czwartek, 27 września 2018

Progres wyborczy?

Państwowa Komisja Wyborcza zarejstrowała w wyborach do Rady Miejskiej Chojnic 6 komitetów i 150 kandydatów - takie też informacje w eter poniosła rozgłośnia Radio Weekend. 

Warto się nad tym skupić. 150 osób startuje do Rady Miejskiej w Chojnicach. Czy to wiele osób, czy mało? 

W mojej opinii ciągle niewiele, jednak progres w stosunku do wyborów z 2014 r. jest znaczący - a zawdzięczamy go zmianie ordynacji wyborczej. Jeszcze w 2006 r. do RM startowało 220 kandydatów, w 2010 r. już tylko 169, a zmiana ordynacji na Jednomandatowe Okręgi Wyborcze (jedna z "zasług" PO), dała porażające dla lokalnej demokracji efekty w postaci 72 kandydatów w 2014 r!!! 

Oznacza to, że obecnie o mandat w RM ubiegać się będzie o mandat o 78 osób więcej, aniżeli 4 lata temu. Gdybyśmy pozostali przy JOW-ach, to poza innymi negatywnimi efektami takiej ordynacji mielibyśmy prawdopodobnie jesczcze mniej kandydatów, aniżeli w 2014 r. 

Pisanie w tym kontekście o liczbie kandydatów do RM o "Aż 150..." osobach, które kandydują, uważam za swoistą  - z pewnością nieuświadomioną - manipulację opinią publiczną. Moglibyśmy napisać "aż", gdybyśmy mieli do czynienia z 600 kandydatami do RM, a uważam, że taka liczba odzwierciedlałaby stan żywej i silnej demokracji lokalnej. Nadal bowiem niewiele osób korzysta z biernego prawa wyborczego. 

Zmiana ordynacji wyborczej przez PiS z JOW na proporcjonalną ukazała, jak jeden prosty ruch zmiany systemowej może prowadzić do realnych zmian w polityce lokalnej.