wtorek, 28 maja 2013

Afera z doktoratami z Moskwy

W Rosji afera!

Okazuje się, że ponad 1300 tytułów doktorskich było nadanych bezpodstawnie. Komisja je nadająca od lat była skorumpowana i szastała dyplomami na lewo i prawo. Sprawa dotyczy też tytułów nadanych osobom z zagranicy.

Jak stwierdzono w dochodzeniu, tytuły nadawano osobom bez dorobku naukowego, a przedkładane prace nie były pisane samodzielnie. 

Informacje takie podały dziś media krajowe i zagraniczne. 

Interesujące...

czwartek, 23 maja 2013

O sowieckim szpiegu w Chojnicach

Przyjemnie mi jest poinformować, że moja praca pod tytułem:

Historyczna Analiza Dyskursu jako narzędzie badań politologicznych. Szpiegostwo podkomisarza Józefa Maculewicza z Inspektoratu Celnego w Chojnicach w dokumentach instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego Drugiej Rzeczypospolitej (1924 - 1925)

Uzyskała pozytywne recenzje wydawnicze i można się jej spodziewać na rynku wydawniczym w ciągu najbliższych miesięcy. 

W książce tej opisuję sprawę szpiegostwa wojskowego o którą oskarżono chojnickiego strażnika celnego podkom. Józefa Maculewicza w 1924 roku. Chojnicki funkcjonariusz służb granicznych działał jako agent współpracujący tak ze służbami wywiadowczymi sowieckimi (niemieckimi odsprzedawał to co wcześniej przekazał Sowietom). Do tego był wciągnięty w całą intrygę przez polskie służby...Sprawa jest opisana przeze mnie na podstawie analizy tysięcy dokumentów, z kilku archiwów, której dokonałem w ciągu ostatnich trzech lat. Dotąd nie była poruszona w literaturze, a o samej aferze szpiegowskiej wzmiankowano dosłownie w trzech książkach - co w sumie przełożyło się na trzy zdania :) Miło mi więc było pracować nad tym pionierskim dziełkiem. 

W materiale tym podjąłem też zagadnienie dość problematycznego rozgraniczenia pomiędzy naukami politycznymi, a historią. Wynikiem tej refleksji jest moja autorska propozycja zastosowania Historycznej Analizy Dyskursu w ramach nauk o polityce, której użycie doprowadziło do zaskakujących wniosków...

Czytelnik znajdzie w tej pozycji zbiór wybranych przeze mnie materiałów źródłowych, który to stanowi ok. 30% objętości pracy liczącej sobie w maszynopisie ok. 300 stron. Są też zdjęcia i schematy, tabele i inne pomocne w rozpoznaniu sprawy Maculewicza materiały. 

Już dziś zalecam zapisać sobie tę pozycję na listę zakupów :)

środa, 8 maja 2013

Książka o chojnickim wrześniu 39'

Finalnie, w 2014 roku zostanie wydana przez jedno z warszawskich wydawnictw książka o walkach we wrześniu 1939 na ziemi chojnickiej. Książkę wielokrotnie reklamowałem, więc nie będę się powatarzał. Jest doskonała, wiele dokumentów na które się powołujemy, jako autorzy, zostały przywołane po raz pierwszy.

Także, w 2014 roku książka autorstwa Andrzeja Lorbieckiego i Marcina Wałdoch ukaże się w nakładzie 4.000 egzemplarzy ! Starczy dla wszystkich zainteresowanych. Jest to owoc kilku lat pracy, mamy nadzieję, że wyjaśnia wiele kwestii i jeszcze więcej kwestii problematycznych ukazuje.