wtorek, 1 lipca 2014

20. doroczna konferencja Centrum Studiów nad Nową Zelandią

W dniach 25. - 28. 2014 miałem okazję uczestniczyć dzięki uprzejmości NZSA (New Zealand Studies Association) w 20. dorocznej konferencji naukowej. Odbywała się ona w Oslo pod tytułem Across the Pacific.

W trakcie konferencji wygłosiłem referat pod tytułem: New Zealand as the World's Laboratory? Globalisation, Cultural Diversification and the New Idea of Nation. W trakcie referatu postawiłem hipotezę, że w Nowej Zelandii ujawnia się zmiana w rozumieniu znaczenia pojęcia naród w procesach globalizacji, co powoduje, że pojęcie narodu rozpatrywane w ramach trzech subkategorii pojęciowych takich jak: poczucie wspólnoty, wspólny interes, oraz świadomość wspólnej historii politycznej wskazuje, że pojęcie narodu staje ideologicznym narzędziem utowarowania "narodu" w warunkach dominującego, neoliberlanego, porządku gospodarczo - politycznego. Ma to istotny wpływ na kształtowanie tożsamości narodowej Nowozelandzczyków, ale też i jest tylko jednostkowym (w skali świata) przykładem procesów, które dotykać będą inne kraje rozwinięte i rozwijające się w najbliższej przyszłości. Pojęcie narodu tak bardzo zmieniło swoje znaczenie, że stało się dziś obecnie elementem promocji gospodarki danego kraju. Jednocześnie, dzięki ucieczce od historii i trudnych tematów związanych z napięciami istniejącymi w społeczeństwach wielokulturowych, możliwe jest kreowanie pokojowej ich koegzystencji (grup etnicznych i narodowych) w oparciu o neoliberalny wyznacznik jakim jest pojęcie dobrobytu (well - being). 

Konferencja była ogromnym sukcesem, byliśmy też jako jej uczestnicy (ponad 100 delegatów z 15 krajów z Polski 3 osoby) gośćmi burmistrza Oslo w miejskim ratuszu (tym samym w którym prowadzona jest uroczystość nadania Nagród Nobla), gdzie urządzono na naszą cześć uroczystość. 

Konferencja była organizowana przy współpracy z Norwegian Martime Museum, Kon - Tiki Museum i University of South Australia. 

Prelegenci podejmowali ważkie tematy, szczególnie jeśli myśleć o nich w kategoriach prognostycznych. Nie sposób przytoczyć wszystkich wystąpień. Jednak bloki tematyczne konferencji takie jak: Antarktyka, Europejczycy na Pacyfiku, Religie i Kulty, Polityka na Pacyfiku, Nowozelandzki Multikulturalizm i Naród, dawały wiedzę nie tylko o przeszłych wydarzeniach, ale i o przemianach wskazujących kształt naszego świata w bliższej i dalszej przyszłości. Z politologicznego punktu widzenia ta konferencja była bardzo cennym źródłem informacji i refleksji o polityce, państwie i władzy w XXI w.

Była to 20. konferencja, miałem okazję być inicjatorem zorganizowania 18. edycji dorocznej konferencja NZSA, która w 2012 r. odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim.

Poniżej parę fotek z Oslo.