sobota, 5 lutego 2011

Zaproszenie

Szanowni Państwo,


W dniach 12-14 lutego 2011 roku Stowarzyszenie Arcana Historii organizuje akcję pod tytułem "Wyzwolenie czy nowa okupacja"? w związku z 66. rocznicą walk niemiecko - radzieckich o Chojnice.


Tak prezentują się szczegóły harmonogramu:

12 lutego (sobota) - w Szkole Muzycznej w Chojnicach koncert barda Pawła Piekarczyka pod tytułem "Portret III RP". Paweł Piekarczyk śpiewa głównie o historii współczesnej Polski z perspektywy tak zwanej "prawicy". W sposób czysto poetycki, aczkolwiek w relacji z faktami przedstawia prawdę o niedalekiej przeszłości i teraźnieszjości społeczno - politycznej w Polsce. Wydał kilka płyt. Jedna z najgłośniejszych ma nazwę "Portret III RP". Start o godzinie 16.30. Koncert potrwa ok. dwóch godzin.

13 lutego - tego dnia zaplanowaliśmy w Chojnickim Domu Kultury blok akcji. Spotkanie otworzy Marcin Wałdoch prezes SAH. Następnie odbędzie się ok. 30 minutowy koncert poświęcony ofiarom II wojny światowej. Koncert jest rozpisany na dwa instrumenty - fortepian i gitarę basową. Po koncercie krótkie wystąpienie Pani Doroty Arciszewskiej - Mielewczyk, senator RR. Kolejnym punktem sobotniego spotkania są dwa wykłady. Pierwszy z nich poprowadzi Krzysztof Szulczyk, zastępca prezesa SAH, który opowie o kształtowaniu się systemu represji komunistycznych w Polsce po 1945. Drugi wykład, który wygłosi Marcin Wałdoch, będzie dotyczył roli symbolu jako źródła konflitku z intencją ukazania relacji, jaka istnieje, pomiędzy symbolem - pomnikiem, a zestawami pewnych idei. Zrozumienie znaczenia symbolu w kulturze jest istotne dla rozpoznania jego funkcji - związanej z zawłaszczaniem obszaru i czasu historycznego oraz panowaniem nad tożsamością społeczną. Po wykładach nastąpi projekcja głośnego filmu The Soviet Story / pol.Sowiecka opowieść - historia (85 minut), którego reżyserem jest Edvins Snore. Po projekcji nastąpi pożegnanie. Start godzina 14.30, przewidywane zakończenie godz. 17.30-18.00.

14 lutego - w tym dniu zapraszamy na spotkanie ekumeniczne z duchownymi Kościołów protestanckich i duchownym Kościoła prawosławnego, jak również z członkiem Gminy Żydowskiej z Gdańska. Idea spotkania wiąże się z chęcią umożliwienia mieszkańcom Chojnic spotkania z przedstawicielami religii i Kościołów, które przed 1939 rokiem aktywnie uczestniczyły w życiu społecznym miasta Chojnice (Żydzi, protestanci) jak i z duchownym prawosławnym. Podczas spotkania zaproszeni goście opowiedzą o doświadczeniach swych Kościołów i wspólnot z okresu II wojny światowej i wspomną o stanowisku ich Kościołów, religii wobec wojny. Po spotkaniu odbędzie się nabożeństwo żałobne za wszystkich, którzy stracili życie w czasie trwania II wojny światowej. Rozpoczęcie spotkania w Bazylice Mniejszej o godz. 18.00.

Podkreślamy, że nasze obchody nie są w nikogo wymierzone. Mają formę hitoryczno - edukacyjną i są formą pamięci o wszystkich poległych i zamordowanych. Liczymy się z szeroką krytyką naszych działań, ale jednocześnie pozostajemy przekonani, że taka forma obchodów będzie dla wielu młodych ludzi zachętą do przyjmowania postaw kulturowej otwartości, pluralizmu w postrzeganiu naszej wspólnej, trudnej, przeszłości oraz impulsem do samodzielnych dociekań historycznych.

Apelujemy o wzajemną tolerancję i szacunek.

Serdecznie zapraszamy