niedziela, 20 grudnia 2015

W kleszczach demokracji iluzorycznej

W ogólnym sensie śmieszą spory wokół Trybunały Konstytucyjnego, wiadomo bowiem, że sędziowie TK, to ludzie o określonych poglądach, czego wyraz daje przewodniczący tego kolegium. Zmiany w TK, powołanym zresztą za pośrednictwem ustępstw i podejścia do transformacji przez ekipę Jaruzelskiego, muszą po prostu zajść. Podnoszenie larum przez środowiska "Gazety Wyborczej" i Nowoczesnej.PL wokół TK jest dość groteskowe, zakładając, że nie urządzali manifestacji, kiedy rządy PO-PSL nie wykonywały wyroków TK. Wtedy też trzeba było urządzać manify!

Niestety, jest to zaledwie akt symboliczny - obrona TK, nie w imię społecznego interesu i obrony demokracji, ale raczej, jako rozwaga nad naruszonym w oczach establishmentu "sacrum państwa demokratycznego", na co każdy przeciętny obywatel musi zapewne zareagować. Tylko dlaczego, jakoby, obrona TK staje się obroną grup interesów skupionych wokół "Gazety Wyborczej" i Nowoczesnej?

W tym wszystkim ujawnia się taki paradoks: ludzie mają wystąpić w obronie demokracji (władzy ludu), kreowanej ustawodastwem i orzecnictwem, które zabezpieczało interesy wybranych grup społecznych. Stąd trzeba nam wiedzieć, że demokracja, jako taka nie istnieje, jest to iluzoryczne pojęcie mające na celu wpojenie ludziom, iż ich postawy, działania, życie i zachowania mają znaczenie dla kształtu kreowanego ładu politycznego, gdy tymczasem życie toczy się dwutorowo - według porządku prawnego i rzeczywistych wpływów politycznych kreowanych przez elity oraz w sferze iluzorycznej demokracji rzekomo uwzględniających "wolę ludu" o którego poparcie zabiega się tylko w trakcie przesileń politycznych, a konkretniej próbuje się wydobyć od ludzi głos "za" interesem wąskiej grupy społecznej, albo i tylko jednostek. Demokracja, jako taka, albo już od dawna nie istnieje, albo zwyczajnie wypaliła się jej idea na tym etapie rozwoju cywilizacyjnego.