poniedziałek, 20 czerwca 2016

List otwarty do Burmistrza Miasta

Tydzień temu napisałem list otwarty do Burmistrza Miasta, w sprawie chyba dość istotnej, bo dotyczącej spraw publicznych.

List ten wysłałem do Burmistrza i do mediów, nie spotkał się z żadnym odzewem, dlatego publikuję go tutaj:

                                                      Burmistrz Miasta Chojnice
                                                       p. Arseniusz Finster

                                                              List otwarty

            21 czerwca odbędzie się posiedzenie Sądu w Chojnicach. Posiedzenie to, odbędzie się, gdyż złożył Pan do Sądu Rejonowego w Chojnicach prywatny akt oskarżenia z artykułu 212 Kodeksu karnego, oskarżając mnie o to, że Pana pomawiam/zniesławiam i narażam Pana na utratę potrzebnego dla wykonywania obowiązków zaufania publicznego poprzez wpisy na blogu, wpisem „Biedni płacą za bogatych” (http://polityka-chojnice.blogspot.com/2016/02/biedni-paca-za-bogatych.html).
            Posiedzenie Sądu, jak i cały przebieg sprawy jest niejawny. W związku z tym lokalna wspólnota nie ma możliwości zapoznawać się ze stanem sprawy i jej tokiem. Mając na względzie potrzebę dostarczania społeczności lokalnej wiedzy o sprawach publicznych (są to sprawy i pomocy publicznej, i finansowania Pańskiego komitetu wyborczego), wnoszę publicznie do Pana, aby złożył Pan wniosek do Sądu o jawność postępowania. Pan, jako oskarżyciel ma takie prawo i jedynie na tej podstawie przebieg sprawy może być obserwowany przez media i obywateli Chojnic. Wskazuję Panu, że w równoległym procesie, który wytoczyłem z prywatnego aktu oskarżenia (również art. 212 kk) Pana pełnomocnikowi Przemysławowi Zientkowskiemu, złożyłem, jako oskarżyciel, wniosek o jawność postępowania, aby media mogły wziąć udział w tej sprawie. Liczę na to, że pójdzie Pan moim śladem.
            Podsumowując, tylko Pana działanie poprzez złożenie do Sądu wniosku o jawność sprawy, którą mi Pan wytoczył, może być dowodem na wielokrotnie deklarowaną przez Pana chęć jawności prowadzenia spraw publicznych.


                                                                              Marcin Wałdoch