wtorek, 26 kwietnia 2011

Kamaleon deliberatywny

Kazda władza ma to do siebie, ze teoretycznie funkcjonuje w granicach w jakich wyznacza jej prawo, jednocześnie domyślnie wykorzystując swoje zasoby do rządzenia na płaszczyznach przez ustawodawcę niewskazanych. Cel? W typowo teleologicznym rozumieniu - przetrwanie.

Zebym mógł pisać dalej, jeste winien czytelnikowi, krótkie wyjaśnienie koncepcji demokracji deliberatywnej.

Sama koncepcja jest propagowana przez niemieckiego filozofa/socjologa Jurgena Habermasa. Taki model znanego nam rezimu jakim jest demokracja ma objawiać się poprzez zinstytucjonalizowanie debat pomiędzy władzą a obywatelami. Niby idealnie, ale...

W Wielkiej Brytanii niegdysiejszy premier Tony Blair wykorzystywał tzw. grupy kontrolne do rozpoznawania węzłowych problemów i tematów spornych w dyskursie publicznym. Działało to tak, ze jego doradcy albo brali udział w spotkaniach z grupą 10-15 obywateli, albo korzystali z wyników badań takich spotkań. Forma w której 10-15 osób zaczęło poruszać ważne, według nich, tematy sfery publicznej pozwalała na rozeznanie tego, co za chwilę tak naprawdę przeniesie się na łamy mediów. Nie był to więc model sprzyjający demokracji, ale raczej utrzymywania władzy. O taką samą praktykę w Chojnicach będę podejrzewał burmistrza Finstera, który zapowiada tworzenie rady, która ma wyznaczyc dalekosięzne kierunku rozwoju miasta.

Stawiam pytanie, jak ktoś kto rozwiązuje siłowo sprawy wazne dla lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych, ktoś komu nóz w kieszeni się otwiera na myśl o prezesie jednego z NGO moze być dla społeczności wiarygodną postacią w dialogu społecznym?

Zachodzi, historią uzasadniona, obawa o to, ze rada ta będzie odpowiedzią na zmieniające się wymogi czasu, wymogi jakie stwarza chęć utrzymania się przy władzy. Przypomnę, ze do tej pory idealnym planem rozwoju był dla Finstera jego, zawsze z załozenia, czteroletni pogram dla Chojnic. Wielokrotnie tę politykę nazywałem polityką myszoskoczka i dalej będą ją tak nazywał. Z jednej strony jest śmieszna, a z drugiej oczywiście ograniczona. Wydaje się, ze władza w Chojnicach czerpie z mądrości fauny i dostosowuje się do zmieniających się okoliczności. Tylko, ze inżynieria społeczna jest prawnie zabroniona i nie można wykorzystywać osiągnięć myśli filozoficznej i społecznej na swój użytek dążący do przedłuzenia okresu sprawowania władzy. Wciąganie obywateli w dyskurs musi nieść za sobą umiejętne podejście do tematu REZYGNACJI z władzy jeśli taki postulat będzie konieczny dla dobra społeczności. Wątpię aby możliwość realizacji takiego postulatu brał pod wzgląd Arseniusz Finster.

Tym samym moim podsumowaniem informacji zawartych w tym artykule :
http://www.chojnice.com/wiadomosci/teksty/Potrzebna-nowa-misja-i-wizja-miasta/3891Jest tytuł czytanego przez Państwa właśnie posta: "Kameleon deliberatywny".

Pamiętajmy tez o historii, która w Polsce dostarcza nam wiele mądrości o celach "deliberatywnych" dążeń władzy. Podobne rady i ciała były powoływane oczywiście w celach kamuflazowych i niezgodnych z ideami rozmowy jako procesu dązącego do wzajemnego zrozumienia.

Polska Flaga w Polskim Domu

Stowarzyszenie Arcana Historii po raz piąty zaprasza na odsłonę akcji "Polska Flaga w Polskim Domu". Pięć lat temu podjęliśmy decyzje o zainicjowaniu działań, które mają wpływać na zwiększenie świadomości, wśród nas mieszkańców miasta Chojnice, o historii i znaczeniu tego niezaprzeczalnego symbolu polskości. Od 2004 roku przypada na dzień 2 maja ustanowiony przez ustawodawcę Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym roku zapraszamy na godzinę 11.00 na płytę Starego Rynku w Chojnicach w dniu 2 maja.

Rozdamy (jak zwykle bez opłat) kilkadziesiąt Flag RP wraz z drzewcami.

Będzie też szansa aby porozmawiać z chojnickimi Odyseuszami, którzy, jak nam wiadomo, starają się zgromadzić środki finansowe na wylot do Stanów Zjednoczonych. Jako organizacja pozarządowa, chcemy wesprzeć młodych ludzi, którym zależy na podejmowaniu intelektualnych wyzwań. Dlatego prosimy wszystkich naszych sympatyków o przychylność dla ich starań.

Na płycie Starego Miasta tego dnia, będzie też można, prawdopodobnie, porozmawiać z parlamentarzystami z naszego okręgu wyborczego. Stwierdziliśmy, że jest to bardzo dobra okazja, do tego aby umożliwić bezpośredni, niczym nie skrępowany kontakt z naszymi przedstawicielami w parlamencie.