piątek, 29 kwietnia 2016

Soboty bez opłat za parkingi

Dziś złożyłem poniższy wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach
                                                                       Pan Mirosław Janowski

WNIOSEK
            Zgodnie z obowiązującym prawem i praktyką  życia społecznego, wnioskuję do Rady Miejskiej w Chojnicach, aby Rada Miejska podjęła uchwałę o zaprzestaniu naliczania opłat za parkingi miejskie w soboty, bowiem jest to niezgodne z prawem.
UZASADNIENIE
            Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, pobieranie opłat w soboty jest niezgodne z prawem, sobota jest bowiem dniem wolnym od pracy i jak stwierdza NSA, w dni wolne od pracy samorządy nie mają prawa pobierać od obywateli opłat za parkingi miejskie. Wnioskuję więc o naprawę aktów prawa miejscowego w tym zakresie i zniesienie opłat za parkingi w sobotę. Sobota na gruncie prawa administracyjnego nie jest dniem roboczym. Dni robocze, to dni od poniedziałku do piątku i wyłącza się z dni roboczych także dni wolne od pracy. Natomiast w dni wolne od pracy Miasto Chojnice nie ma prawa do pobierania opłat za parkingi, czyli pobierając obecnie opłaty za postój w sobotę, łamie się prawo.
            W związku z powyższym wnoszę, jak we wstępie i proszę Wysoką Radę o podjęcie działania.


                                                                                              Marcin Wałdoch