wtorek, 14 czerwca 2016

Dzieci z Pahiatua

Dziś złożyłem w imieniu Stowarzyszenia Arcana Historii wniosek o nadanie nazwy, Dzieci z Pahiatua dla którejś z ulic, może placu w Chojnicach.

Dzieci z Pahiatua, to była grupa polskich dzieci, które przeszły ciężką drogę życiową. Najpierw były wśród deportowanych Polaków z Kresów Wschodnich do ZSRR pomiędzy 1939 a 1941 r., następnie "wyszły" wraz z wojskami gen. Andersa z ZSRR do Iranu, gdzie przebywały w polskim osiedlu w Isfahanie przy dużej przychylności Persów. Stamtąd grupa ponad 700 dzieci i ich opiekunowie wyruszyli w długą podróż do Nowej Zelandii w 1944 r., gdzie zaprosił ich rząd premiera Petera Freasera, dzięki działalności żony polskiego konsula Marii Wodzickiej. 

Większość z dzieci z Osiedla Polskich Dzieci osiedliło się w Nowej Zelandii, kultywowali znaki polskości, przyczynili się do rozwoju cywilizacyjnego Nowej Zelandii. Dlatego w pełni uzasadnionym jest oddanie im czci w ten właśnie sposób, podkreślając przy tym ogromną niedolę, jaka spotykała Polskie Dzieci na przestrzeni dziejów Polski.

W związku z tym, być może już wkrótce, będziemy mieli w Chojnicach ulicę Dzieci z Pahiatua. 
Poniżej zamieszczam kilka filmów o historii Dzieci z Pahiatua: