środa, 14 czerwca 2017

Wynik procesu z Finsterem

Po 1,5 roku trwania procesu z prywatnego aktu oskarżenia w sprawie o zniesławienie, do którego rzekomo doszło poprzez mój wpis na Chojnickim Blogu Politycznym, który skierował wobec mnie Burmistrz Miasta Chojnice, doszło do ogłoszenia orzeczenia przez Sąd w Chojnicach. Ogłoszono warunkowe umorzenie postępowania. Oznacza to, że nie nałożono na mnie sankcji karnej i pozostaję osobą niekaraną. Jednocześnie zasądzono ode mnie wpłatę na organizację pozarządową kwoty 2 tys. złotych. Oznacza to, że nie zostałem objęty sankcją karną. Takie orzeczenie Sądu nie jest prawomocne, ani dla mnie satysfakcjonujące, i będę się od niego odwoływał do wyższej instancji.