poniedziałek, 21 lutego 2011

Krytyka w rękach Arcan Historii

"Teoria Krytyczna" to tytuł spotkania, które odbędzie się we środę 23 lutego 2011 roku, w Herbaciarni Kredenz, o godzinie 19.00. Kolejną odsłonę spotkań z cyklu „Kredenz Filozoficzny” poprowadzi jak zwykle Michał Januszewski, ze stowarzyszenia Arcana Historii.


Obserwując świat społeczny wyodrębniamy różnorakie zjawiska. Dostrzegamy skomplikowaną sieć relacji i powiązań między ludźmi. Bardziej wnikliwe spojrzenia owocują wyodrębnieniem elementów hierarchii społecznej, powiązań i zależności. Łatwo zauważyć przejawy walki pomiędzy grupami społecznymi. Na myśl przychodzi tutaj Marks i Engels. W ich filozofii bardzo wyraźnie wyartykułowana została idea walki klas, której celem jest wykrystalizowanie się społeczeństwa komunistycznego. Karkołomne próby realizacji projektu komunistycznego zaowocowały inkarnacją komunistycznych ideologii totalitarnych. Pomimo oczywistej kompromitacji wyżej wskazanych interpretacji filozofii materializmu dialektycznego pozostaje otwarte pytanie dotyczące o możliwość inspirowania się marksizmem.
Z upodobaniem odnoszą się do tego kierunku czołowi myśliciele skupieni wokół Szkoły Frankfurckiej. Było to środowisko, które stworzyło teorię krytyczną, będącą przedmiotem środowego spotkania. Frankfurtczycy zwracają uwagę na to, że każde zjawisko zaobserwowane w świecie społecznym funkcjonuje w określonym kontekście. Zbliżenie do prawdy o danym procesie bądź wydarzeniu społecznym możliwe jest jedynie wtedy, gdy dostrzega się uwikłanie w kontekst. Można tu posłużyć się następującym przykładem. W horyzoncie myśli chrześcijańskiej małżeństwo zostaje zdefiniowane jako droga, w której człowiek realizuje swoje powołanie do świętości. Rodzina realizuje swoją funkcję prokreacyjną, dzięki której wydane na świat potomstwo zostaje członkiem wspólnoty religijnej. Tymczasem patrząc na tę samą instytucję przez pryzmat teorii krytycznej można wywnioskować, że ze względu na swój kontekst małżeństwo będzie formą kontroli społecznej. Nie bez przyczyny nieformalne związki napotykają na zróżnicowane trudności począwszy od administracyjnych, poprzez wykluczenia społeczne, aż po odsądzanie od moralności. W dyskursie publicznym pojawia się często konstrukcja „legalizacja związku”. Związek „legalnym” staje się wtedy, gdy zostanie zawarty w formie publicznie zawieranej umowy, kontrolowanej przez państwo.
Teoria krytyczna nie aspiruje do obiektywizmu, jest jednak doskonałym środkiem do rozpoznawania zależności społecznych. Samo jednak rozpoznanie jest pierwszym etapem do budowania potencjału emancypacyjnego. Wyzwolenie się i uwolnienie od społecznego programowania i formatowania jednostek staje się celem badań w horyzoncie teorii krytycznej.

sobota, 19 lutego 2011

Jak oceniasz działalność Stowarzyszenia Arcana Historii?

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w całkowicie anonimowej ankecie. Postawiłem na swoim blogu pytanie - Jak oceniasz działalność Stowarzyszenia Arcana Historii? Można głosować przez najbliższe dwa miesiące. Wyniki głosowania wpłyną na zakres podejmowanych przez nas działań. Jeśli wynik ankiety będzie przeważał w kierunku - negatywny, to z pewnością dołożymy wszelkich starań, aby ten obraz zmienić. Jeśli wynik będzie wskazywał na pozytywne rozpoznanie naszej działalności to w przyszłości zintensyfikujemy swoje działania w dotychczas wyznaczonym kierunku.

Działalność pro publico bono jest dla nas sprawą kluczową. Jak dotąd nie korzystaliśmy z żadnej formy grantów. Nie pobieramy żadnych pieniędzy z Państwa podatków. Swoje idee realizujemy ze składek członkowskich i przekazanych na naszą rzecz darowizn. Dotąd wydaliśmy dwie książki oraz 15 numerów "Słowa Młodych", zorganizowaliśmy kilkanaście akcji edukacyjnych i wykładów. Działając w sferze publicznej liczymy się z opinią społeczną i nie zamykamy się na ocenę naszych działań.

Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski

Ukazała się na koniec roku 2010 ksiazka niesamowita.

Mowa o tytule Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski, autorstwa A. Gąsiorowskiego i K. Steyera. Tutaj znajdziecie Państwo dość dobrą recenzję:
http://www.historia.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1735:qtajna-organizacja-wojskowa-gryf-pomorskiq-a-gsiorowski-i-k-steyer-recenzja&catid=275:ii-wojna-wiatowa&Itemid=901

Jako Stowarzyszenie Arcana Historii chcieliśmy zaprosić autorów do Chojnic na spotkanie promocyjne. Tym razem ubiegło nas Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie. Jeśli się nie mylę spotkanie odbędzie się 23 marca...w środę.

