sobota, 5 marca 2011

Apel o refleksję - pamiętniki chojnickie

Często o znaczeniu danego tematu historycznego świadczy mnogość zapisów pamiętnikarskich, które w zdecydowany sposób są w stanie rewidować informacje zawarte w dokumentach.

Niejednokrotnie w czasie pracy badawczej natknąłem się na informcje sprzeczne. Ta sprzeczność istniała na linii dokumenty instytucjonalnie wytworzone - pamiętniki. Mnogość perspektyw zbliża do obiektywizmu, a jednocześnie zapewnia przyszłym pokoleniom bezpieczeństwo przed ewentualną manipulacją prawdą historyczną.

Powinniśmy prowadzić pamiętniki w tradycyjnej formie. Zapisanie kilku zdań, jeśli nie codziennie, to chociaż w chwilach ważnych według naszej perspektywy może być kluczowe w przyszłości dla zapobiegania nadużyć władzy poprzez manipulację zbiorową pamięcią.

Zastanawiam się nad nazwaniem tego projektu pisania pamiętników i stworzeniem bazy dla osób je piszących. Warto też, zwrócić uwagę na to, aby pamiętniki te przybierały formę refleksji o sytuacji społeczno - politycznej, przemianach kulturowych i cywilizacyjnych czy wreszcie o kwestiach gospodarczych naszego miasta.

Szczególnie upraszam samorządowców, społeczników, ludzi nauki ziemi chojnickiej o sporządzanie swoich wspomnień w postaci zapisków pamiętnikarskich.