poniedziałek, 11 czerwca 2018

Propozycja na obchody w Chojnicach stu lat niepodległości Polski

Złożyłem propozycję organizacji konferencji naukowej z okazji stu lat niepodległości, zresztą po wcześniejszej rozmowie z Burmistrzem Chojnic. Pomimo, że krytycznie postrzegam działania Burmistrza w ostatnich dwóch dekadach, a Burmistrz zapewne krytycznie ocenia moją postawę i idee, to jednak zdecydowaliśmy się na współpracę w imię wyższych wartości. Stąd zaproponowałem organizację konferencji pod tytułem: Nasza tożsamość: sto lat niepodległości państwa polskiego z perspektywy Chojnic i chojniczan

Uważam, że tak zakreślona tematyka konferencji pozwoli ukazać nasze dzieje z różnorodnych perspektyw poznawczych, a w efekcie uzyskamy nową wiedzę o zdarzeniach i zjawiskach ostatniego wieku, które wiążą się zarówno z wiekiem niepodległości, jak i z doświadczeniami chojniczan. 

Liczę, że ten projekt powiedzie się i znajdzie szerokie zainteresowanie nie tylko wśród naukowców, ale i wśród regionalistów i pasjonatów, zarówno historii jak i obserwatorów życia politycznego.