sobota, 3 października 2015

Żądanie sprostowania

W związku z wygłoszonymi przez Mariusza Brunkę kłamstwami w materiale video chojnice.tv, żądam sprostowania. Szczególnie w części dotyczącej wypowiedzi o historii prawyborów w Chojnicach. Nieprawdą jest, aby Fundacja Fuhrmanna organizowała prawybory kiedykolwiek. Inicjatorem prawyborów w Chojnicach byłem ja, natomiast organizatorem Stowarzyszenie Arcana Historii. SAH organizowało prawybory w 2007, 2011, następnie jako członek SAH i PChS zainicjowałem prawybory w ramach PChS. PChS pierwsze prawybory, jakie zorganizował, odbyły się w 2014 r. w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jednoczeście zaznaczam, że jestem zwolennikiem podjęcia organizacji prawyborów przez PChS, ale nie zgadzam się z zakłamywaniem przeszłości, co godzi w ciężką pracę wielu ludzi, którą wykonali oni wokół tej imprezy w ciągu ostatnich lat. Materiał video: 


Tak, jak napisałem wyżej. Żądam sprostowania. Marcin Wałdoch