czwartek, 30 grudnia 2010

Pytanie o Romów

Stawiam pytanie o Romów - Jakie działania podjął burmistrz, radni miejscy, radni powiatowi od czasu zeszłorocznej tragedii na rzecz poznania kultury romskiej, a przez Romów kultury polskiej. Dalej co zrobiono, aby poprawić - rozwinąć w Chojnicach stosunki polsko - romskie, w jakim zakresie trwa współraca i w jakim została podjęta?

Niestety wydaje mi się, że Romów zapominamy i liczymy na to, że będzie spokój i cisza, a poznawać się nie musimy. Błąd. Polityka wobec mniejszości etnicznych na zasadzie podejmowania tematu danej społeczności mniejszościowej przy okazji jakiejś tragedii to świetny sposób do utrwalania stereotypów i coraz częstszych zdarzeń. Przemilczenie wobec człowieka i Jego obaw wobec środowiska w którym żyje prowadzi do patologizacji życia społecznego.

Żądam od władz miasta i od Pani Paczkowskiej podjęcia tematu Romów i relacji wobec innych mniejszości w Chojnicach póki nic się nie dzieje i jest szansa na spokojny dialog.