wtorek, 11 września 2012

Wzorce Finstera cz. II

Jakiś czas temu na blogu zaprezentowałem z grubsza sylwetkę opiekuna naukowego Pana Arseniusza Finstera. Tenże okazał się być takim pomorskim Jerzym Urbanem, a może i czymś więcej.

Dzięki uprzejmości jednego z kolegów otrzymałem dodatkowe materiały, którymi się z Państwem podzielę, dotyczą one osoby o której, przypomnę, Arseniusz Finster, pisał :


"Dziękuję mojemu opiekunowi naukowemu prof. dr hab. Włodzimierzowi Deludze - za wzorce i wiedzę". 

Stąd tytuł drugiego już posta  - "Wzorce Finstera". Oto jakie one są, według wycinków prasowych z lat świetności "wzoru Finstera", czyli Pana Delugi:

[...]Nowy rok kształcenia ideologicznego otworzył dyrektor dr Włodzimierz Deluga, witając licznie zebranych pracowników politycznych aparatu partyjnego, sekretarzy komitetów terenowych, aktyw partyjny, młodzieżowy, kadrę dydaktyczną szkoły[...]. Na spotkaniu mowa była o sposobach umacniania tożsamości ideologicznej członków PZPR. 

"Głos Pomorza", 1988 - 10 - 07

[...]Zabiegaliśmy o to, by wyposażyć słuchaczy w wiedzę teoretyczną jak i praktyczną, by okazać jak powinna funkcjonować POP, jaka jest rola członka partii w środowisku, w jaki sposób prowadzić walkę z przeciwnikiem politycznym i ideologicznym - stwierdził dyrektor szkoły dr Włodzimierz Deluga. 

"Głos Pomorza", 1987 - 06 - 11


Za to w 1989 roku Włodziemierz Deluga, mistrz burmistrza Finstera, przedstawiał zakres przedmiotów jakich nauczano w szkole partyjnej: 

Do programów kursów wprowadzono w bieżącym roku cykle z zakresu psychologii i socjologii pracy, socjotechniki kierowania, teorii i praktyki argumentacji, teorii i praktyki organizacji i zarządzania. 

"Głos Pomorza", 3-4 czerwca, 1989
Artykuł poniżej jest bardzo interesujący, pokazuje w sumie to jak Pan Deluga krytykował centralizm PZPR-u, to jakoś ponad czasowe uwagi i nie tylko odnoszące się do PZPR.Mam nadzieję, ze dzięki takiemu przybliżeniu ideologicznych mądrości mistrza Pana Finstera lepiej zrozumiemy zachowania i działania naszego burmistrza...