że to przez wzgląd na różnice światopoglądowe. Dziś niestety stwierdzam, że burmistrz w sprawach fundamentalnej etyki i przyzwoitości publicznej zupełnie odszedł od ideałów. Jest po prostu zwierzęciem politycznym, który wszystkie dostępne narzędzia wykorzysta dla utrzymania władzy, którą dzierży od 14 lat...Sprowadził moje zaufanie wobec Niego do poziomu dokładnie równego zeru.

Tylko czy utrzymywanie władzy poprzez kłamstwa i manipulacje, daje jeszcze satysfakcje z pełnienia "służby publicznej'? To jak wygrywanie gier po uprzednim wpisaniu kodu gwarantującego zwycięstwo. Społeczeństwo, idea samorządności jednak kierują się jakimiś zasadami, burmistrz je łamie bez pardonu, przy tym zaprzecza z uśmiechem, że tak robi. 
Mi się niestety wydaje, że Pan Finster działa świadomie, posługując się metodami, które leżą na antypodach idei demokracji...

Uważam, że nastał czas w którym człowiek o odrobinie honoru złożył by sprawowany urząd i tego oczekuję od burmistrza Miasta Chojnice. Bo zachowanie Pana Finstera nie licuje z pełnionymi przez Niego zaszczytami pierwszego obywatela miasta. Potrafili rezygnować prezydenci państw, powinien też zdobyć się na to Arseniusz Finster. Dalsze pełnienie przez Niego funkcji może doprowadzić do tragedii, której sam padnie w wymiarze politycznym i być może osobistym ofiarą...I sam też do tego za chwilę doprowadzi.