środa, 28 października 2015

Pouczenie dla Zientkowskiego

Dziś otrzymałem pismo od burmistrza Miasta Chojnice, który wskazał, że w związku z moimi uwagami odnośnie pism urzędnika dra Przemysława Zientkowskiego, burmistrz Finster udzielił urzędnikowi pouczenie, gdyż ten nie nadawał numerów pism. Przypomnę, że urzędnik ratuszowy wysłał do mnie, jak i do mediów żądanie sprostowania tekstu z bloga, ale nie wskazał mi nigdy, co i w jaki sposób mam sprostować, natomiast nie dochował przy tym odpowiednich procedur. Swoją drogą pismo z ratusza ma bardzo ciekawą treść. Przy okazji cieszę się, że mogłem się przyczynić do podniesienia jakości pracy pełnomocnika burmistrza. Skoro urzędnicy chcą wymagać od obywateli, niech najpierw wymagają od siebie. Podsumuję tę sytuację, ludowym powiedzeniem: "przyganiał kocioł garnkowi".