Na spotkaniu na pewno warto być. Wcześniej polecam Państwu zakup tej niesamowitej ksiązki.

Nowa Szata
Oto szata nowego "Słowa Młodych". Już wkrótce do odbioru w Galerii Pana Mieczysława Blocha na chojnickim Starym Rynku. W środku też wiele zmian, ale o tym przekonacie się Państwo sami ...

sobota, 12 lutego 2011

Paweł Piekarczyk,"Portret III RP"

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Arcana Historii serdecznie zapraszam na koncert Pawła Piekarczyka, który odbędzie się dziś o godz. 16.30 w Szkole Muzycznej w Chojnicach.Dowiedz się jaki jest "Portret III RP"! Po koncercie będzie można nabyć płyty artysty. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

wtorek, 8 lutego 2011

Dla kogo cmentarz?W związku z wypowiedziemi Burmistrza, który już przed posiedzeniem Rady Miejskiej w Chojnicach sugeruje radnym, że zmiana czegokolwiek na cmentarzu czy wokół niego jest niemożliwa bez rozmów na wyższym szczeblu składam zapytanie. Z kim Pan Finster konsultował sprawę zmiany napisu na pomniku po roku 2002?Na cokole pojawił się napis "Bohaterom ZSRR 1945" (a było i "Bohaterom ZSRR 1939 - 1945" przez krótki czas po odnowieniu cmentarza) właśnie po odnowieniu cmentarza i ustawieniu płotu od strony ul. Koscierskiej z czerwonymi gwiazdami.

Ten cmentarz zawsze, do czasu jego renowacji ok. 2002 roku, był Cmentarzem Żołnierzy Radzieckich. Zaświadcza o tym zdjęcie jakie znajdziecie Państwo powyzej. Z naszej wiedzy wynika, że zostało ono zrobione w Chojnicach w epoce stalinowskiej. Tym samym, długo przed 2002 rokiem, nikt w Chojniach nie myślał czcić "Bohaterów ZSRR", a tylko tych, którzy w walce z nazimem w Chojnicach oddali życie w 1945 roku. Zresztą jeśli ostatecznie zajdzie taka konieczność to przedstawimy historię samego cmentarza i napisów na cokole od roku 1946 po dzień dzisiejszy.

Komu właściwie oddaje się hołd? Żołnierzom poległym na naszej ziemi, czy wierchuszce partyjnej ZSRR i katom pokroju Klementa Woroszyłowa, bo tacy ludzie byli tytularnymi bohatermi ZSRR!? Dzień 14 lutego wydaje się być w perspektywie słów Pana burmistrza dniem hołubienia pamięci o systemie totalitarnym, a nie o żołnierzach Armii Czerwonej.

Jeśli rozważać argumenty Pana Finstera o konieczności konsultacji jakichkolwiek szczegółów z wystroju cmentarza i panującego na nim porządku z Rosjanami to kieruję Państwa uwagę na inne miejsca pochówku. Myślę tutaj o cmentarzu żołnierzy francuskich, który popadł w ruinę i nikt tego nie konsultował z Francuzami. Na myśl przychodzi też Wzgórze Ewangelickie - miejsce nieudanej, a jak głośnej inwestycji pod galerię. Nie sposób też nie wspomnieć cmentarzach żydowskich na miejscu których planowane jest powstanie ronda - na zbiegu ul. Mickiewicza, ul. Zielonej, ul. Wysokiej, ul. Derdowskiego czy ktoś konsultował sprawę z Izraelem?

Chciałbym aby radni postąpili możliwie niezależnie od osobistych opinii i sympatii burmistrza Finstera, według najlepszej dostarczanej im wiedzy i szczerym intencjom ukazania niepoprawności (żeby nie rzec bezprawności) umieszczania napisu "Bohaterom ZSRR". Przypomnę, że taka forma upamiętnienia - napisem o treści "Bohaterom ZSRR" nie ma miejsca nawet w Warszawie na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich.

Poniżej link do wypowiedzi Burmistrza Chojnic i mojej:

http://www.weekendfm.pl/?n=32975

sobota, 5 lutego 2011

Zaproszenie

Szanowni Państwo,


W dniach 12-14 lutego 2011 roku Stowarzyszenie Arcana Historii organizuje akcję pod tytułem "Wyzwolenie czy nowa okupacja"? w związku z 66. rocznicą walk niemiecko - radzieckich o Chojnice.


Tak prezentują się szczegóły harmonogramu:

12 lutego (sobota) - w Szkole Muzycznej w Chojnicach koncert barda Pawła Piekarczyka pod tytułem "Portret III RP". Paweł Piekarczyk śpiewa głównie o historii współczesnej Polski z perspektywy tak zwanej "prawicy". W sposób czysto poetycki, aczkolwiek w relacji z faktami przedstawia prawdę o niedalekiej przeszłości i teraźnieszjości społeczno - politycznej w Polsce. Wydał kilka płyt. Jedna z najgłośniejszych ma nazwę "Portret III RP". Start o godzinie 16.30. Koncert potrwa ok. dwóch godzin.

13 lutego - tego dnia zaplanowaliśmy w Chojnickim Domu Kultury blok akcji. Spotkanie otworzy Marcin Wałdoch prezes SAH. Następnie odbędzie się ok. 30 minutowy koncert poświęcony ofiarom II wojny światowej. Koncert jest rozpisany na dwa instrumenty - fortepian i gitarę basową. Po koncercie krótkie wystąpienie Pani Doroty Arciszewskiej - Mielewczyk, senator RR. Kolejnym punktem sobotniego spotkania są dwa wykłady. Pierwszy z nich poprowadzi Krzysztof Szulczyk, zastępca prezesa SAH, który opowie o kształtowaniu się systemu represji komunistycznych w Polsce po 1945. Drugi wykład, który wygłosi Marcin Wałdoch, będzie dotyczył roli symbolu jako źródła konflitku z intencją ukazania relacji, jaka istnieje, pomiędzy symbolem - pomnikiem, a zestawami pewnych idei. Zrozumienie znaczenia symbolu w kulturze jest istotne dla rozpoznania jego funkcji - związanej z zawłaszczaniem obszaru i czasu historycznego oraz panowaniem nad tożsamością społeczną. Po wykładach nastąpi projekcja głośnego filmu The Soviet Story / pol.Sowiecka opowieść - historia (85 minut), którego reżyserem jest Edvins Snore. Po projekcji nastąpi pożegnanie. Start godzina 14.30, przewidywane zakończenie godz. 17.30-18.00.

14 lutego - w tym dniu zapraszamy na spotkanie ekumeniczne z duchownymi Kościołów protestanckich i duchownym Kościoła prawosławnego, jak również z członkiem Gminy Żydowskiej z Gdańska. Idea spotkania wiąże się z chęcią umożliwienia mieszkańcom Chojnic spotkania z przedstawicielami religii i Kościołów, które przed 1939 rokiem aktywnie uczestniczyły w życiu społecznym miasta Chojnice (Żydzi, protestanci) jak i z duchownym prawosławnym. Podczas spotkania zaproszeni goście opowiedzą o doświadczeniach swych Kościołów i wspólnot z okresu II wojny światowej i wspomną o stanowisku ich Kościołów, religii wobec wojny. Po spotkaniu odbędzie się nabożeństwo żałobne za wszystkich, którzy stracili życie w czasie trwania II wojny światowej. Rozpoczęcie spotkania w Bazylice Mniejszej o godz. 18.00.

Podkreślamy, że nasze obchody nie są w nikogo wymierzone. Mają formę hitoryczno - edukacyjną i są formą pamięci o wszystkich poległych i zamordowanych. Liczymy się z szeroką krytyką naszych działań, ale jednocześnie pozostajemy przekonani, że taka forma obchodów będzie dla wielu młodych ludzi zachętą do przyjmowania postaw kulturowej otwartości, pluralizmu w postrzeganiu naszej wspólnej, trudnej, przeszłości oraz impulsem do samodzielnych dociekań historycznych.

Apelujemy o wzajemną tolerancję i szacunek.

Serdecznie zapraszamy

piątek, 4 lutego 2011

Jak to było z Jałtą?

Radny Bogdan Kuffel o 1945 roku

Tak mówił o "wyzowleniu" radny Kuffel w "Gazecie Pomorskiej" dnia 19.02.2005. Cytowane za red. Marią Eichler:


"No co, przecież to prawda - mówi historyk Bogdan Kuffel, też radny RM. - Wyzwolili i zniewolili. Tak było. Starsi jeszcze pamiętają. Spiczaste czapki, papachy, wódkę rozlewaną na ulicy, gonienie dziewczyn. Ogień, wystrzały, strach".

Dziś zapewne Pan Kuffel zmienił swoje poglądy? Całość artykułu tutaj:
http://www.erdman.chojnice.pl/rozne/arch_pras/2005/ruskiepierogi.htm

Petycja do Rady Miejskiej w Chojnicach


Sporządziliśmy petycję do Rady Miejskiej w Chojnicach o zmianę napisu na pomniku na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Chojnicach.


Petycję podpisali: Marcin Wałdoch prezes SAH, Krzysztof Szulczyk zastępca prezesa SAH, Zbigniew Reszkowski przewodniczący Koła Związku "Solidarności" Polskich Kombatantów, Radosław Sawicki prezes Stowarzyszenia Wspólna Ziemia, Mariusz Brunka prezes Fundacji Inicjatyw Obywatelskich im. Marcina Fuhrmanna.