środa, 12 października 2016

Przy Radzie Społecznej chojnickiego szpitala

Drodzy Czytelnicy, 

ponieważ zostałem przedstawicielem wojewody pomorskiego przy Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, chciałbym zaprosić wszystkich korzystających z usług chojnickiego szpitala do kontaktu ze mną, szczególnie w przypadku pojawiających się i uciążliwych problemów. Zarówno mam na myśli uwagi, co do funkcjonowania szpitala, jak i ewentualne uwagi wobec postaw i zachowań personelu medycznego tej placówki. 

Jedną z ról Rady Społecznej, której jestem członkiem, jest ropatrywanie właśnie skargi i wniosków. Być może macie Państwo jakieś pomysły dla szpitala, być może jakieś spostrzeżenia. W związku z tym podaję do publicznej wiadomości swój e-mail: marcin.waldoch@gmail.com oraz numer telefonu: 883970833. Wszystkie sprawy traktuję poważnie i staram się pomóc w ich załatwieniu. 

Dotąd odebrałem już kilka sygnałów, ponawia się jeden: kolejki do lekarzy, kolejki na badania, kolejki które uwłaczają ludzkiej godności. 

Dlatego napisałem już do Parlamentarnego Zespołu ds. Cyfryzacji Szpitali i Placówek Medycznych, w sprawie przedstawienia mi możliwości włączenia chojnickiej placówki medycznej do programu cyfryzacji lecznictwa, co może znacząco ulżyć korzystającym z usług szpitala. Nikt nie ma chyba wątpliwości, że Internet może przyśpieszyć tempo kolejek i wygodniej będzie się rejestrować na przykład z domu przed komputerem, jak w samym szpitalu. Nie wiem, czy to będzie mozliwe, czy nie, ale mam nadzieję wkrótce się dowiem i poinformuję o sprawie Dyrektora i pozostałych członków Rady Społecznej. 

Spodziewam się, że wkrótce dowiem się, jaki jest termin pierwszego, dla mnie, posiedzenia Rady Społecznej. Liczba spraw, które czekają na rozpatrzenie narasta...