niedziela, 3 marca 2019

Chory system szpitalny

Funkcjonowanie, prawne podstawy i element wyzysku pacjentów związany z system tzw. szpitalnych telewizji jest dla mnie interesującym tematem od kilku lat (tutaj można się zapoznać z wcześniejszymi działaniami w tej sprawie). 

Mając na względzie mój własny, wewnętrzny, sprzeciw wobec systemu płatnej telewizji w szpitalach podjąłem już szereg aktywności, łącznie z wciągnięciem w sprawę poseł Doroty Arciszewskiej - Mielewczyk, ale dotąd nic w tej kwestii się nie zmieniło. 

Dlatego wystąpiłem wreszcie z pismem do Rzecznika Praw Pacjenta, aby ten podjął sprawę, nieuczciwej w mojej opinii praktyki pobierania w szpitalach opłat za telewizję, za którą nikt nawet nie odprowadza abonamentu KRRiTV. Niestety, ale Rzecznik Praw Pacjenta, interwencji nie podejmie, bo jak wskazuje art. 13 ustawy o działalności leczniczej z 2011 r. umożliwia działalność inną niż leczniczą w jednostkach lecznictwa publicznego, jeśli ta nie jest UCIĄŻLIWA dla pacjenta lub przebiegu leczenia. Podniesiono też argument stanowiący ogólnie przyjętą zgodę - normę zdaje się, związaną z zarobkowaniem w szpitalach z takiej działalności. Z mojej perspektywy to jaskrawa wymówka do braku woli działania i walki i prawa pacjenta oraz niechęć do dbałości o sprawy społeczne i publiczne. Oczywistym bowiem jest, że system telewizji w szpitalnych w Polsce to wyzysk i gwarant stałego źródła pieniędzy dla ludzi, którzy się wzajemnie ułożyli i dzięki opłatom dokonywanym przez pacjentów zyskują dziesiątki tysięcy złotych w skali miesiąca na każdym jednym szpitalu średniej lub dużej wielkości w Polsce. Stąd z punktu interesu społecznego należałoby temu systemowi położyć kres.Zakup 100 lub 200 a nawet 300 tv przez szpital ten czy inny, nie jest żadnym problemem. Uwolniłoby to pacjentów od opłat, zlikwidowałoby też problem wykorzystywania luki prawnej związanej z abonamentem od takich odbiorników przez firmy, które obecnie tego abonamentu nie płacą, powołując się na fakt umieszczania odbiorników w szpitalach,które płacą tylko 1 (jeden) abonament za tv, bez względu na liczbę odbiorników na swoim terenie. 

W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest wyjście przez aktywistów społecznych lub inne zainteresowane podmioty z pozwami wobec szpitali, które korzystają z systemów płatnej telewizji. System płatnej telewizji powinien zniknąć z polskich szpitali.

Poniżej przedstawiam odpowiedź Rzecznika Praw Pacjenta na moją prośbą o interwencję: