niedziela, 19 lutego 2012

List od Romów do Arcan Historii

9 lutego otrzymaliśmy (SAH)  korespondencję następujuącej treści:Szczecinek, 8 luty 2012 r.


Związek Romów Polskich w Szczecinku

do:Stowarzyszenie Arcana Historii

z siedzibą w ChojnicachSzanowni Państwo,Niniejszym pismem oświadczam, iż reprezentowany przeze mnie Instytut, jak również cały Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku chce kontynuować rozpoczętą w roku 2009 współpracę ze stowarzyszeniem Arcana Historii z siedzibą w Chojnicach. Przedmiotem działań obu organizacji w dalszym ciągu będzie problematyka romska w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Polski Północnej.

W ramach wspomnianej współpracy dzięki pomocy chojnickiego stowarzyszenia w Chojnicach i Tucholi zorganizowane zostaną co najmniej 2 wykłady przedstawicieli szczecineckiego Instytutu dotyczące historii, kultury i obyczajów społeczności romskiej. W wydawanym przez stowarzyszenie Arcana Historii czasopiśmie naukowym „Słowo Młodych” zamieszczane będą teksty o różnorodnej tematyce romskiej napisane przeze mnie lub inne wytypowane przeze osoby współpracujące z Instytutem Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. Za sprawą działalności Arcana Historii obejmującej tereny Pomorza i Kujaw wydawnictwa Instytutu oraz gazeta ZRP „Romano Atmo” docierać będą do różnych osób i instytucji zajmujących się sprawami kulturalnymi, historycznymi i społecznymi w regionie. Docierać będą one również do bibliotek naukowych i akademickich w Bydgoszczy, Toruniu i Gdańsku.

Głównym celem prowadzonej współpracy jest wzajemne zbliżanie społeczności romskiej z pozostałą ludnością Polski Północnej poprzez popularyzację wiedzy na temat historii, kultury i obyczajów narodu romskiego. W ramach upowszechniania wspomnianych informacji wykorzystywane będą zasoby archiwalne i biblioteczne Instytutu. Krzewienie tej wiedzy stanowi jeden z podstawowych celów działalności Instytutu wchodzącego w skład Związku Romów Polskich. Stowarzyszenie Arcana Historii w Chojnicach, które podobnie jak ZRP swym zasięgiem obejmuje zarówno szczebel lokalny i regionalny, jak również ogólnopolski i międzynarodowy jest odpowiednim partnerem do rozszerzania zasięgu aktywności Związku Romów Polskich, a w szczególności kierowanej przez mnie jednostki.Z poważaniem,Mateusz BabickiDyrektor Instytutu Pamięci i

Dziedzictwa Romów oraz

Ofiar Holokaustu w Szczecinku

 
 
List zapowiada publikację, wykłady i dalszy rozwój tematyki romskiej w pracach naszego Stowarzyszenia. Być może pojawi się wkrótce nieco więcej informacji dotyczących Romów, którzy obecnie zamieszkują Chojnice i Tucholę. Jest na to spora szansa, że zaczniemy realne zbliżenie - poprzez wzajemne poznawanie naszych kultur i obyczajów. Barzo się cieszymy z tej inicjatywy.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza