piątek, 13 kwietnia 2018

Piwo pod chmurką w Chojnicach?

Gminy otrzymały na podstawie tzw. ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która była ostatnio nowelizowana, poważny instrument regulacji spożycia alkoholu. Tym samym Rada Miejska Chojnic może między innymi zakazać sprzedaży alkoholu w godzinach od 22.00 do 6.00. Innym uprawnieniem gminy stała się możliwość wskazywania przestrzeni publicznych w których piwo będzie można spożywać pod chmurką. O ile z namiastki prohibicji w postaci zakazu sprzedaży alkoholi w godzinach nocnych nie korzystałbym, to z możliwości wydzielania miejsc do picia alkoholu pod chmurką warto skorzystać, jeśli zapewni się bawiącym tam osobom...choćby dostęp do toalet. 

Z nocną prohibicją sprawa nie jest łatwa, bowiem nie raz mieszkańcy kamienic wokół sklepów monopolowych zgłaszali pretensje o nocny hałas i brak poczucia bezpieczeństwa, więc choć osobiście jestem przeciwny jakimkolwiek formom zakazów, to warto aby Miasto przyjrzało się temu problemowi bliżej, co ułatwi podjęcie odpowiedniej decyzji. 

Doskonałą przestrzenią, gdzie warto zezwolić mieszkańcom na publiczne spożywanie alkoholu jest w Chojnicach Park 1000 lecia. Warto, aby radni rozważyli taką ewentualność już na najbliższej sesji, bo mamy sprzyjającą pogodę na spotkania w plenerze.