poniedziałek, 7 grudnia 2015

Dobra robota

Jak widzę, to włodarz Chojnic cofa się pod naporem postulatów opozycji z kampanii wyborczej. Stawiałem postulat wdrożenia darmowej komunikacji, byłem też za likwidacją Straży Miejskiej. Dziś dowiaduję się z Radio Weekend, że Arseniusz Finster rozważa wdrożenie darmowej komunikacji. Jestem w tym zakresie dobrej myśli, bo wiem, że Arseniusz Finster to doskonały organizator i darmowa komunikacja oznaczać będzie nie tylko spadek ruchu samochodów osobowych w mieście, ale i równolegle wzrost liczby kursów chojnickiego MZK na wszystkich liniach. Dotąd burmistrz przyjął postulat "jednego wiceburmistrza" oraz w nieco zniekształconej przez siebie formie "budżetów obywatelskich" i budowy skateparku, wsparł nawet budowę hospicjum TPH, czyli udało mu się zrealizować już kilka z moich wyborczych postulatów, a jak wiem bardzo skrupulatnie przestudiował moją ulotkę, bo pisał o tym w mediach. 

Brak, niestety, nadal rozwiązań wobec postulatu inicjatywy uchwałodawczej dla mieszkańców czy kwestii regulacji konsultacji społecznych. Dziękuję burmistrzowi za przyjmowanie do realizacji postulatów moich kolegów i koleżanek oraz moich własnych. Mam nadzieję, że pamięta iż wielokrotnie prosiłem, aby ustąpił z urzędu, ale wiem, że nad dobrymi rozwiązaniami trzeba się czasami długo zastanawiać, więc nadal pozostawiam trochę czasu. Po drodze przypomnę jeszcze kilka postulatów na których realizację oczekuję wraz z moimi wyborcami: 

- karta chojniczanina;
- cyfryzacja chojnickich zbiorów bibliotecznych i archiwalnych;
- rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej;
- inicjatywa uchwałodawcza;
- prawdziwy budżet obywatelski, a nie ta chimera, która funkcjonuje obecnie;
- przekształcenie Galerii Jutrzenki-Trzebiatowskiego w Galerię Chojnickich Artystów;
- obniżenie pensji chojnickich prezesów spółek miejskich;
- wsparcie Centrum Młodzieżowego;
- zwiększenie terenów zielni miejskiej;
- węzeł PKS i PKP;
- zajęcia z historii regionu w chojnickich szkołach;
- zjazd na obwodnicy w Nieżychowicach;
- spalanie niskoemisyjne - proszę poważnie podejść do tematu;
- bezpłatne parkingi;
- budowa przedszkola samorządowego;
- zwiększenie liczby godzin nauczania języka angielskiego dla dzieci w szkołach.

Przypomnę, że moje postulaty, realizowane obecnie w jakiejś mierze przez burmistrza Chojnic, poparło 197 wyborców, którzy oddali na mnie głos w wyborach samorządowych. Liczę na to, że wkrótce doczekamy się realizacji dotąd nie podjętych zagadnień. Życzę burmistrzowi wytrwałości w działaniu i wdrażaniu moich pomysłów. Kiedy krytykuję i ganię, to mam podstawy, ale kiedy jest to zasadne, to potrafię i pochwalić. Dziękuję burmistrzowi za realizację części z moich pomysłów i czekam na dalsze działania życząc w tym względzie sukcesów.Fragment mojej ulotki wyborczej z 2014 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz