czwartek, 18 czerwca 2015

Ofensywa obywatelska

Przygotowuję pakiet projektów uchwał, który złożę Radzie Miejskiej po wakacjach, pakiet będzie obejmował:

1. Budżet obywatelski.
2. Inicjatywę uchwałodawczą.
3. Zmiany statutów osiedli (doprecyzowanie zapisów, wzmocnienie ich znaczenia w przestrzeni miasta).
4. Zwiększenie możliwości kontroli obywateli nad działaniami rady.
5. Doprowadzenie do bieżącego upubliczniania wydatków i umów sporządzanych przez Urząd Miasta.
6. Redefinicję wsparcia finansowego Chojnic dla klubu MKS Chojniczanka.
7. Stworzenie listy usług darmowych dla chojniczan, a świadczonych przez spółki miejskie (między innymi darmowe MZK).
8. Przekształcenie Galerii Jutrzenki-Trzebiatowskiego w Galerię Chojnickich Artystów.
9. Obniżenie pensji burmistrza i prezesów chojnickich spółek miejskich oraz dyrektora generalnego Urzędu Miasta.
10. Wdrożenie praktyk i narzędzi tworzących z Urzędu Miasta e-urząd.
11. Zwiększenie ilości terenów zielonych w obszarze miasta.
12. Nabywanie mieszkań komunalnych za 5% ich wartości.
13. Utworzenie Światowego Związku Chojniczan pod egidą miasta.
14. Zwiększenie ilości zajęć z języków obcych w chojnickich szkołach.
15. Stworzenie programu nauczania z wiedzy o regionie i ziemi chojnickiej w chojnickich szkołach (wspólnie z powiatem).
16. Zwiększenie zaangażowania miasta w poszukiwanie metod finansowania dla uzyskania dostępu mieszkańców do odnawialnych źródeł energii.
17. Zniesienie opłat za parkingi miejskie.
18. Budowa przedszkola samorządowego lub stworzenie go w ramach istniejącej substancji miasta. 
19. Otwarcie rady miejskiej na głos obywateli.
20. Powołanie komisji do spraw pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na teren miasta.
21. Rozpoczęcie prywatyzacji chojnickiego basenu miejskiego.
22. Zwiększenie prac nad określeniem możliwości utworzenia ułatwień komunikacyjnych dla Chojnic z dużymi miastami Polski i głównymi portami lotniczymi.
23. Stworzenie przejrzystego regulaminu i praktyk konsultacji społecznych.
24. Zwiększenia koncentracji prac komisji miejskich nad kwestiami organizacji ruchu w mieście.
25. Określenie głównych założeń dla kierunków rozwoju przestrzennego miasta i preferowanej formy zabudowy miejskiej.
26. Umożliwienie organizacjom społecznym stałego, nieodpłatnego, korzystania z pomieszczeń we Wszechnicy Chojnickiej.
27. Stworzenie pilotażowych programów opieki nad osobami starszymi, bezdomnymi i wykluczonymi z życia społecznego.
28. Likwidacja stanowiska asystenta ds. nauki przy burmistrzu Chojnic.
29. Utworzenie strefy wolnego słowa w Parku Tysiąclecia.
30. Doroczne spotkanie władz miasta z mieszkańcami w formie wiecu na którym decydować się będzie o głównych kierunkach wydatkowania i inwestycji pieniędzy publicznych.
31. Określenie możliwości wcześniejszej spłaty kredytów i innych zobowiązań miasta oraz skutków, jakie to może przynieść dla budżetu w kolejnych latach ("zaciskanie pasa"-znaczące obniżenie zadłużenia miasta).


Pakiet projektów uchwał będzie gotowy jesienią. Pod projektami będę zbierał podpisy mieszkańców, następnie złożę całość w Urzędzie Miasta. Przedstawiona lista jest listą roboczą i jej wpięcie w projekty uchwał może wyglądać w nieco inny sposób, aniżeli ujęto to w tym poście. Wszystkie jednak przedstawione postulaty zostaną uwzględnione.