sobota, 26 marca 2011

Cała prawda o Chojnicach


Skan pisma z Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Potwierdza on, że SAH dokonało rezerwacji sali obrad pod cel promocji "Słowa Młodych". Jednocześnie można się dowiedzieć co było przyczyną decyzji Rady Miejskiej o nie użyczeniu sali obrad dla Stowarzyszenia celem promocji naszego wydawnictwa.


Szkoda tylko, że w piśmie zapomniano dodać jaki stosunek do wszystkiego miał Burmistrz. Cała sprawa została zepchnięta na ChRS, który rzeczywiście został wplątany, siłą rzeczy, w polityczną decyzję jaką była reakcja Rady Miejskiej. Słowa Pana Finstera pod naszym adresem, to forma represji politycznej za naszą działalność publiczną i w myśl tego będę tę sprawę postrzegał.


Ciekawy jestem, jak wyglądała sprawa rezerwacji sali obrad przez inne organizacje takie jak ChTPN. Dlaczego nad kwestią zajęcia sali obrad przez taki ChTPN, nie pada wniosek radnych o wyrażenie zgody na zajęcie sali?


Sprawa głęboko polityczna, i na żywo ukazująca mechanizmy władzy w Chojnicach. Pozostaję w nadzei, że duża liczba osób dowiedziała się o sprawie z mediów. Jak pokazują Chojnice, nadal są równi i równiejsi.
Sprawdza się też stare powiedzenie: "kto nie z nami, ten przeciwko nam".