niedziela, 12 lutego 2012

Kto zbudował przedszkole nr 9?

20 stycznia 1981 roku oddano do użytku przedszkole nr 9. Dziś jest to jedyne samorzadowe przedszkole na terenie gminy miejskiej Chojnice. Jego funkcjonowanie na terenie gminy jest istnotne na pewno z dwóch względów po pierwsze stanowi ono punkt odniesienia dla określania wartości dopłat dla przedszkoli prywatnych, po drugie posiada tak zwane oddziały integracyjne (są też istotne czynniki społeczno - wychowawcze). Niestety, ale zgodnie z uchwałą intencyjną Rady Miejskiej w Chojnicach przedszkole to ma zostać sprywatyzowane. Odnośną uchwałę SEK "Wspólna Ziemia" i Arcana Historii zaskarżyły do wojewody pomorskiego, który skargi nie uznał...W tej sprawie na pewno będziemy dalej walczyć, bo chyba mało kto godzi się w Chojnicach na tę prywatyzację. Jest to kolejny etap uwłaszczania w naszych oczach.

Warto też pamiętać, że są gminy w Polsce, których uchwały o prywatyzacji ostatnich przedszkoli samorządowych zostały uchylone przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne. Niestety pomimo tego, że mamy w Polsce prawno stanowione, to często orzecznictwo wydaje się jakoś podlegać niezrozumiałym interesom tworząc precedensy poprzez, które już nikt nie jest w stanie powiedzieć jaki wynik może mieć dana sytuacja - konflikt prawny.

Do budowania przedszkola samorządowego nr 9 przyczynili się niemałym kosztem wszyscy mieszkańcy Chojnic. Zbudowano je w tak zwanym czynie społecznym, w formie robocizny i datków finansowych do których byli zmuszeni pracownicy chojnickich zakładów (teraz ich wnuki będą posyłać swoje dzieci do placówki, którą wybodowano z pensji dziadków, po to aby stworzyć dochód i własność jakiejś poszczególnej firmie? I chyba po to, aby łatać budżet miasta?). Warto dodać, że budowa była finansowana w 80% ze środków własnych mieszkańców miasta. Tylko 20% pochodziło z dotacji państwowej!Koszt budowy wyniósł ok. 10,3 miliona złotych (bochenek chleba w 1981 roku kosztował ok. 7 zł). Jak to (w formie ekonomicznej) nazwiemy socjalizmem, to w jakim porządku ekonomicznym dziś żyjemy skoro miasta nie stać na jedno przedszkole?
Budowę wsparły przede wszystkim Zremb - Makrom, Zakład Energetyki Cieplnej, Mostostal, Zakład Poprawczy. Głównym wykonawcą budowy była Spółdzielnia Pracy Budowlanej "Zjednoczenie". Przedszkole miało przyjmować 140 dzieci. Pierwszą dyrektorką przedszkola była mgr Emilia Kopecka.

Tak aby podsumować parodię sytuacji prywatyzacji przedszkola można zacytować słowa napisane lata temu przez Kazimierza Ostrowskiego w "Gazecie Pomorskiej": [...] inicjatywa budowy przedszkola[...] narodziła się w czasie Międzynarodowego Roku Dziecka, a zrealizowana została dzięki wypróbowanej ofiarności społeczeństwa Chojnic". Widać ta ofiarność jest bezgraniczna...