niedziela, 17 czerwca 2018

"Miasta obywatelskie" w Polsce

Chojnic nie ma w czołówce miast obywatelskich w Polsce, czyli miast po prostu sprzyjających postawom i aktywności obywatelskiej. Jest w Polsce od kilku lat taka inicjatywa o nazwie Europolis, która też prowadząc coroczny ranking wskazuje najbardziej obywatelskie miasta w Polsce. W tym roku zwyciężył Sopot, na drugim miejscu jest Warszawa, a na trzecim Rzeszów. Próżno szukać Chojnic, ale jak się okazuje to przez formalności, bowiem ranking Europolis obejmuje zestawienie jedynie 66. miast w Polsce, które są miastami na prawach powiatu, a Chojnice do takich miast się nie zaliczają. 

Jeśli zaś zerkniemy na raport Europolis z 2018 r. pod kątem przyjętej metody oceny obywatelskości w miastach, to twórcy raportu wyodrębnili pięć obszarów dla ocen obywatelskości, są to: bierna i czynna aktywność wyborcza, udział w organizacjach publicznych, zaangażowanie w życie publiczne, rozpowszechnienie postaw obywatelskich, otwartość miasta na obywateli. Właśnie pod kątem tych pięciu obszarów warto patrzeć na "obywatelskość" w Chojnicach. Warto byłoby przeprowadzić badanie odnoszące się do obywatelskości w Chojnicach na tle właśnie tych 66. miast na prawach powiatu. Czy im dorównujemy, czy nas wyprzedzają swoją obywatelskością?