wtorek, 20 października 2015

Tablica bez konsultacji

Dziś odbywa się odsłonięcie nowej tablicy upamiętniającej zamordowane osoby w Dolinie Śmierci. Niestety, ale w tej mierze przyjdzie Arcanom Historii znowu wyrazić swoje krytyczne zdanie, które wkrótce zaprezentujemy w formie listu otwartego do burmistrza Chojnic. Na razie, pragnę zaznaczyć, że miasto nie podało opinii publicznej treści nowej tablicy przed jej odsłonięciem, ani też nie ogłosiło, z tego co mi wiadomo, konsultacji społecznych w tej sprawie w żadnej formie. Zainteresowanych do rozmowy na ten temat, nie brakuje. Tym bardziej, że kwestie związane z mordami niemieckich nazistów do dziś pozostawiają więcej pytań (liczba ofiar), jak odpowiedzi.  Nie godzi się, żeby o takiej sprawie informować w piątek, kiedy odsłonięcie tablicy (o treści nieznanej lokalnej społeczności) ma nastąpić we wtorek. Wkrótce wyrazimy nasze stanowisko.