czwartek, 15 października 2015

Fetyszyzacja celów materialnych

"Świat zwariował", tak mawiano w chyba każdym pokoleniu.
Dziś jednak dostrzegamy pewien problem, który nie dość, że drąży nas w sferze życia prywatnego, to i staje się dość uwierającym czynnikiem rzeczywistości publicznej. Jest to fetyszyzacja celów materialnych, więc otaczanie czynnika ekonomicznego swoistym kultem, przez co cierpi interes społeczny. 

Chodzi mi o znaczenie pieniędzy i celów materialnych, jakie stawia się instytucjom publicznym. Mowa więc może być o skutkach wyborów najtańszych ofert w przetargach, czy też o istotnym procesie wypychania przez instytucje publiczne kosztów na obywateli, celem...maksymalizacji zysków synekur politycznych w warunkach poszerzającej się sfery prekariatu i poczucia tymczasowość oraz zwyczajnie niepewności bytu.

W warunkach lokalnych, od czasu do czasu, też mamy z tym procesem do czynienia. Przecież prywatyzacja ostatniego przedszkola publicznego, to ewidentny przykład wypychania kosztów na rzecz maksymalizacji zysków przez określone środowiska. Koszty wypychane są oczywiście na obywateli, którzy za pewne rozwiązania natury gospodarczo-politycznej otrzymują rachunki z terminem płatności, bo nie oszukujmy się, ale ten proces "cięcia kosztów", przez instytucje publiczne rodzi ogromne obciążenia dla mieszkańców. Dochodzi do swoistego "przesunięcia" majątku publicznego i określania w tym procesie nowych dysponentów pod zasłoną liberalnej frazeologii w imię ekonomicznego interesu "miasta" i "dobra wspólnego". Warto przy tym spojrzeć na kontrast, jaki wyłania się, kiedy zestawimy te gorące praktyki przesuwania kosztów na obywateli i kosztów "prywatyzacji" z obciążeniami, jakimi dla miasta są instytucje "pół-prywatne", czyli te, które moglibyśmy tutaj nazwać synekurami politycznymi. Czym innym bowiem jest spółka Centrum Park w Chojnicach, jak nie synekurą polityczną? Czym jest kreowanie stanowisk w rodzaju pełnomocników rzeczy niepotrzebnych? Czym w końcu jest drenaż miejskich pieniędzy na MKS "Chojniczankę", jeśli nie synekurą polityczną? Czymże w końcu są inne miejskie spółki, gdzie w radach nadzorczych zawsze zasiadają "koledzy - kolegów"? 

W sensie dyskursywnym, prowadzi się propagandę konieczności utrzymywania ekonomicznego jedynie kryterium podejmowania decyzji władz, tam, gdzie ma dojść do przesunięcia kosztów (w krótkiej perspektywie) z instytucji publicznych na obywatela, jednocześnie generując w ten sposób jeszcze większe koszty dla kasy miejskiej (w perspektywie długoterminowej). Przykładem niech będą przedszkola (za co miasto teraz słono płaci), kolejnym może być za chwilę żłobek, ale najlepszym podsumowaniem niech będą te słowa burmistrza Chojnic, Arseniusza Finstera sprzed 8 lat, które padły w trakcie IX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach:

 "Natomiast jest bardzo znowu śmiały plan Architekta Miejskiego, który polega na tym, żeby zlikwidować szalet miejski, w miejscu szaletu miejskiego sprzedać działkę i zbudować kamienicę, bo dzisiaj mamy obraz dziwny, Bazylika odrestaurowana, Kościół Gimnazjalny za chwilę, miejmy nadzieję, odrestaurowany, naprzeciwko szalet miejski, więc tam jest miejsce na piękną kamienicę. Natomiast ten szalet należałoby odtworzyć w bliskim miejscu centrum i takie miejsce jest w otoczeniu parkingu i budynków „Chojniczanki”. Uważam, że w tej kadencji powinniśmy się z tym tematem uporać. Jestem przekonany, że ewentualna sprzedaż działki wraz z rozbiórką tego szaletu z nawiązką pokryje nam koszt budowy tego nowego szaletu, a nawet można związać przyszłego właściciela tej działki z budową tego właśnie szaletu i on na pewno będzie barier architektonicznych, bo dzisiaj nikt nam nie zatwierdzi dokumentacji projektowej z barierami. Tak wygląda ta sprawa".

A jak ta sprawa (jedna z wielu), która była podporządkowana fetyszyzacji celów materialnych wygląda obecnie?

Otóż, tak:


Oto osiągnięcia naszego "gospodarza", bo przecież nie "polityka". Bowiem wytrawny polityk jest kompetentny i osiąga wyznaczone przed opinią publiczną cele. Gospodarz, jak widać, raczej myśli w perspektywie "własne ogródka". Pamiętajmy, że w polskim prawie, ten gospodarz za polityczną nieudolność nie poniesie żadnych konsekwencji, dlatego należy poważnie rozważyć w jaki sposób pociągnąć Go do politycznej odpowiedzialności za "osiągane wyniki". Od 1998 r. trwa notoryczne "wciskanie kitu" mieszkańcom. Gdzie w tym wszystkim jest interes społeczny?Nieczynny szalet miejski "super nowoczesny" w dniu prawyborów. Fot. Marcin Wałdoch.

Kocham Chojnice!Odpowiadając na wyzwania, jakie przed nami stoją i ze szczerej miłości do Chojnic, którym oddałem już wiele lat swego życia, zakładam nowe stowarzyszenie o bardzo konkretnych celach. Stowarzyszenie będzie miało nazwę Kocham Chojnice!

Utworzyliśmy już stronę na facebooku, będzie też strona internetowa pod adresem: www.kochamchojnice.pl

Wszystkich zainteresowanych naszym działaniem proszę o "lajkowanie" strony na facebooku, do przyszłego stowarzyszenia można też przystępować, bo jeszcze nie było spotkania założycielskiego. Niemniej, będzie to stowarzyszenie nowego typu, oparte przede wszystkim będzie o Internet, gdzie będziemy wymieniali myśli i prowadzili akcje, które potem przeniesiemy w świat fizycznych zdarzeń.

Po tylu latach przestałem się oszukiwać, ja po prostu Kocham Chojnice! Dlatego warto żebyśmy wspólnie podziałali z chojniczanami z naszego miasta, jak i z tymi, którzy będą chętni pozostawać na bieżąco z wydarzeniami chojnickimi, a są na przykład na emigracji. Z Chojnic wywodzi się mnóstwo wspaniałych osób, Chojnice mają ogromny potencjał, który musimy wspólnie wykorzystać dla, jakże to patetycznie zabrzmi, dobra przyszłych pokoleń, aby i one mogły kochać Chojnice.

Zapraszam na fejsa: https://www.facebook.com/kochamchojnice?pnref=story .
No i oczywiście do kontaktu, możecie pisać do nas na facebooku, dzwonić pod mój numer 883-970-833 lub skrobnąć do mnie maila: marcin.waldoch@gmail.com .
Lista celów nie jest zamknięta, możecie też dorzucać swoje pomysły. Czekam na Wasz kontakt, wkrótce będziemy rejestrować nowe stowarzyszenie u starosty chojnickiego.

Oto lista naszych zadań na przyszłość:
a) popularyzacja wiedzy o Chojnicach i działalności chojniczan
b) aktywizacja członków lokalnej społeczności w kierunku partycypacji w działaniach społecznych chojniczan
c) prowadzenie prelekcji, spotkań, konferencji służących edukacji do aktywnej partycypacji obywateli w życiu samorządu chojnickiego
d) promocja i popieranie postaw obywatelskich
e) organizacja forum wymiany idei obywatelskich pomiędzy zainteresowanymi osobami i instytucjami
f) udzielanie wsparcia przedsięborcom chojnickim poprzez popularyzowanie wiedzy o ich produktach/usługach, działalności
g) utrzymywanie więzi i łączności w oparciu o najnowsze technologie informatyczne z chojniczanami na świecie, którzy żyją i pracują poza Chojnicami, utworzenie platformy internetowej integrującej chojniczan będących na emigracji
h) tworzenie lobby wśród parlamentarzystów różnych opcji politycznych na rzecz wsparcia idei pomyślności gospodarczej i społecznej Chojnic, lobbowanie na rzecz wzrostu znaczenia Chojnic w regionie szczególnie na rzecz obierania przez władze państwowe Chojnic na siedzibę instytucji, których działalność ma zasięg regionalny; przy tym promowanie procesu urbanizacji Chojnic (w tym i rewitalizacji dzielnic upadających i zaniedbanych)
i) walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, również poprzez organizacje imprez charytatywnych
j) wsparcie projektów naukowych i kulturotwórczych, których autorami są chojniczanie, łącznie z udzielaniem wsparcia działalności artystycznej
k) wsparcie w działalności obywatelskiej i integracyjnej wspólnot i samorządów osiedlowych na terenie Miasta Chojnice
l) włączenie ludzi młodych w procesy decyzyjne dotyczące naszego miasta, prowadzenie Chojnickiej Akademii Samorządowej oraz utworzenie strefy Wolnego Słowa i Zgromadzeń na terenie Parku 1000 lecia w Chojnicach
m) tworzenie strategii rozwoju dla miasta Chojnice
n) promocja Chojnic w świecie, utworzenie jednolitej oferty dla inwestorów zagranicznych, szczególnie skierowanej do producentów wysokich technologii
o) monitoring działań władzy lokalnej
p) upowszechnianie wiedzy o możliwości korzystania z dostępu do informacji publicznej
q) wsparcie projektów cyfryzacji chojnickich zasobów bibliotecznych i archiwalnych
r) integracja naukowców różnych dyscyplin, którzy wywodzą się z Chojnic w celu realizacji określonych projektów dla dobra i rozwoju Chojnic
s) działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym szczególnie prowadzenie prelekcji i wykładów, które ułatwią mieszkańcom dostęp do alternatywnych źródeł energii oraz działanie na rzecz powiększania ilości terenów zielonych i promowania ruchu rowerowego i pieszego w mieście
t) tworzenie projektu na rzecz zmodernizowana technologii ogrzewania w chojnickich domach jednorodzinnych
u) działalność na rzecz utworzenie w Chojnicach przedszkola publicznego
v) działalność na rzecz utworzenia projektu poprawy infrastruktury drogowej (lobbing na rzecz budowy trasy ekspresowej S22), kolejowej (szybkie połączenia z Trójmiastem, Bydgoszczą i Poznaniem) oraz rozbudowy kanalizacji deszczowej w Chojnicach i zmiany koncepcji funkcjonowania transportu miejskiego
w) działalność na rzecz wdrożenia inicjatywy obywatelskiej oraz budżetów obywatelskich w Chojnicach
x) działanie na rzecz otwarcia przez Urząd Miejski e-urzędu
y) działalność na rzecz popularyzacji nauki języków obcych w Chojnicach
z) wdrożenie programu opieki nad osobami starszymi, szczególnie samotnymi oraz nad bezdomnymi